จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1014 แยก ทล.4 – บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/167/2561 10 ก.ย. 2561 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อบต.เชียงพิณ บ้านนาคลอง ม.6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.23/2561 18 ก.ย. 2561 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิ่ง จำกัด โครงการกาญจน์กนก ทาวน์ 4 (เฟส1) โฉนดเลขที่ 24003 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 103/2561 14 ก.ย. 2561 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองอ้อน้อย ม.7 ต.กุดนำ้ใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.ส.นพ.10/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรบ้านสวน ซอย 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 65/2561 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๒ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สาขาสะเดา กปภ.สด.2/2562 26 ต.ค. 2561 17 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการไลโอ นอฟชลบุรี-อ่างศิลา (เฟส 5) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 66/2561 24 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลนาแก้ว ที่ถนนบ้านป่าแข (ฝั่งขวาทาง) ม.7 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง กปภ.สาขาเกาะคาที่ 8/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานซ่อมแซมหัวขับไฟฟ้าของประตูน้ำ โรงกรองน้ำ 400 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง กปภ.ข.5/63/2561 14 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 9 จ้างซ่อมและสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำแบบ Ultrasonic Flow Meter จำนวน ๓ เครื่อง กปภ.ข.9/56/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กปภ.ข.5/56/2561, ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/61 ลว.20/08/2018 14 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 2 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเต็กเฮง หมู่ที่ ๒ ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา กปภ.ข.2/146/2561 19 ก.ค. 2561 14 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 2 งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยโป่ง บริเวณบ้านนายหมุน ทองดี - บ้านหมวด จีรฉัตร ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี , หมู่ที่ ๕ บ้านสามแยกหลุมข้าว บริเวณบ้านนายหวาน กันหา - บ้านนางสุปราณี พิมพาพร ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรงจ.ลพบุรี กปภ.ข.2/165/2561 15 ส.ค. 2561 14 ก.ย. 2561
กปภ. สาขานางรอง จ้างงานขุดลอกตะกอนดินทางน้ำเข้าบริเวณสถานีสูบน้ำดิบหนองโบสถ์ ขนาดกว้าง 30 ม. ยาว 100 ม. ลึก 3 ม. พร้อมขนดินทิ้ง การประปาส่วภูมิภาคสาขานางรอง (งบภัยแล้ง) ใบสั่งจ้างเลขที่ 258/61 14 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท โรซาเลีย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ส่วนภายในเฟส2) โฉนดเลขที่ 19026 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 101/2561 14 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ดอนแก้ว 999 คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการดอนแก้ววิลเลจ 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 102/2561 14 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อบริเวณถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ปพย.103/61 13 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันชุดเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2,300 บล.ม./ชม. จำนวน 3 ชุด สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 1 61/2561 14 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ RTM1BP3 สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 3 62/2561 14 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันชุดเครื่องสูบน้ำ ขนาด 600 ลบ.ม./ชม. จำนวน 3 ชุด สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 63/2561 14 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 มาตรวัดน้ำ Ultrasonic ขนาด 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 244/61 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายภณอิสร์ ทัศมากร มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 64227 หมู่ที่ 7 ถ.ลำปำ-ปากประ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 21/61 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเพราม หมู่ที่ 4 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง 8/2561 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อบริเวณมาบหว้า ม.2 ม.3 เชื่อมบ้านหนองเกตุน้อย ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปพย.102/61 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์มณฑล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการทิพย์มณฑล 2 ถ.สันทรายสายเก่า ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 100/2561 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561