จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 11 บ้านปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/181/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน-วัดท่าพระเนียด ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3/179/2561 27 ก.ย. 2561 1 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2"ให้กับนายสมพรเพ็ชร ไชยภักดี (โครงการบ้านราชพฤกษ์) ซอยพ่อขุนทะเล 10/3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.1/2562 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 600 มม. บริเวณถนนคีรีนคร ตัดทางรถไฟ ม.2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2/2562 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำจั่น หมู่ที่ 15 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 17 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ,บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ,บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน กปภ.ข.6/104/2561 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 1, หมู่ 8 และหมู่ 17 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน กปภ.ข.3/169/2561 20 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างขยายผิวจราจร บริเวณถนนคลองจาก-ร่มเย็น หมู่ 3 และหมู่ 9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กปภ.คญ.16/2561 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณบ้านเลขที่ 65/39 หมู่ที่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กปภ.ข.3/180/2561 24 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
กองจัดหา ซื้ออุปกรณ์ Server Backup ระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 ชุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 198/2561 27 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อทำความสะอาดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) กปภ.ฉช.14/61 27 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย หมู่ 1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา กปภ.ทมก.9/2561 26 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 1/2562 1 ต.ค. 2561 26 ก.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ กจห.76/2561 25 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนนสายพุนพิน – ท่าฉางต่อจากของเดิม ปากซอยถนนสายบ้านหัวเกาะสาย 2 (ดอนเหม้า) ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.46/2561 25 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนนซอยวัดหัวเตย ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.47/2561 25 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรับโอนกิจการประปาเอกชน โครงการหมู่บ้านพรเทพ การ์เด้นท์ วิลล์ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปพย.105/61 25 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เดอะ แพลตินัม พายัพ จำกัด โครงการกรานาดา(เฟส3) ต.ท่าศาลา อใเมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 105/2561 25 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 66/61 และ 67/61 14 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนบริบาลดำริ หน้ารพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง - ห้างเทสโก้โลตัสบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/135/2561 24 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานติดตั้งและวางท่อประปา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กปภ.มส.15/2561 28 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ กจห.70/2561 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 ซื้อหมึกพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ประจำไตรมาส 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 148/51 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานซ่อมแซมวาล์วลดแรงดัน (PRV) จำนวน 2 ตัว 150/2561 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนทางหลวงหมายเลข 36 กระทิงลาย-ระยอง ตอนแยกหนองบอน-แยกบ้านแลง ตอน 2 (กม.46+700 ถึง กม.48+700) กปภ.สาขาระยอง กปภ.ข.1/060/2561 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมประตูน้ำขนาด 400 และ 500 มม. และท่อสั้นท่อทางจ่ายขนาด 700 มม. 68/2561 24 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561