จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 ารจ้างก่อสร้างงานจัดหาพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำโคกกระเทียม ที่สถานีสูบน้ำแรงต่ำโคกกระเทียม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี กปภ.ข.2/158/2561	 28 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว และ ต.สาคู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/43/2562 26 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ป่าคลอก และ ต.ศรีสุนทร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/44/2562 26 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.กะทู้ (ฝั่งตะวันตก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/45/2562 26 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณซอยคลองหลวง ๒๑ (ซอยหงสกุล) หมู่ที่ ๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง กปภ.ข.2/4/2562 22 ต.ค. 2561 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 โครงการเพิ่มอัตราการสูบส่งน้ำดิบสถานีสูบน้ำดิบท่าพลา สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4/42/2562 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 การจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อถนนทางหลวง หมายเลข นย.๓๐๐๑ บริเวณบริษัท ยามากิชิ และด่านชั่งน้ำหนัก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา กปภ.ข.2/7/2562 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เข้าโครงการบ้านจัดสรร บ้านใกล้เรือนเคียง 3 โดยนางสุรัตน์ คุตไชยกุล เลขที่งาน 83/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย กปภ.ข.6/75/2562 8 มี.ค. 2562 8 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกระพี้ หมู่ที่ 8 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) กปภ.ข.6/73/2562 4 มี.ค. 2562 4 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ การเคหะแห่งชาติ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) กปภ.ข.2/164/2561 15 ส.ค. 2561 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 กปภ.ข.8/42/2562 6 มี.ค. 2562 20 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เทศบาลตำบลกู่แก้ว ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/39/2562,สัญญาแก้ไขเลขที่ 2/2562 7 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอของ กปภ.สาขาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) กปภ.ข.6/69/2562 31 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งและวางท่อประปาปี ๒๕๖๑ บ้านหนองผักก้าม ม.๑๓ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/18/2562 20 ธ.ค. 2561 21 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ส่วนบุคคล ซอยหมอชาญอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/65/2562 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2109 (ช่วงสามแยกไปเขื่อนอุบลรัตน์) ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง กปภ.ข.6/62/2562 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อในเขตทางหลวงช่วงก่อสร้างในเขตทางหลวง ๒๒๙๑ ตอน กุฉินารายณ์-นาคู ระหว่าง กม.๑๘+๒๘๖ ถึง กม.๑๙+๕๐๐ และ ระหว่าง กม.๒๐+๒๐๐ ถึง กม.๒๑+๕๐๐ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) กปภ.ข.6/63/2562 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านอุบลชาติ ๑ หมู่ ๗ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี กปภ.ข.2/18/2562 11 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยบ้านท่าใหญ่(ถนน340)-สะพานวัดเดิมบาง ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ข.3/183/2561 26 ก.ย. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ กปภ.ข.3/184/2561 26 ก.ย. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว (2 ชุด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา กปภ.ทมก.4/2562 18 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดหนองไผ่ หมู่ ๓ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ กปภ.ข.๒/51/2562 26 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 สาย ก2 และ ก3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/139/2561 29 ก.ย. 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 โครงการงานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กปภ.ข.6/31/2562 14 ธ.ค. 2561 14 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 9 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านอาข่า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย กปภ.ข.9/20/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561