จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณอาคาร Lab - Cluster สาขามุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กปภ.ข.8/5/2562 1 ต.ค. 2561 27 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณอาคาร Lab - Cluster สาขาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กปภ.ข.8/4/2562 1 ต.ค. 2561 27 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน และบริเวณสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา 9/2561 27 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา จ้างเหมางานผลิตน้ำ 10/2561 27 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา จ้างเหมางานผลิตน้ำ 11/2561 27 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสะเดา จ้างบุคคลภายนอกดูแลทรัพย์สินและรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในปีงบประมาณ 2562 กปภ.สาขาสะเดา กปภ.สด.13/2561 26 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสะเดา จ้างบุคคลภายนอกดูแลทรัพย์สินและรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในปีงบประมาณ 2562 กปภ.สาขาสะเดา กปภ.สด.12/2561 26 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 23/61 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทรัพย์สินและรับแจ้างเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 24/61 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการซ่อมท่อ ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 22/61 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 25/61 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 26/61 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 27/61 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาลำพูน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้ ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 11/2561 19 ก.ย. 2561 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ร่ำรวยเจริญมั่งคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 48/2561 21 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อปูนขาว จำนวน 145,600 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.5/62/2561 13 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 9 งานจ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด ๓๐ มม. จำนวน ๓๙๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กปภ.ข.9/55/2561 13 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน กปภ.ฉบ.78/2561 28 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บปก.11/2561 3 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาลำพูน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาลำพูน 10/2561 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (LAB Cluster) สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.4/99/2561 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ กปภ.ข.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.4/100/2561 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.สาขาสุโขทัย 14/2561 17 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.โคกสนวน , ม.7 บ.หินโคน , ม.10 บ.หนองตาอยู่ ,ม.12 บ.หินโคนเก่า ม.14 บ.หินโคนกลาง , ม.16 บ.หนองม่วง ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ กปภ.ข.8/17/2562 19 พ.ย. 2561 5 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.7 บ.ก้านเหลือง , ม.10 บ.หนองตารัก ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง กปภ.ข.8/24/2562 20 ธ.ค. 2562 4 ก.ย. 2561