จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กองจัดหา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นโถงชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค สัญญา กจห.33/2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายวรินทร์ภิรัช อัชฌาสุตานันท์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้าน มโนมายา ส่วนภายใน เฟส ๔) กปภ. สาขา ชม.(พ) 53/2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง 1/2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก ๑๕ (เฟส ๙) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 52/2561 30 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (บจก.เทพอุดร แอสเซทส์) ม.4 ถ.บ้านหนองขาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.20/2561 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 9 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลในโรงซ่อมบำรุง กปภ.ข.๙ กปภ.ข.9/34/2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กจห.31/2561 17 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.62/61 17 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี จัดซื้อแผ่นไดอะแฟรมของเครื่องจ่ายสารส้มยี่ห้อ sera รุ่น R311.1-550E กปภ.อด.19/2561 16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายอภิรักษ์ แซ่ลี้ โฉนดเลขที่ ๑๒๓๓๘ หมู่ ๒ ถ.เกาะกลาง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 51/2561 16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายอนันต์ สำเร็จเฟื่องฟู ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.7/61 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ ให้กับ นายรณชิต สมมิตร ซอยบ้านต้นซาง ๓๑ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 50/2561 9 พ.ค. 2561 9 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว ให้กับบริษัท อัครโอฬาร (1996) จำกัด สถานที่ก่อสร้าง ฉ 14176 ม.11 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง กปภ.สาขาเกาะคาที่ 4/2561 7 พ.ค. 2561 7 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายวรินทร์ภิรัช อัชฌาสุตานันท์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้าน มโนมายา ส่วนภายใน เฟส ๓) กปภ. สาขา ชม.(พ) 49/2561 7 พ.ค. 2561 7 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ งานบ้านพักแบบ ๑ ครอบครัว โครงสร้าง คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน (แม่วาง) กปภ. สาขา ชม.(พ) 48/2561 3 พ.ค. 2561 3 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านตัดมาตรวัดน้ำ, ประสานมาตรวัดน้ำ และการบันทึกข้อมูลในระบบ DATA CENTER (PM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บปก.8/2561 2 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 พิมพ์แบบพิมพ์ งบประมาณปี2561 กระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบม้วนชนิดทดความร้อน 11,020 ม้วน การประปาภูมิภาคเขต 7 กปภ.ข.7/62/2561 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับงานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางสาวจันทร์ฉาย ใจสันติ์ โฉนดเลขที่ ๑๖๙๐๕ โครงการใจแก้วเอราวัณ ๒๓ ต.หนองหอย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 46/2561 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2561 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอนกุรุคุ-นครพนมระหว่าง กม.236+307-กม.237+037(ย้ายจุดตัดท่อลอด)การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม กปภ.ข.7/7/62/2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จึง พร็อพเพอร์ตี้ (ซอย 1 - ซอย 4) ม.2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มล.14/2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อบต.เชียงยืน) บ้านหนองตอ ม.5 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.18/2561 11 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ โครงการไลโอฉะเชิงเทรา-บางพระ เฟส 6 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.5/61 11 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำดิบ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน กปภ.มส.10/2561 7 พ.ค. 2561 11 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานราธิวาส งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสมพร ศรีชัย ถนนวัชรีบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.นธ.09/2561 9 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับบริษัท บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เฟส ๖) โฉนดเลขที่ ๑๘๘๕๐, ๕๔๑๗๘ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 43/2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561