จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ท่าตูม ถึง อ.จอมพระ (น.ท่าตูม) อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กปภ.สาขารัตนบุรี สัญญาแก้ไข ลงวันที่ 24 ธ.ค. 62 24 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 วางท่อเสริมแรงดัน สะพานเชื่อม-ทางเข้าบ้านสร้างแห่ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/10/2563 23 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างกำแพงกันดินของกรมชลประทานบริเวณคลอง ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาสงขลา กปภ.ข.5/12/2563 20 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขต ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 08/2563 20 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาแพร่ งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักขนาด 500 มม. กปภ.สาขาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กปภ.พร.2/2563 3 ก.พ. 2563 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว หมู่ 6 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ส.มร.ที่ 2/2563 20 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. และขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีสูบ-จ่ายน้ำมาบตาพุด 1 จำนวน 2 ถัง กปภ.บฉ.020/2563 23 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน บริเวณจากวัดโคกหัวข้าว ถึงไฟฟ้า ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค. 25/2563 20 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางมูลนาก งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณคลองบุษบง ถ.ประเวศใต้ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บน.1/2563 24 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขานาทวี กปภ.ข.5/10/2563 19 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 จ้างงานย้าย แนวท่อประปา บริเวณก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงสถานีรถไฟสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/24/2563 18 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา กปภ.ข.5/11/2563 19 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อประปาให้ บริษัท พีทีที แอนด์ เฮาส์ จำกัด เข้าโครงการสุขสิริ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.013/2563 19 พ.ย. 2562 19 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขายโสธร โครงการงานแก้ไขแนวท่อเมนประปาที่ขวางทางน้ำบริเวณสะพานทวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กปภ.สาขายโสธร 1/2563 18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อประปาให้ บริษัท รัตนสมบัติ 1419 จำกัด โครงการรัตนาวิลเลจ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.018/2563 18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท พรลดา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาโครงการพรลดา ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.019/2563 18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการย้ายแนวท่อประปา ทางหลวงหมายเลข 420 ตอนวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี กม.7+000 (ซ้ายทาง) ถึง กม.7+515 (ซ้ายทาง) กปภ.สาขา สฎ.13/2563 16 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ดีสมายล์ เรียลเอสเตท จำกัด โครงการ อนัญญาโมเดิร์นทาวน์ หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.ชบ.04/2563 17 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้กับ บจ.เดอะ แพลทินัม สมุย มาตรชั่วคราว ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/2563 17 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อชั่วคราวประสานเข้ากับท่อส่งน้ำดิบเดิมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ (แม่ข่าย) กปภ.ข.6/27/2563 17 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายโชคดี หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 2/2563 17 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เอ็ม.เอ็น.เอสเตท จำกัด โฉนดเลขที่ 79738 ถนนบ้านร้องเรือคำ ซอย 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1262/0012 16 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC สำหรับเดือน ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 7/2563 16 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ อาคารบ้านพักบุคลากร (ส่วนที่ 1) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง กปภ.ข.3/ 22 /2563 12 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาด่านซ้าย จ้างเหมาทำฝายชั่วคราวลำน้ำหมันเพื่อยกระดับน้ำ เนื่องจากระดับน้ำลดระดับลงในฤดูแล้ง กปภ.สาขาด่านซ้าย 14/2563 13 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562