จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/51/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบ CP พระตำหนัก ปพย.28/62 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางสาวบุปผา ไตรสิงห์สม 53/45 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.4/62 ปพย.29/62 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์มณฑล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการทิพย์มณฑล 2 (เฟส 2) ถ.สันทรายสายเก่า ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 29/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางแสงจันทร์ เกตุทอง โฉนดเลขที่ 99346 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	 กปภ. สาขา ชม.(พ) 30/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก 20 (เฟส 4) โฉนดเลขที่ 37520 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 28/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) วางท่อประปาให้กับ นายธัชพล ประคัลภากร โฉนดเลขที่ 131243 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 26/2562 26 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายบุญฤทธิ์ คำปัน โฉนดเลขที่ 13192 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 27/2562 26 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.ข.5/14/2562 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ ๒, ๑๔ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.๒/44/2562 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 2/2562 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.รตินันท์ เรียลเอสเตท บริเวณ โครงการหมู่บ้าน บี.เค.ลัคกี้โฮม 4 (ตอน 3) หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.14/2562 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
กองจัดหา จ้างเหมารถยนต์โดยสารบัสปรับอากาศบริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ส่วนกลาง) จำนวน 2 เส้นทาง รถ 2 คัน ใบสั่งจ้างเลขที่ 101/2561 27 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองอึ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.ร่องคำ) กปภ.ข.6/48/2562 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/49/2562 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนถีนานนท์ ซอยอุดมสุข ข้างไฟฟ้าสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขาสมเด็จ กปภ.ข.6/47/2562 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสูง ม.10 ถนนข้างศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/45/2562 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) กปภ.ข.6/46/2562 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างวงเวียนในเขตทางรถไฟ บริเวณ Local Road No.21 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล กปภ.ข.6/50/2562 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (น.กันทรารมย์) กปภ.ข.8/28/2562 29 ม.ค. 2562 24 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (น.บึงบูรพ์) กปภ.ข.8/27/2562 29 ม.ค. 2562 24 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายสันติ โครงกาพย์ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 25/2562 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านใต้-ท่าหิน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขาคลองท่อม กปภ.ข.4/27/2562 21 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 13 (หมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี) ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/43/2562 21 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองโก ม.10 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) กปภ.ข.6/42/2562 21 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561