จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบึงกาฬ จ้างติดตั้งและวางท่อประปา ป.039102-7 น.ส.หฤทัย พรมจันทร์ บ้านเลขที่ 292 ม.4 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ กปภ.ส.บึงกาฬ/2/2561 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค (ผัง 6) หมู่ที่ 7ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กปภ.ส.นพ.09/2561 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ ปพย.90/61 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ น.ส.จันทร์ฉายใจสันติ์ โครงการใจแก้วเอราวัณ 24โฉนดเลขที่1289 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 88/2561 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จำกัด บ้านเลขที่ 516 หมู่ที่ 4ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 87/2561 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาเครื่องกวาดตะกอนและตุ้ควบคุมเครื่องกวาดตะกอน โรงกรองขนาด 400 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 โรงกรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 135/61 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาไชยา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยไทรใหญ่-สุดเขตเทศบาล ม.6 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา กปภ.สาขาไชยา 7/2561 27 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับบจก.รินทองพัฒนา ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.42/2561 21 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 7 หมู่ที่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มล.22/2561 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางวนิดา โพธิ์แก้ว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.62/61 ปพย.92/61 28 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขุดสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำบางละมุง สระที่ 1 สระที่ 2 ปพย.88/61 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขานางรอง 6/2561 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 4 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม กปภ.ข.4/98/2561 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมระบบ Puematic และหัวขับประตูน้ำ สถานีผลิตน้ำบางละมุงและสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก ปพย.89/61 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อม่านปรับแสง 50/61 1 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลท่าผา ที่บ้านใหม่ หมู่ 2 ถึง บ้านสบปุง หมู่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กปภ.สาขาเกาะคาที่ 5/2561 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณสายโรงเรียนจรูญศรีฯ – วัดศรัทธาราษฎร์ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (ช่วงที่ 3) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ กปภ.ข.3/161/2561 15 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.ฉบ.52/2561 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 รงานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3497 ตอนควบคุม 0100 ตอนช้างแรก-บางสะพานน้อย ระหว่าง กม.10+590 - 12+150 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/160/2561 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาก่อสร้างงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.9/61 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ยู พรอมท์ จำกัด โฉนดเลขที่681 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 86/2561 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายณปภัช เดชโสภณภัทร์ โฉนดเลขที่ 99345 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 85/2561 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างล้างทำความสะอาดถังน้ำใส และลดปริมาณตะกอนภายในถังน้ำใส จำนวน 3 สถานี 52/2561 23 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาไชยา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนซอยหลังสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา กปภ.สาขาไชยา 6/2561 27 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 13 รายการ 164/2561 20 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561