จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.สาขาสุโขทัย 14/2561 17 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.โคกสนวน , ม.7 บ.หินโคน , ม.10 บ.หนองตาอยู่ ,ม.12 บ.หินโคนเก่า ม.14 บ.หินโคนกลาง , ม.16 บ.หนองม่วง ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ กปภ.ข.8/17/2562 19 พ.ย. 2561 5 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.7 บ.ก้านเหลือง , ม.10 บ.หนองตารัก ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง กปภ.ข.8/24/2562 20 ธ.ค. 2562 4 ก.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 324 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 กจห.60/2561 3 ก.ย. 2651 3 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายไชยยันต์ ไตรสุวรรณ มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 34556 หมู่ที่ 2 ถ.มโนราห์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 20/61 3 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน กปภ.ฉบ.72/2561 26 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 4 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 03/2562 1 ต.ค. 2561 31 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างทำการบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำของผู้ใช้น้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บปก.10/2561 31 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.10 บ.ทุ่งหลวง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.ภูสิงห์) กปภ.ข.8/22/2562 11 ธ.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองไม้งาม , ม.10 บ.งามเจริญพัฒนา , ม.13 บ.งามสะอาด ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย กปภ.ข.8/18/2562 19 พ.ย. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 บ.โคกเถื่อนช้าง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเดชอุดม กปภ.ข.8/21/2562 30 พ.ย. 2561 29 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หวาง และ ม.12 บ.หวางออก ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี กปภ.ข.8/16/2562 19 พ.ย. 2561 29 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ กปภ.ข.8/1/2562 1 ต.ค. 2561 29 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 ,14 บ.ห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร กปภ.ข.8/20/2562 30 พ.ย. 2561 28 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.ดวน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม กปภ.ข.8/13/2562 15 พ.ย. 2561 28 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 จัดหาขวดน้ำ PET 350 ml เปล่าเพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 183,000 ขวด กปภ.ข.6/71/2561 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 จัดหาใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี (1 กล่อง มี 2,000 ชุด) จำนวน 725 กล่อง ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.6/70/2561 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กปภ.ข.10/35/2561 13 ก.ย. 2561 24 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองดุม , ม.9 บ.หนองม่วง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ(น.กันทรารมย์) กปภ.ข.8/14/2562 15 พ.ย. 2562 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.ภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ กปภ.ข.8/19/2562 15 พ.ย. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสังขะ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 บ.พราน ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ กปภ.สข.5/2562 11 ธ.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสังขะ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.7 บ.โชคชัย ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ กปภ.สข.4/2562 21 พ.ย. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 กปภ.ข.8/3/2562 1 ต.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 จ้างเหมาถ่ายเอกสารภายใน กปภ.ข.8 กปภ.ข.8/8/2562 1 ต.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรต์) จำนวน 607 ถัง พร้อมขนส่ง กปภ.ข.8/2/2562 1 ต.ค. 2561 21 ส.ค. 2561