จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.พี เค อี ที โครงการเดอะริช ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.2/2562 28 พ.ย. 2561 28 พ.ย. 2561
กปภ. สาขานครสวรรค์ ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หลังวัดคลองปลากด (นอก) ถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) (น.ทับกฤช) กปภ.ส.นว.8/2562 28 พ.ย. 2561 28 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการผลิต - สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 2/62 29 พ.ย. 2561 28 พ.ย. 2561
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 8 รายการ 226/2561 21 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนช่องพลี หมู่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ กปภ.ข.4/14/2562 27 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก.(ตอนที่ 2)(ซ้ายทางขวาทาง) ช่วงสวนหลวง ร.9 ตัดถนนกาญจนวิถี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4/13/2562 27 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ถนนเพชรเกษมและใกล้เคียง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.ข.5/3/2562 27 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/36/2562 22 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเหมืองตลาดแก้วริมทางหลวงหมายเลข 3178 (ขวาทาง) หมู่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/37/2562 22 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ่อขยะเทศบาลเมือง หมู่ 9 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/35/2562 22 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาชนบท โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เข้าโครงการบ้านมั่นคง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท จังหวัดขอนแก่น 2/2562 3 ธ.ค. 2561 27 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาแม่แตง งานย้ายแนวท่อประปาที่ บริเวณโครงการก่อสร้างแนวท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง และอาคารประกอบ (ระยะที่3) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง กปภ.สาขาแม่แตง 3/2562 11 ธ.ค. 2561 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม-เกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ กปภ.ข.4/12/2562 26 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านไร่ล่าง-ศาลาเวช หมู่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขานครศรีธรรมราช กปภ.ข.4/11/2562 26 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2561
กองจัดหา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 231/2561,232/2561,237/2561 27 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อชุมชนซอยดับเพลิง-บายพาส-สุขาภิบาล 8 หมู่ 5 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง กปภ.ข.1/009/2562 23 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2562 20 ธ.ค. 2561 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 6 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.บปก.4/2562 23 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท เดอะ สกายไลน์ จำกัด โฉนดเลขที่ 2386 หมู่ที่ 3 ต.มหาโพธิ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.7/2562 23 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาจัตุรัส งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ RVM02TS ขนาด 110KW ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำท่าศาลา รหัสสินทรัพย์ 1277512 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส 6/2562 26 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขานางรอง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 บ.ศรีสง่า,ม.7 บ.สุขสำราญ, ถนนโชคชัย-เดชอุดม ถึง กม. 93+150 ขวาทาง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง (น.หนองกี่) ปีงบประมาณ 2562 กปภ.สาขานางรอง 1/2562 22 พ.ย. 2561 22 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้ บริษัท 89 ลักซ์ชัวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ 683, 129679 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 16/2562 22 พ.ย. 2561 22 พ.ย. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 1,137 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.10/7/2562 3 ธ.ค. 2561 21 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว สำหรับ บจก.เอ็ม.วอเตอร์ บริเวณ 204 ม.3 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.11/2562 21 พ.ย. 2561 21 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ดิโอเรียนท์ จอมเทียน จำกัด 77/1305 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.35/62 ปพย.25/62 20 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2561