จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสุโขทัย งานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 11/2564 7 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ กปภ.ข.7/149/2564 29 มี.ค. 2564 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยวัดต้นจันทร์ ม.8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 10/2564 5 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กปภ.ข.3/175/2564 5 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท พรลดา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ คาซ่า พรลดา ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.ข.1-บฉ./104/2564 5 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายทวี จิตติชานนท์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 62320 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.ข.1-บฉ./101/2564 5 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาววิเชียร สาลิกา วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 81679 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.ข.1-บฉ./103/2564 5 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายบดินทร์ ชูประเสริฐ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 43666 ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.ข.1-บฉ./102/2564 5 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือน เมษายน 2564 243/กปภ.สาขาเกาะสมุย/2564 2 เม.ย. 2564 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 1 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ กปภ.สาขาพนัสนิคม 099/2564 31 มี.ค. 2564 1 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปา ซอยราวอินทรีย์ ม.10 บ้านศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 9/2564 1 เม.ย. 2564 1 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายอัล-ฮาพิส มะรอเซะ มาตรชั่วคราว ถนนบ้านบาโง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.ข.5-นธ./09/2564 1 เม.ย. 2564 1 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ (ชั่วคราว) ขนาด 600 ลบ.ม/ชม. สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.ข.1-บปก./23/2564 1 เม.ย. 2564 1 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ (ชั่วคราว) ขนาด 500 ลบ.ม/ชม. สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.ข.1-บปก./24/2564 1 เม.ย. 2564 1 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางปลาม้า ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/166/2564 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง กปภ.ข.3/170/2564 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ กปภ.ข.3/169/2564 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางรัตนา ไสยสิทธิ์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 85769,15939 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.ข.1-บฉ./100/2564 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาววรรณา ชะอุ่มรัมย์ บ้านเลขที่ 157 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.ข.1-บฉ./098/2564 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท รัตนสมบัติ1419 จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการรัตนาวิลเลจ 5 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.ข.1-บฉ./099/2564 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./16/2564 30 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 ซื้อมาตรวัดน้ำ Ultrasonic แบบ Full Bore ขนาด ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ เครื่อง 54/2564 17 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด ๑/๒ นิ้ว ให้กับนางเบญจวรรณ แซ่หลี ซอยพ่อขุนทะเล ๒๐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./27/2564 30 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.เสาวณีย์ อินทช่วย โครงการบ้านวาสนา ม.๗ ถ.สาคร ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./26/2564 30 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 งานซ่อมแซมตู้ dma มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ ของ กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประจำปี 2564 กปภ.ข.4/49/2564 30 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564