จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเทศา 2 ซอย 19,23 (ช่วงที่ 2 ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.27/2563 31 ก.ค. 2563 14 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.ที่ 173 + 856 – 174 + 405 อ.เมือง จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ กปภ.ข.8/104/2563 14 ก.ย. 2563 14 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข231 ระหว่าง กม. 16+686 – กม.17+236 (แยกตลาดเจริญศรี) กปภ.สาขาอุบลราชธานี กปภ.ข.8/102/2563 14 ก.ย. 2563 14 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อน้ำดิบออกจากการก่อสร้างถนนสาย สร.4004 ถนนสายแยก ทล.2328 – บ.นาสนวน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ กปภ.ข.8/103/2563 14 ก.ย. 2563 14 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สังขะ – บัวเชด ระหว่าง กม.55 + 550 ถึง กม.57 + 675 บริเวณบ้านสนบ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ กปภ.ข.8/105/2563 14 ก.ย. 2563 14 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจรทางหลวงชนบท สาย 4013 ในช่วง กม.1+600 ถึง กม.2+850 บ้านคะนา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ กปภ.ข.8/106/2563 14 ก.ย. 2563 14 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 50 ลบ.ม./ชม.(เดิม) เป็น 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 11 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานซ่อมแซมรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ รื้อเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง และซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง โรงกรองน้ำขนาด ๔๐๐ ลบ.ม./ชม. และงานซ่อมแซมรื้อเปลี่ยนประตูระบายตะกอนโรงกรองน้ำขนาด ๗๐๐ ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/211/2563 3 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหลังวัดนาไผ่ล้อม ม.5 และ ม.6 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 15/2563 10 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ บริษัท กฤตพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ 68/5 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.41/2563 10 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.18/2563 10 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยตัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 131/2563 9 มิ.ย. 2563 9 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวาท่อประปาให้ บริษัท อิสเทิร์น วัน เอสเตท จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 65700,65703,65705,75957 ม.11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กปภ.บฉ.110/2563 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน บริเวณโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาถึงโค้งกฤษณา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่๘ บ้านสามแยก ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.40/2563 9 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งและวางท่อประปา ปี 2563 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภงข.7/212/2563 8 ก.ย. 2563 8 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2563 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (หน่วยบริการหนองบัวแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/213/2563 8 ก.ย. 2563 8 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2563 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/214/2563 8 ก.ย. 2563 8 ก.ย. 2563
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันน้ำประปาบริเวณ อบต.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 19/2563 8 ก.ย. 2563 8 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน บริเวณ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาถึงโค้งกฤษณา (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่๘ บ้านสามแยก ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส. 39/2563 8 ก.ย. 2563 8 ก.ย. 2563
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.บูรกรรมโกวิท ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ กปภ.ข.10/29/2563 24 ส.ค. 2563 3 ก.ย. 2563
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณเส้นสำนักสงฆ์ดอนโบสถ์ หมู่ที่ ๕ ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 18/2563 3 ก.ย. 2563 3 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพวง โครงการปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2226 พิมาย - ชุมพวง กม.ที่ 32 + 000 - 32 + 700 หมู่ที่ 4 ต.ุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาชุมพวง 2/2563 3 ก.ย. 2563 3 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านตาพรม หมู่ที่ 4,บ้านศรีตะวัน หมู่ที่ 6, บ้านโคกพยอม หมู่ที่ 18,บ้านดงน้อย หมู่ที่ 10 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ กปภ.ศข.8/2563 2 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท คุ้มวิลเลจ จำกัด โครงการ คุ้มวิลเลจ หมู่ที่ 8 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/187/2563 1 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สายปราจีนบุรี-อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอนแยกหนองชะอม-อ.ประจันตคาม ตอน 2 กปภ.สาขาปราจีนบุรี กปภ.ข.1/088/2563 25 ส.ค. 2563 1 ก.ย. 2563