จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดิน ซอย 22/1 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราช กปภ.ศรช. 10/2564 22 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสุกัลยา เมธาวี หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 11/2564 22 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จันทร์เพ็ญ ปตท.ศรีราชา จำกัด บริเวณ ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 112/2564 24 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 10 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.12/2564 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาเพชรบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ นายเกษ ชูเชิด บริเวณ ม.6 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.38/2564 25 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ กปภ.สาขายะหา , สาขาเบตง , สาขาสายบุรี , สาขานราธิวาส , สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก กปภ.ข.5/18/2564 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือของ กปภ.สาขาสะเดา, สาขานาทวี, สาขาระโนด, สาขาพัทลุง, สาขาเขาชัยสน, สาขาห้วยยอด, สาขาย่านตาขาว, สาขาสตูล, สาขาละงู, สาขาพังลา กปภ.ข.5/17/2564 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาฮี หมู่ 16 (สายคุ้มดอนบูด-ดอนกอก) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย กปภ.ข.7/23/2564 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหนองคาย 2076 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย กปภ.ข.7/22/2564 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองนิยม หมู่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/30/2564 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานซ่อมแซมชุดควบคุมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแบบ VSD ของโรงสูบน้ำแรงสูง โนนรามราช กปภ.สาขาเมืองพล จังหวัดขอนแก่น กปภ.ข.6/31/2654 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นายโสภณ สตานิยม วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 2/47 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กปภ.บฉ.058/2564 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.บ้านสิริศาย์ วางท่อเข้าโครงการบ้านสิริศาย์ 10 เฟส 2 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กปภ.บฉ.059/2564 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท กรณิชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ กรณิชา วิลเลจ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.061/2564 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายมานพ ถิ่นปรีดา วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ พีนัท ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.060/2564 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาอ่อน ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน อัตราการสูบ 500 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 12 เมตร จำนวน 1 เครื่อง PO 3000289605 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาอ่อน ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซินสูบได้ 500 ลิตร/นาที สูง 15 ม. จำนวน 2 เครื่อง PO 3000289606 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/58/2564 23 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยหนองสะเดาบน หมู่ 6 และซอยห้วยปลาดุก ซอย 4 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/57 /2564 22 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากที่ดินส่วนบุคคล บ้านโนนสูง ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/32/2564 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากงานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ระหว่าง กม.2+684 - กม.2+984 ด้านซ้ายทาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/33/2564 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนศรีสง่าเมือง ซ.เมืองนาง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 4/2564 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์ มาตรชั่วคราว ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.8/2564 25 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายอาวุธ ใจวุฒิ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กปภ.ส.พย.7/2564 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อปูนคลอรีนชนิดผง ชนิด 65% จำนวน 200 ถัง ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.7/6/2564 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563