จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 จ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขากระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/92/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ กปภ.ข.6/89/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/88/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น กปภ.ข.6/91/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) วางท่อเสริมแรงดันและปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/108/2563 14 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๔๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมงานท่ออุปกรณ์ทางดูด - ทางส่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/121/2563 8 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๕๐ ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (สถานีผลิตน้ำปะโค) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/122/2563 8 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ ซอยวัดราชบรรทม ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 304/63 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาสตูล กปภ.ข.5/34/2563 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ระยะเวลา 4 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ. สาขา ชม.(พ) 27/2563 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนหมายเลข3168 ตั้งแต่จุดดันลอดสามแยกลุ่มโพธิ์ ถึง บ้านพักแช่มชื่นปราณ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/102/2563 7 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่ที่ 5,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/109/2563 12 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาด่านซ้าย กปภ.ข.7/138/2563 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองยายอิน ๑/๔ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส. 31/2563 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนมาลัยแมน ถึงบริเวณเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง กปภ.ข.3 99/2563 28 เม.ย. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำเขาหินซ้อน กปภ.สาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1/073/2563 14 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองบัว พร้อมวางท่อให้แก่ประชาชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี กปภ.ข.1/074/2563 14 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดินบน จากสี่แยกซอย 12 ถึงสี่แยกพนาวัลย์ฝั่งขวา ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 35/2563 8 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว , ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/86/2563 15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณโรงเรียนไร่ดอน ห้วยชำระกา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.56/2563 15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายณธรรศชาตรี สุขทวี 266/29 หมู่ 7 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.11/2563 15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาอู่ทอง กปภ.ข.3/114/2563 15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/128/2563 15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาทอยสูบน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 33/2563 28 เม.ย. 2563 15 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรวัดน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 34/2563 5 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563