จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบจากบ่อพักน้ำ เทศบาลเมืองกะทู้(ชั่วคราว) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/58/2563 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสวรรคโลก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหย่อมใหญ่ หมู่ 2 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก กปภ.สว.3/2563 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำวังยาง ถึง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/121/2563 20 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ลานออกกำลังชุมชน 1.บ้านหนองอ้อใต้ หมู่่ที่1 2.บ้านหนองอ้อ หมู่ที่2 3.บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่3 4.บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/136/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ลานออกกำลังชุมชนบ้านโนนสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/135/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยังสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง กปภ.สาขาภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต(ระยะที่ 2) กปภ.ข.4/55/2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.หนองประจักษ์) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/134/2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 212 บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.7/139/2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ 266/4 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 39/2563 20 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.ซิตี้โฮม ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 307/63 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมแซมระบบความปลอดภัยจากแก๊สคลอรีน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 30/2563 21 เม.ย. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อส่งน้ำจาก กปภสาขาทุ่งสง ถึง สถานีจ่ายน้ำนาบอน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง กปภ.ข.4/53/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีจ่ายน้ำบางคนที ถึงทางหลวงหมาย 325 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กปภ.ข.3/116/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากวัดกาหลง ถึง สุดเขต จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/117/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง กปภ.ข.3/122/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/120/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าวัดทอง ถนนเศรษฐกิจ ถึง ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/111/2563 13 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/112/2563 15 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อส่งน้ำดิบ(ชั่วคราว) จากขุมเชิงทะเลซอย 4ไปยังสถานีผลิตน้ำบางโจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/54/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ 5 ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.ส.มร.12/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ Mr.DAVID ALEXANDER บ้านขัวโก หมู่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กปภ.ส.มร.ที่11/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานย้ายแนวท่อประปาให้กับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณซอย18 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 298/29-298/7 หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม กปภ.ส.มร.ที่13/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำมวกเหล็ก และกลางดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก มล 22/2563 21 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ซ่อมท่อ SP Ø 900 มม. ปากซอยศรีวิชัย 22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ใบสั่งจ้างเลขที่ 1165/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขากระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/92/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563