จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ 80 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาบางสะพาน แพสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำร่อนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/164/2562 2 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าร้านซักผ้าหยอดเหรียญ ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ กปภ.สขบณ.14/2562 9 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม จ้างงานซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอน จำนวน 3 เครื่อง และตู้ควบคุม PLC จำนวน 1 ตู้ ติดตั้งใช้งานที่โรงกรองน้ำแม่ริม 2 จำนวน 1 งาน กปภ.ส.มร.19/2562 6 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานจ้างเหมาวางท่อประปา ให้กับ นายอานพ พำนักชีวา ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กปภ.ส.มร.20/2562 6 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บริเวณหมู่ที่ 7 ต. บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บปก.28/2562 6 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาตราด งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 - 8 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด กปภ.สาขาตราด 17/2562 5 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยคลองตาเพชร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 14/2562 5 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง งานปรับปรุงเส้นท่อถนนภักดีดำรงค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กปภ.สาขาเบตง 8/2562 5 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง งานปรับปรุงเส้นท่อถนนรัตนเสถียร ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กปภ.สาขาเบตง 7/2562 5 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานปรับปรุงเส้นท่อ ม.10 ถ.เลียบคลองตำนาน ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 21/62 7 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 9 ซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน ๕,๐๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กปภ.ข.9/48/2562 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณวัดลำพระยา-ศาลาบ้านวังท่าลาน ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ข.3/161/2562 31 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย ปข.4020 แยกทล.3168-บ.บ่อนอก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กม.ที่ 10+166 ถึง กม.ที่ 17+590 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/162/2562 31 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุง เส้นท่อบริเวณซอยอู่ดี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/163/2562 31 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างงานซ่อมท่อ G/S ถนนกำปงปายง, ถนนยะกัง 1 ซ.4 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.นธ.15/2562 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับนางสุรีย์ภรณ์ สกุลวานิชย์ บ้านเลขที่ 55/62 โครงการคิวบิคเฮ้าส์ 3 สวนหลวง ร.9 ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) (ขวาทาง) ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.44/2562 1 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง งานซ่อมแซมท่อประปา เนื่องจากชำรุดจากอุทกภัย หมู่ 5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา กปภ.สาขาเบตง 6/2562 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.กานนาดาเรียลเอสเตท โครงการกานนาดา ถ.ประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.14/2562 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กปภ.ข.๑ งานก่อสร้างห้องสุขา ชุมชนคอเขาพัฒนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 23/2562 18 ก.ค. 2562 1 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนสายบ้านเนินทราย - แยกสนามบิน ม.9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปพย.94/62 1 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จากบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ถึงบริษัท FUSO นครสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.33/2562 1 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่ 3 ต.สระยายโสม อ.อุ่ทอง จ.สุพรรณบุรี 17/2562 1 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 23/2562 25 ก.ค. 2562 1 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานวางท่อส่งน้ำดิบจากบ่อหินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเร่งด่วน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาสุรินทร์ กปภ.ข.8/83/2562 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้นางเบญจวรรณ จันทนฤกษ์พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.อร.055/2562 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2562