จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 9 ซื้ออุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ PRV ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๙ (กรจ.๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.9/53/2561 20 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 13/2561 14 ก.ย. 2561 20 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานซ่อมแซมประตูน้ำระบบผลิต จำนวน 15 ตัว สถานีจ่ายน้ำหนองตรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 131/61 20 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/102/2561 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.หน้าประปา - สำนักงานที่ดิน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/104/2561 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนนาหว้า - บ้านตาล ฝั่งซ้าย อ.นาหว้า จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/105/2561 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจก.เดอะคิว ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.41/2561 17 ก.ค. 2561 16 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ น.ส.ปัทมาพร มูลใจ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 84/2561 16 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.4/96/2561 15 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.4/97/2561 15 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิดELECTROMAGNETIC ขนาด 200 มม.จำนวน 1 เครื่องและชุดรับส่งข้อมูลDATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/106/2561 15 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม บริเวณ บ้านวังผักบุ้ง หมู่ที่ 2 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 10/2561 15 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง สถานีผลิต-จ่ายน้ำโนนสูง โรงกรองน้ำสำนักงาน 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง 6/2561 15 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายรัชชวุฒ เทพษร เลขที่ 521 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส กปภ.นธ.21/2561 21 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมท่อประปาบริเวณติดทางรถไฟ แยกฏรงงาน NTC ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กปภ.ชบ.51/2561 16 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 บริเวณ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อย.42/2561 14 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาปทุมธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - วงแหวน บริเวณ ถนนวัดท่าเกวียน ม.๔ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 38/2561 14 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561
กองจัดหา โครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API กจห.53/2561 14 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 13 รายการ กปภ.ข.5/51/2561 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4094 ตอน เชียรใหญ่-ปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง กปภ.ข.4/95/2561 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณกลุ่มบ้านนายนิยม แช่มชื่น หมู่ที่ 2 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 24/2561 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายจิรวัฒน วรศิลป์ บ้านเลขที่201/4หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 81/2561 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นาย สุรเดช คำปัน โครงการบ้านแสนดี 9 (เฟส2) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม กปภ. สาขา ชม. (พ) 82/2561 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่6 บริเวณ ซอย7-ซอย12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 83/2561 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 1 รายการ กจห.52.2561 9 ส.ค. 2561 9 ส.ค. 2561