จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กปภ.ข.4/23/2563 17 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองนาคราช (คลองชลประทาน) ถนนสายวัดเขาปูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร กปภ.ข.4/24/2563 17 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (นาคราช) ถนนวัดหาดทรายแก้ว-บ้านหนองทองคำ คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองชุมพร) ถนน บางเป้ง-ช่อง 9 อสมท. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร กปภ.ข.4/25/2563 17 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/46/2563 17 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานซ่อมแซมระบบกรองน้ำและเปลี่ยนกรวดทรายกรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 5/2563 17 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.สุปราณี รองเดช มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 13975 ถ.มโนราห์ หมู่ที่ 6 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 11/63 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท แสนดี บ้านและที่ดิน จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการบ้านแสนดี (Slow Life - แม่น้ำคู้) ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.036/2563 17 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท คอมมูนิตี้ เรียลเอสเตท จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการธารา ฮิลล์ ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.037/2563 17 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตามทางหลวงหมายเลข 2116 (บริเวณ กม 71+890 ถึง กม 72+004 และ กม 72+528 ถึง กม 72+540) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง กปภ.ข.6/44/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณ 37/8 หน้า ม.กลอรี่เฮ้าส์ 2 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 174/63 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายจรูญ ลี้ไพบูลย์ หมู่ 5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กปภ.ทมก.5/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ กปภ.ข.8/36/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย กปภ.ข.8/38/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง กปภ.ข.8/37/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 จัดหาขวดน้ำ PET 350 ml เปล่าเพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 83,400 ขวด กปภ.ข.6/45/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 600 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง.50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (โรงสูบน้ำแรงสูงโซนสูง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/30/2563 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย กปภ.ข.8/35/2563 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างไปรษณีย์เทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กปภ.สขบณ.04/2563 19 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ อบต.พยอม บริเวณ ซอยพยอม 11 แยกซ้าย หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.8/2563 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/43/2563 6 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยมะขามคู่ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.16/2563 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย หนองบัว ๘ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.15/2563 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๑๕๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ (น.สังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/26/2563 4 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมท่อ G/S ถนนรัตนวาณิชย์, ถนนโคกเคียน และบริเวณใกล้เคียง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส กปภ.นธ.19/2563 11 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย หนองบัว ๙ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.12/2563 11 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563