จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัดโฉนดเลขที่ 13542, 11997, 14136, 11023 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 79/2561 8 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด โครงการ เดอะพรอมิเน้นท์ พราวด์ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 80/2561 8 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/103/61 7 ส.ค. 2561 7 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยี่ห้อ Hach ให้แก่ งานควบคุมคุณภาพน้ำ กรค. และ กปภ.สาขาในสังกัด 118/2561 7 ส.ค. 2561 7 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 49/61 26 ก.ค. 2561 6 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) โฉนดเลขที่ 128895, 128896, 128897, 28352 ต.ป่าแดด อ.เมื่องเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 78/2561 6 ส.ค. 2561 6 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายนวภัค ธรรมศักดิ์ 165/1 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.44/61 ปพย.87/61 2 ส.ค. 2561 2 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 กปภ.ชบ.49/2561 7 ส.ค. 2561 2 ส.ค. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อเพลททำความร้อน (HOT PLATE) จำนวน 2 เครื่อง ใบสั่งซื้อ 144/2561 1 ส.ค. 2561 1 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายธวัชชัย เดชน้อย โครงการอมาริน่า ม.7 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี กปภ.ชบ.48/2561 6 ส.ค. 2561 1 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขนย้าย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก กปภ.สาขาพัทยา (พ) ปพย.86/61 31 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ กปภ.ข.8/55/2561 26 ก.ค. 2561 28 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท รวมโชค พัฒนา (พัทยา) จำกัด ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.46/61 ปพย.85/61 26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 12 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.บ้านอำเภอ ถึง ซอยนาจอมเทียน 24/2 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ปพย.84/61 26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเพชรบุรี จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ซอย9 หมู่ที่ 3 และบริเวณ ซอย2 ถ.ดำรงธรรม หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.37/2561 3 ส.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 กปภ.ข.8/58/2561 3 ส.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร กปภ.ข.8/57/2561 26 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม กปภ.ข.8/49/2561 26 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ กปภ.ข.8/50/2561 26 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร กปภ.ข.8/55/2561 26 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก กปภ.ข.8/48/2561 26 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ กปภ.ข.8/60/2561 2 ส.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง กปภ.ข.8/45/2561 26 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย กปภ.ข.8/46/2561 26 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ กปภ.ข.8/47/2561 26 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561