จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.10/31/2561 29 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาระโนด จ้างเหมาบริการงานซ่อมท่อประปา กปภ.สาขาระโนด 10/2561 28 ก.ย. 2561 9 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.9 บ.โพธิ์ศรีธาตุ , ม.2 บ.ตางมาง ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ กปภ.ศข 1/2562 30 พ.ย. 2561 7 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.กระสัง , ม.3 บ.บุ , ม.8 บ.โคก , ม.9 บ.โคกหนองหิน ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง (น.หนองกี่) กปภ.ข.8/11/2562 8 พ.ย. 2562 2 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 8 ชุมชนเจริญสุข ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 1/2562 26 ธ.ค. 2561 26 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จำนวน 20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(รวมหน่วยบริการ กปภ.ข.8/43/2561 13 ก.ค. 2561 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาระยอง จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง บริเวณถนนสายสุขุมวิท-ทุ่งลม-ห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 15 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.รย.12/2561 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2560
กปภ. เขต 2 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาสีคิ้ว- กปภ.สาขานครราชสีมา ตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่รอบเมืองนครราชสีมา อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.ข.2/55/2562 29 ธ.ค. 1104 29 ธ.ค. 1104
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม อำเภอบางน้ำเปรี้่ยว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า กจห.43/2563 29 พ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี – หนองคาย- หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี - เพ็ญ - หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย - สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง - โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู กจห.32/2563 10 มี.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง-(สิเกา-ปากเมง) อำเภอกันตัง - สิเกา จังหวัดตรัง กจห.7/2563 3 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๖ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 07/2563 18 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ กปภ.ข.6/22/2563 12 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่่ายน้ำ บ้านบากง หมู่ที่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กปภ.สาขารือเสาะ กปภ.ข.5/8/2563 9 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔ สายดอยติ – ลำพูน จังหวัดลำพูน กปภ.สาขาลำพูน กปภ.ข.9/15/2563 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอล์ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสิเกา - ปากเมง หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง กปภ.สาขากันตัง กปภ.ข.5/7/2563 18 ต.ค. 2562 22 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่ กปภ.ข.4/75/2562 25 ก.ค. 2562 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนหลังวัดแจ้งลำหินทางด้านทิศเหนือ ม. 17 - 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี กปภ.ข.2/165/2562 23 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 ตอนแยกทางหลวง 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/81/2562 19 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างสระพักตะกอน ขนาด 400 ลบ.ม. อ.หลังสวน จ.ชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน (แม่ข่ายหลังสวน) กปภ.ข.4/78/2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานเช่าระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท กปภ.ข.2/157/2562 23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.กะทู้ (ฝั่งตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/76/2562 20 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขายโสธร งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนศรีบำรุง(หลังวัดป่าอัมพวัน) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร กปภ.สาขายโสธร 3/2562 5 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านนา ม.8 บ้านเม็ก ม.13 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/125/2562 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท ถึง ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน ถึง บ.ด่านพัฒนา ระหว่าง กม.ที่ 250+728 ถึง กม.ที่ 251+838 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ (น.กาบเชิง) กปภ.ข.8/81/2562 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562