จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.เคซีแกรนด์ดีเวลลอปเมนท์ บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.7/2562 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ หจก.วีอาร์ ปิโตรเลียม วังน้อย บริเวณ ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.8/2562 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
กปภ. สาขากุมภวาปี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด บริเวณตรงข้ามซอยร้านครีมมี่ซีฟูดซ์ กม.402 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี กปภ.สาขากุมภวาปี/1/2562 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา ของนางสาวสมปอง โพธิ์ศรีสวัสดิ์ หลัง 7-11 หน้าวัดบางม่วง หมู่ที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.2/2562 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการผู้สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 11 คน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 03/2562 1 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ พร้อมเก็บกวดและขนทิ้งให้เรียบร้อย ปีงบประมาณ 2562 9/2562 29 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเบตง จ้างงานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายอัมรอน ลูดิง และ นายธรากร วสุวรรธก บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 24660, 24464, 25680 ถนนสุขยางค์ ซอยประชาสันติ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา กปภ.สาขาเบตง 1/2562 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่แตง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท ดีซี แอสแซท จำกัด ที่ดินเลขที 758 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาแม่แตง 1/2562 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นายยุทธชัย นัยสิทธิ์ บริเวณ ม.11 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อย.6/2562 22 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และ สาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.5/61/2561 7 ก.ย. 2561 22 ต.ค. 2561
กองจัดหา เช่าบริการใบแจ้งค่าน้ำประปาและชำระเงินบนสมาร์ทโฟน ปี 2562 208/2561 22 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/21/2561 10 ต.ค. 2561 19 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 4 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/22/2561 10 ต.ค. 2561 19 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างงานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัท ภูมิศิริ คอนซัลแทนน์ จำกัด บริเวณโครงการสิริกาญน์ทาว หมู่ที่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (กปภ.สาขาบางปะกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บปก.1/2562 19 ต.ค. 2561 19 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาศ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 10/62 18 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นางเครือวัลย์ ผุดผ่อง บริเวณ หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.5/2562 18 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ปลื้มแสนสุข จำกัด โครงการ หมู่บ้านเดอะเพอร์เฟค ไพรเวท หมู่ที่ 6 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 8/2562 18 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านจัดสรรณรงค์ โฉมงาม ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กปภ.มส.1/2562 24 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด โฉนดเลขที่ 11997 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (เฟส 2) กปภ. สาขา ชม.(พ) 8/2562 16 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลตาบลห้วยกะปิ บริเวณช่วงถนนห้วยกะปิ 7 ถึงซอยคีรีนคร 8 (เลียบทางรถไฟ) หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 7/2562 18 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเกาะพะงัน จ้างเหมาผลิตน้ำประปาทั้งระบบตลอด 24 ชั้วโมง ณ โรงกรองน้ำเขาชักธง ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 1/2562 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเกาะพะงัน จ้างเหมาผลิตน้ำประปาทั้งระบบตลอด 24 ชั้วโมง ณ โรงกรองน้ำวังทอง ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 2/2562 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาไชยา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับนางอุไร ทองอภิชาติ โครงการบ้านสวนกาญจนา ม.1 ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา 1/2562 16 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางปทุมพร สุรวัฒนวิเศษ โฉนดเลขที่ 12024,12034 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 6/2562 11 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561
กองจัดหา จ้างซ่อมเครื่องทดสอบคุณภาพท่อ (DSC) ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น DSC-1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้างเลขที่ 84/2561 18 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561