จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 สารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนี่ยมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ขั้นคุณภาพที่ 1 พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวนทั้งหมด 209 เมตริกตัน กปภ.ข.8/3/2562 14 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองไพร หมู่ 9 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/26/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 23 จากป้อมตำรวจทางหลวงเสลภูมิ ถึง กม. 139+000 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) กปภ.ข.6/25/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงบ่อ หมู่ 10, 19 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) กปภ.ข.6/24/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ น.ส.พรจิต จินานนท์ หมู่ 9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา กปภ.ทมก.1/2562 13 พ.ย. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับน.ส.วันวิสา อินชู (โครงการบ้านนราสินี 1+7)เฟส 6 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.12/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน ๑ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ), กปภ.สาขาสันกำแพง กปภ.ข.9/21/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้นายจเด็จ วัฒนา บริเวณหมู่8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กปภ.พน.07/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด Ø 1/2" ให้กับ บจก.พีบีเอส แอสแสท โครงการ @ LONDON ม.1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.13/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาบ้านผือ โครงการงานขยายเขตจำหน่วยน้ำ ปี ๒๕๖๒ ถนนโยธาธิการ อ.บ้านผือ - ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านผือ 01/2562 14 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง งานขุดลอกสระพักน้ำดิบที่ตื้นเขิน หน่วยบริการหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง ใบสั่งจ้างเลขที่ 056/62 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ทองพูลถึงกลุ่มบ้านนางเจริญ แย้มสระโส หมู่ที่ ๘ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 3/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นายบุญยืน แซ่กัง โฉนดที่ดินเลขที่ 542 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.9/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ กจห.107/2561 7 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านคอหมู หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาชุมพร กปภ.ข.4/22/2562 7 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยธิดา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/21/2562 7 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 3/62 7 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยรากไม้-ถนนซอยวังไทร ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขานครศรีธรรมราช กปภ.ข.4/20/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยเมตตา 1 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/19/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสวนไดโนเสาร์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขาสมเด็จ (น.สหัสขันธ์) กปภ.ข.6/20/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านยาง ม.1 ถนนแจ้งสว่าง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) กปภ.ข.6/15/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองโสน หมู่.15 (ทางไปบ้านคาเซ) ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.ข.6/16/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3,5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา กปภ.ข.5/9/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน กปภ.ข.5/7/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสนน้อยร่วมใจ 1 บ้านโนนม่วง หมู่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/18/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561