จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาไชยา งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ(โดยโช้เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้งานนำมาติดตั้ง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เคซีแกรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.15/2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 9/2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองแค งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาหนองแค กปภ.สาขาหนองแค 14/2563 5 พ.ค. 2563 6 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือน พฤษภาคม 2563 1206.0563/258 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงท่อส่งน้ำจากหน่วยบริการท่าฉาง กปภ.สาชาไชยา ถนนสาย 4112 ตอนไชยา-พุนพิน ที่ กม.61+000 ถึง กม.63+000 (ขวาทาง) ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา กปภ.ข.4/47/2563 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง กปภ.บฉ.065/2563 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการปรับปรุงท่อสะพานเขาแรด ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 34/2563 30 เม.ย. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมางานขุดลอกและขุดร่องชักน้ำ ปริมาตร 1,050 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มความจุดอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า เนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าท่อทางดูดและตื้นเขิน 263-1/63 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา บริเวณบ้านกระบกคู่ หมู่ที่ 18 (ซอย1และกลุ่มกระบกคู่) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.55/2563 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายปรมินทร์ แซ่ลิ่ม บริเวณถนนประชาบำรุง ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.สด.12/2563 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน งานขุดลอกบริเวณท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ และขุดชักร่องทางน้ำที่ตื้นเขิน บริเวณคลองร่อนทอง 11/2563 7 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อกีดขวางก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอนย่านซื่อ - ตำมะลัง กปภ.สาขาสตูล กปภ.ข.5/25/2563 4 ก.พ. 2563 4 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 12/1 และ 12/3 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 31/2563 23 เม.ย. 2563 1 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี กปภ.ข.1/066/2563 29 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อทางดูดทางส่งชั่วคราว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำดิบบึงหนองบัว แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาชุมแพ กปภ.ข.6/79/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางสาวณฤดี คุ้มทรัพย์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 425 ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.060/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) กปภ.ชบ.010/2563 23 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.53/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้และจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.54/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบทอยน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล (จุดที่ 2) กปภ.บฉ.062/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบทอยน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล กปภ.บฉ.061/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเพื่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ไปยังพื้นที่จ่ายน้ำบางวาด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/50/2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรองและซ่อมแซมประตูน้ำ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/76/2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานขุดลอกเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (แม่ข่าย) ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/78/2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563