จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 จากถนนเลียบคลองหัวเตยต่อจากบ้านนายน่วม ตลอดแนวถึงปากซอยคลองตีนเป็ดต่อเขต หมู่ที่ 7 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.2/2562 10 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ซอยเจริญสุขลงทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.ชบ.2/2562 16 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สาย บร.3048 แยก ทางหลวง 226 – บ้านห้วยราช อ.เมือง , ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ กปภ.ข.8/15/2562 15 พ.ย. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ (Sodium Hypochlorite Solutrion Stored in Fixed Tanks) จำนวน ๒๐,000 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง กปภ. สาขา ชม.(พ) 4/2562 11 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรองรับอาเซียน สายทาง เอกชัย – พระราม 2 กม.0+000 – 0+820 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กปภ.ข.3/13/2562 10 ต.ค. 2561 10 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ริชชี่ ริช แลนด์ จำกัด โครงการริชชี่ ริช แลนด์ 2 (ส่วนภายนอก) โฉนดเลขที่ 54681 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 7/2562 12 ต.ค. 2561 10 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 65/61 14 ก.ย. 2561 8 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนสมอพงษ์และชุมชนบ้านบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/194/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 5,8 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง กปภ.ข.3/195/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านหัวทำนบ หมู่ 4 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง กปภ.ข.3/190/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หลังวัดเขาสวรรค์ หมู่ 18 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง กปภ.ข.3/182/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 7 บ้านใหม่ดอนกระชาย ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/189/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านร่มรื่น ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/186/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดงปอ หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง กปภ.ข.3/187/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ 18 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง กปภ.ข.3/188/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 11 บ้านปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/181/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน-วัดท่าพระเนียด ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3/179/2561 27 ก.ย. 2561 1 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2"ให้กับนายสมพรเพ็ชร ไชยภักดี (โครงการบ้านราชพฤกษ์) ซอยพ่อขุนทะเล 10/3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.1/2562 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 600 มม. บริเวณถนนคีรีนคร ตัดทางรถไฟ ม.2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2/2562 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำจั่น หมู่ที่ 15 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 17 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ,บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ,บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน กปภ.ข.6/104/2561 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 1, หมู่ 8 และหมู่ 17 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน กปภ.ข.3/169/2561 20 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างขยายผิวจราจร บริเวณถนนคลองจาก-ร่มเย็น หมู่ 3 และหมู่ 9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กปภ.คญ.16/2561 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณบ้านเลขที่ 65/39 หมู่ที่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กปภ.ข.3/180/2561 24 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
กองจัดหา ซื้ออุปกรณ์ Server Backup ระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 ชุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 198/2561 27 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อทำความสะอาดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) กปภ.ฉช.14/61 27 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561