จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน กปภ.ข.3/58/2562 21 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านผือ (ซอยตะวันตกศาลา SML ไปบ้านโนนม่วง) ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ กปภ.ข.6/41/2562 21 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ ๑ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.๒/34/2562 21 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ หมู่ 9 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการบรบือ) กปภ.ข.6/44/2562 21 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.ข.6/40/2562 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/38/2562 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนพิกุล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) กปภ.ข.6/37/2562 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองกระรอก ม.4 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.แวงใหญ่) กปภ.ข.6/36/2562 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนตรงข้ามทางเข้าบ้านหนองโข่ย ทล.208 ท่าพระ-มหาสารคาม ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/39/2562 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเทศบาล 7/9 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การประปาส่วน-ภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 11/2562 12 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศาลเจ้าพ่อเสือ – หมู่บ้านปัญจรัตน์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 10/2562 12 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่างอย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง กปภ.ข.๒/35/2562 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนนสายซอยหัวเตยและซอยเลียบ คลองตีนเป็ด ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.15/2562 18 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" ให้กับนายสมตั้งจิต ชูมีบุญ ที่อยู่ 203/7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.14/2562 17 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเถิน งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักขนาด ๒๐๐ มม. กปภ.สาขาเถิน หน่วยบริการสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน/02/2562 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยประชาธิปัตย์ - ซอยเมืองใหม่ หมู่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม กปภ.ข.4/26/2562 19 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกภูดิน หมู่ 6 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) กปภ.ข.6/34/2562 19 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสกม่วง หมู่ 14 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) กปภ.ข.6/35/2562 19 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยชุมชนบ้านไร่บน หมู่ 6 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/49/2562 17 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวนา หมู่ 6 (ซอยตรงข้ามวัดบ้านหัวนา) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ กปภ.ข.6/33/2562 19 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านขวาน้อย หมู่ 1 (ซอยข้างโรงสีทางไปหนองตาดำ) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ กปภ.ข.6/32/2562 19 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบคลองขุด บ้านห้วงโสม หมู่ 3 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.6/2562 17 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี จ้างเหมาวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" นายสุพจน์ พวงพรศรี บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.4/2562 19 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เปียงหลวง ล้านนา จำกัด โฉนดเลขที่ 13609 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 24/2562 19 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาศ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 56/62 18 ธ.ค. 2561 18 ธ.ค. 2561