จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองข่า (เปาโล) หมู่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.7/2562 25 ต.ค. 2561 1 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ดอนแก้ว 999 คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการดอนแก้ววิลเลจ 11 (เฟส 2) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 12/2562 1 พ.ย. 2561 1 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมแซมถังน้ำใสขนาด 16,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 12/2562 5 พ.ย. 2561 1 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างประสานและวางท่อทางส่งขนาด 200 มม. สถานีจ่ายน้ำบางแสน 11/2562 2 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชนบท โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองสระขวางเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1/2562 8 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านรินรดา 4 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 11/2562 31 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561
กองจัดหา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้างเลขที่ 89/2561 1 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2561
กองจัดหา จ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายในอาคาร จำนวน 1 อัตรา ของหน่วยงานกองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ใบสั่งจ้างเลขที่ 90/2561 1 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เดอะ วรรณา พัทยา จำกัด 465/77 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.6/62 ปพย.20/62 30 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับบจก.พัฒนสิน พื้นที่ ม.1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา กปภ.ส.พย.1/2562 30 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) วางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการดีญ่าวาเลย์สันทราย 2 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 10/2562 30 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำเข้าถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก 10/2562 1 พ.ย. 2561 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 9 งานซื้อผงปูนคลอรีน ๖๕% จำนวน ๗๓ ถัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓) กปภ.ข.9/12/2562 29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 9 งานซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ๓ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) กปภ.ข.9/11/2562 29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนวัดบางใบไม้ หมู่ 1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.4/2562 19 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างโรงมะพร้าว หมู่ 3 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.5/2562 19 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยยายเจี้ยน หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.7/2562 25 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด 28/143 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.17/62 ปพย.19/62 29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จรูญรัตน์ วัน หมู่ 3 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี มล.08/2562 29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนพรหมปกาศิต ถนนเทศบาล 4ซอย 3 หมู่ที่ 10 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มล.09/2562 29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนถนนโค้ง ถนนเทศบาล 5ซอย 1 หมู่ที่ 8ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มล.10/2562 29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนซับจำปา ถนนเทศบาล 9ซอย 2 หมู่ที่ 6ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มล.11/2562 29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างงานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายวุฒิพงษ์ บุสดี บรเิวณหมู่ที่ 4 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (กปภ.สาขาบางปะกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บปก.2/2562 29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางอัมพร นวลตา โฉนดเลขที่ 92870 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 9/2562 29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาผลิตน้ำของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน ๒๖ สาขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กปภ.ข.10/12/2562 19 ธ.ค. 2561 29 ต.ค. 2561