จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานติดตั้งมาตร Electro Magnatic ขนาด 300 มม. พร้อมตู้ DMA กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.15/2564 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564
กปภ. สาขากบินทร์บุรี จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านโคกกระท้อน ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กปภ.กบ.05/2564 8 ม.ค. 2564 9 ม.ค. 2564
กปภ. เขต10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่าน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร กปภ.ข.10/13/2564 30 ธ.ค. 2563 8 ม.ค. 2564
กปภ. สาขากบินทร์บุรี จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณโครงการหมู่บ้านนุชสรา วิลเลจ หมู่ 8 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย บริษัท นุชสรา วิลเลจ จำกัด กปภ.กบ.04/2564 8 ม.ค. 2564 8 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ นายเอกพล เสถียรสุวรรณ ม.9 ตงอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 10/2564 8 ม.ค. 2564 8 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (booster pump) อัตราสูบ 12.5 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 เมตร จำนวน 3 เครื่อง กปภ.ข.7/9/2564 7 ม.ค. 2564 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตประปา บริเวณวัดสามแยก หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ็ด ถึงวัดบางกระเจ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ข.1/041/2564 7 ม.ค. 2564 7 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านทุ่งเบี้ย – ควนจำปา (ซ้ายทาง-ขวาทาง) ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) กปภ.สาขาชุมพร/8/2564 6 ม.ค. 2564 7 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่บ้าน วปอ.11 พิเศษ ซอย 5,7 ม.9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 12/2564 7 ม.ค. 2564 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศาลเจ้า หมู่ 1 และ 18 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง กปภ.ข.3/66/2564 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยถนนทุ่งไล่ไก่ หมู่ 9 ตำบลหินกอง และบริเวณชุมชนต้นมะม่วงพัฒนา ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/64/2564 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปากทางเข้าโรงแรมผึ้งหลวง หมู่ 10 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/65/2564 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้าง ถนนสาย ง2 และ ง3 บริเวณแยก ธกส.,แยกจุดตัด ถนนตาดแคน,แยกจุดตัด ทล.12 (ซ.พลธิราช), แยกจุดตัด ทล.212 (ร.ร.ทีโอเอ) และแยกจุดตัดถนนศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร กปภ.ข.8/15/2564 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจ.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โครงการ เดอะ บาลานซ์ ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เฟส 6 ม.4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 11/2564 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงห้องทดสอบมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กปภ.ข.10/14/2564 12 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.5/20/2564 29 ธ.ค. 2563 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.5006 เลียบคลอง 16 หมู่ที่ 2,18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ข.1/040/2564 5 ม.ค. 2564 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทุ่งบัวทอง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/63/2564 5 ม.ค. 2564 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งบทำการ ปี ๒๕๖๔ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) วางท่อส่งน้ำดิบชั่วคราว HDPE ขนาด ๒๒๕ มม.PN.๖ จากหนองบ่อถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการหนองหาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.7/33/2564 28 ธ.ค. 2563 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36-ทล.331 และ ทล.36 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง กปภ.ข.1/039/2564 5 ม.ค. 2564 5 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำต้นกำลังดีเซลสำรองกรณีไฟฟ้าดับชั่วคราว รหัสสินทรัพย์ 1773471 และ 1773472 16/64 4 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านอาภู ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ กปภ.ข.8/14/2564 4 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวง 214 ด้านขวาทาง ช่วง กม.205+860 ถึง กม.207+880 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.ข.8/13/2564 4 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนเลียบคลอง 16 หมู่ที่ 13,14 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า กปภ.ข.1/036/2564 4 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช 4016 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4, 5 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า กปภ.ข.1/037/2564 4 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564