จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานเช่าระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม/ชม. ณ สถานีจ่ายน้ำบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 33/2564 18 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอุปกรณ์ขนาดอัตราการจ่ายสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 กก./ชม. จำนวน 10 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6 (กรค.6) กปภ.ข.6/ซ.04/2564 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/18/2564 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนห้วยบง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 2/2564 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท บ้านอยู่เย็นเป็นสุข จำกัด บ้านหมากเลื่อม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 3/2564 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานย้ายแนวท่อ หลบการก่อสร้างบริเวณสายบ่อขยะ–ห้วยยายพรม (ชุมชนวังหิน) หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 08/2564 16 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่ 64489 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/27/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านวังหิน หมู่ 5 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/28/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาเพชรบุรี งานซ่อมท่อ บริเวณสะพานข้ามคลอง D9 บ้านหนองทราย ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.37/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาเพชรบุรี จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ น.ส.สุเรขา พราหมณ์ทอง บริเวณโครงการจัดสรร หมู่ 5 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.36/2564 17 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE PUMP KSB รุ่น KRTK 250-400 มอเตอร์ 80 KW รหัส RSM02TL สถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE PUMP KSB รุ่น KRTK 300-420 มอเตอร์ 200 KW รหัส RSM01TL สถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง กปภ.สาขาสุโขทัย 5/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๐๔,๘๗๗ ขวด กปภ.ข.9/24/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาทำทุ่นรองรับแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ปพย.19/64 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/17/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.13/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.นารชา พร๊อพเพอร์ตี้ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 67241 หมู่ 3 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.056/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นายธีรวุฒิ สมบูรณ์ทอง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 63/5 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.054/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางทองเปลว สุขเกษม วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 47015 ม.1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.บฉ.057/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.055/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำบึงสำนักใหญ่ กปภ.สข.ปปส.02/2563 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.3/53/2564 16 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาน่าน จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมหาโพธิ์ ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กปภ.สาขาน่าน 05/2564 16 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA สถานีผลิตน้ำเขาดิน กปภ.สข.ปปส.03/2564 16 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนหลังคันทรีโซน หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/ 43 /2564 4 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563