จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าประธานอาคารสูบจ่ายสารเคมีและบ้านพักสวัสดิการสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ กปภ.สาขาเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 68/2561 3 ก.ค. 2561 3 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาไชยา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหัวพรุ ม.๓ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา กปภ.สาขาไชยา 5/2561 5 ก.ค. 2561 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางสิริจันทร์ เจริญภักดี และพวกรวม ๔ ราย บ้านเลขที่ ๕๙๗, ๕๙๗/๑–๓ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 67/2561 28 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้้อด่างทับทิม ขนาดบรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔,๕๐๐ กิโลกรัม กปภ. สาขา ชม.(พ) 66/2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายกษิฎิศ เลี่ยมแก้ว (เดอะปาร์คเวียงกุมกาม) โฉนดเลขที่ ๕๒๐๒๑ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 64/2561 21 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ น.ส.จันทร์ฉาย ใจสันติ์ (หมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ ๒๓ เฟส ๒) โฉนดเลขที่ ๑๖๙๐๕ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 56/2561 21 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้นายไพโรจน์ เสตสุวรรณ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.บปก.8/2561 21 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.8/61 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางพรรณทิพย์ ซู และพวกรวม ๔ ราย บ้านเลขที่ ๓๕๒/๑, ๓๕๒/๒, ๓๕๒/๗, ๓๕๒/๘ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 61/2561 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน จำกัด ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 63/2561 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายใน เฟส ๔) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 62/2561 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก ๑๒ (เฟส ๑๐) ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 60/2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาลำพูน โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 5/2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายวรินทร์ภิรัช อัชฌาสุตานันท์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้าน มโนมายา ส่วนภายใน เฟส ๕) กปภ. สาขา ชม.(พ) 59/2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาไชยา โครงการกปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา 4/2561 21 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อวัสดุถาวร จำนวน 6 รายการ ใบสั่งซื้อ 113/2561 13 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถนนสาธุ-บางยี่รงค์ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กปภ.ข.3/118/2556 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ ๕๘๘๐๖ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 58/2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งป่าเก็ต หมู่ที่ ๖ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 57/2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง-บางสะพาน ตอน 1 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/121/2561 8 มิ.ย. 2561 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/11/2561 7 มิ.ย. 2561 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 งานเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณ กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/73/2561 7 มิ.ย. 2561 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายรณชิต สมมิตร (ส่วนภายใน) ซอยบ้านต้นซาง ๓๑ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 55/2561 7 มิ.ย. 2561 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางอุมารินทร์ รัตนเพชร และพวกรวม ๓ ราย บ้านเลขที่ ๒๐๙, ๒๐๙/๑, ๒๐๒/๔ หมู่ ๙ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 54/2561 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561
กองจัดหา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นโถงชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค สัญญา กจห.33/2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561