จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เอส พี พลัส แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการ SP TOWN หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.ชบ.3/2562 22 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 35ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.17+400- กม.21+500 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/16/2562 9 ต.ค. 2561 19 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านสะพานวา อ.ละงู จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู กปภ.ข.5/2/2562 16 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ถนนสายวัดไทร – ท่าตำหนัก หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3/14/2562 9 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟรูปตัวยู (U – Turn) กม.258+737 บริเวณสถานี สามกระทาย กปภ.สาขากุยบุรี กปภ.ข.3/20/2562 10 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ บ้านเลขที่ 113/9 ม.5 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/15/2562 9 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย รบ.4011 แยก ทล.3208 – บ.สี่แยกหนองไผ่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กปภ.สาขาสวนผึ้ง กปภ.ข.3/19/2562 10 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำดิบจากโรงสูบน้ำแรงต่ำวังพระเจ้า–สถานีผลิตน้ำสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ กปภ.ข.6/09/2562 16 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสามแยกทุ่งหวัง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา (ท่อถาวร) กปภ.สาขาสงขลา กปภ.ข.5/2/2562 16 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 5 จากถนนสายบ้านตรอกโนง-สะพาน หมู่ที่ 5 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.2/2562 10 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 จากถนนเลียบคลองหัวเตยต่อจากบ้านนายน่วม ตลอดแนวถึงปากซอยคลองตีนเป็ดต่อเขต หมู่ที่ 7 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.2/2562 10 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ซอยเจริญสุขลงทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.ชบ.2/2562 16 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สาย บร.3048 แยก ทางหลวง 226 – บ้านห้วยราช อ.เมือง , ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ กปภ.ข.8/15/2562 15 พ.ย. 2561 16 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ (Sodium Hypochlorite Solutrion Stored in Fixed Tanks) จำนวน ๒๐,000 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง กปภ. สาขา ชม.(พ) 4/2562 11 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรองรับอาเซียน สายทาง เอกชัย – พระราม 2 กม.0+000 – 0+820 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กปภ.ข.3/13/2562 10 ต.ค. 2561 10 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ริชชี่ ริช แลนด์ จำกัด โครงการริชชี่ ริช แลนด์ 2 (ส่วนภายนอก) โฉนดเลขที่ 54681 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 7/2562 12 ต.ค. 2561 10 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 65/61 14 ก.ย. 2561 8 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนสมอพงษ์และชุมชนบ้านบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/194/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 5,8 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง กปภ.ข.3/195/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านหัวทำนบ หมู่ 4 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง กปภ.ข.3/190/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หลังวัดเขาสวรรค์ หมู่ 18 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง กปภ.ข.3/182/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 7 บ้านใหม่ดอนกระชาย ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/189/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านร่มรื่น ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/186/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดงปอ หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง กปภ.ข.3/187/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ 18 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง กปภ.ข.3/188/2561 28 ก.ย. 2561 3 ต.ค. 2561