จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/25/2563 4 ก.พ. 2563 4 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/76/2563 3 เม.ย. 2563 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแยกเขื่อน หน้าโรงงานเนเชอรัล ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/77/2563 27 มี.ค. 2563 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานหนองคล้า-หาดพันไกร ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร 24/2563 1 เม.ย. 2563 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาเมืองพล จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบั่ว (คุ้มหัวหนอง) หมู่ 2 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล 85/2563 3 เม.ย. 2563 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหน้าบ้านบัวหลวง-สะพานห้วยลี่ ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี มล.18/2563 7 เม.ย. 2563 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณข้างบ้านธนธานี - บ้านทรงไทย ม.8 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี มล 19/2563 7 เม.ย. 2563 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางสมัคร (เฟส ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.28/2563 3 เม.ย. 2563 3 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) เพื่อปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาศีขรภูมิ ( แม่ข่ายและหน่วยบริการสำโรงทาบ ) กปภ.ศข.1/2563 3 เม.ย. 2563 3 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,3 และ12 ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/73/2563 31 มี.ค. 2563 2 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/75/2563 30 มี.ค. 2563 2 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายปกรณ์ อินคล้าย วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 16002 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.052/2563 1 เม.ย. 2563 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เดอะ ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนด 3932 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กปภ.บฉ.054/2563 1 เม.ย. 2563 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายวันชัย เพล็งงาม วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 55285 ซ.ทุ่งสำนัก-มาบใน ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.บฉ.053/2563 1 เม.ย. 2563 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นางประพิมพรรณ ตันตยานุสรณ์ ซอย 18 บ้านดอนแก้ว ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กปภ.ส.มร.ที่ 5/2563 1 เม.ย. 2563 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) (จำนวน ๒ คน) ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กปภ.ชบ.40/2563 1 เม.ย. 2563 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 26/2563 31 มี.ค. 2563 1 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 7/2563 7 เม.ย. 2563 1 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากพื้นที่เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสาเหตุภัยแล้ง ปี 2563 กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/37/2563 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง 68/63 20 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณสะพานข้ามคลองสวีถึงทางเข้าอำเภอสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน กปภ.ข.4/35/2563 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๖๖๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๕๐ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (แพสูบน้ำแรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding กปภ.ข.7/85/2563 24 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปรับปรุงโครงสร้างเหล็กสแตนเลสรับแผ่นเอียงช่วยตกตะกอน และปรับปรุงระบบระบายตะกอน โรงกรองน้ำขนาด ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีขนาด ๘๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน ๒ ชุด และเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ๔ กก./ชม. จำนวน ๒ ชุด (โรงกรองน้ำหนองประจักษ์) ,ซ่อมแซมอุปกรณ์ชุดวัดคุณภาพน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/88/2563 27 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำท่าตูม กปภ.ข.1-041/2563 30 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายอายีดี ลีกามิง มาตรชั่วคราว หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส กปภ.นธ.22/2563 30 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563