จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขานครศรีธรรมราช กปภ.ข.4/6/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/7/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ในการปฏิบัติงาน กปภ.ข.4 จำนวน 2 อัตรา กปภ.ข.4/8/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กปภ.สข.บผ./1/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด กปภ.สข.บผ./2/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 02/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขจ 3 กปภ.ข.3/1/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.3 กปภ.ข.3/198/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิัติการสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3199/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กปภ.ข.3/197/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/201/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กปภ.ข.3/196/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/202/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/200/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/204/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.3 กปภ.ข.3/203/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กองจัดหา งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 408 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 กจห.85/2562 25 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาภูเก็ต งานจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาภูเก็ต 16/2562 25 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 36/62 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส กปภ.นธ.32/2562 19 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.5/46/2562 , กปภ.ข.5/47/2562 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 29/62 17 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 20/2562 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.10/60/2562 25 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.10/56/2562 18 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562