จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาหนองทุ่ม (ถนนประชาร่วมมิตร-บ้านนกเขาทอง) หมู่ 12,14 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาแก้งคร้อ (น.นาหนองทุ่ม) กปภ.ข.6/21/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ นางจริยาภรณ์ มากทรัพย์ บ้านเลขที่ 363 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 18/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ นางจริยาภรณ์ มากทรัพย์ บ้านเลขที่ 363 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 18/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 5/62 9 พ.ย. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่ายาง-หาดยาว ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ กปภ.ข.4/17/2562 4 ธ.ค. 2561 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเทคโน-ท่าเรือ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ กปภ.ข.4/18/2562 4 ธ.ค. 2561 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (นาทวี - จะนะ)ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี กปภ.ข.5/11/2562 4 ธ.ค. 2561 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งควน - สี่แยกถนนบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง กปภ.ข.5/6/2562 4 ธ.ค. 2561 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านลำชิง ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี กปภ.ข.5/5/2562 4 ธ.ค. 2561 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานซื้อปูนคลอรีน 65% (calcium hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 172 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.5/8/2562 30 พ.ย. 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 9 งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กปภ.ข.9/19/2562 3 ธ.ค. 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.5/2562 29 พ.ย. 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด Ø 1/2" ให้กับหจก.โชคพนาวารี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.10/2562 20 พ.ย. 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาชุมชน ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3028 บ้านห้วยบง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 1/2562 3 ธ.ค. 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 จากถนนสายซอยวัดหัวเตย – บ้านนายชาติ ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.11/2562 3 ธ.ค. 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายปิยะวัฒน์ ภิมุกข์มงคลชัย บริเวณหมู่ 4 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กปภ.พน.06/2562 3 ธ.ค. 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่แตง งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นางสาวอุสา ปัฐวี บ้านเลขที่ 44 หมู่ 4 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาแม่แตง 2/2562 3 ธ.ค. 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ บริษัทโคโตบูกิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.3/63 3 ธ.ค. 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ปาล์ม โฮม จำกัด โครงการเดอะปาล์มการ์เด้น 8 โฉนดเลขที่ 1815 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ส่วนภายในเฟส 1) กปภ. สาขา ชม.(พ) 17/2562 30 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยผลิตน้ำ (สถานีผลิตน้ำบางละมุง) จำนวน 1 คน จำนวน 10 เดือน (ธ.ค. 61 - ก.ย. 62) ปพย.27/62 30 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ) กปภ.ข.5/4/2562 29 พ.ย. 2561 29 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมตู้ Soft Starter Medium Volt และซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า Medium Volt ขนาด 2,500 KVA โรงสูบน้ำแรงต่ำบางพระ 3 ปพย.26/62 29 พ.ย. 2561 29 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบุคคลภายนอก นำเข้าข้อมูลในระบบ GIS กปภ.สาขาภูเก็ต ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2562 4 ธ.ค. 2561 29 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกขวาก่อนถึงพีด้ารีสอร์ท หมู่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง กปภ.สาขาระนอง กปภ.ข.4/15/2562 28 พ.ย. 2561 28 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก.(ตอนที่ 2)(ซ้ายทางขวาทาง) ช่วงถนนเสม็ดเรียง ตัดถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4/16/2562 28 พ.ย. 2561 28 พ.ย. 2561