จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสะพานห้วยมุก ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี) กปภ.ข.8/134/2565 5 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำแรงต่ำ(ปลายน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/97/2565 5 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ นายสมจิตร สุวรรณศรี ซอย 16 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6-รอ/27/2565 27 พ.ค. 2565 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา น.ส.อภิณห์พร ศิลปาจารย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 12156 หมู่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายนครสวรรค์) กปภ.ข.10-นว./32/2565 5 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาละงู โครงการงานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายกัลชาญ ชูแสง หมู่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล กปภ.ข.5-ลง./11/2565 5 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ CVM02ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม กปภ.ข.1-พน./316/2565 11 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ม.6 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ข.3/ 96 /2565 1 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายฐิติพันธุ์ เพริดฤทธิ์ 81/18 ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.30/65 กปภ.ข.1-พย./76/2565 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายณรงค์ อิ่มใจ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.38/65 กปภ.ข.1-พย./77/2565 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางกัญญนันทน์ วสุรัฐอนันต์ 28/23 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.37/65 กปภ.ข.1-พย./78/2565 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้นางสาวรภิญา โชคธีรฉัตร หมู่ 6 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กปภ.ข.1-พน./312/2565 6 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม นางสาวนฤภัค ดิษฐ์สอน หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กปภ.ข.1-พน./313/2565 6 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./27/2565 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ จ้างงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ (เครื่องสูบน้ำหอยโข่งสูบได้ AV 200-400 สูบน้ำได้ 600 ลบ.ม./ชม.) RVM03TK รหัสสินทรัพย์ 1282589 กปภ.ข.4-กบ./15/2565 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ จ้างงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ (เครื่องสูบน้ำหอยโข่งสูบได้ AV 200-400 สูบน้ำได้ 600 ลบ.ม./ชม.) RVM02TK รหัสสินทรัพย์ 1282593 กปภ.ข.4-กบ./14/2565 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาโนนสูง ซื้องานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน(เก่า) ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.2-นส./2/2565 1 ก.ค. 2565 1 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสหพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กปภ.สาขายโสธร บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 1 ก.ค. 2565 1 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อ ปี 2565 โครงการก่อสร้างจุดพักคอยรถบรรทุกสินค้าขาออก (Truck rest area) บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดน/ไทยลาว) ระหว่าง กม.494+631 ถึง กม.495+293 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย กปภ.ข.7/258/2565 1 ก.ค. 2565 1 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อ ปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน พรเจริญ-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.10+290 - กม.11+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) กปภ.ข.7/259/2565 1 ก.ค. 2565 1 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาฮอด งานโครงการขยายเขตระบบประปา บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ฮ./04/2565 1 ก.ค. 2565 1 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อปรับปรุงคันสระพักน้ำดิบ บริเวณสถานีผลิตน้ำขวัญสะอาด ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า กปภ.ข.1/29/2565 1 ก.ค. 2565 1 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เจ ที สตีล คอนสตรัคชั่น จำกัด บริเวณโครงการสุขประยูรปาร์ค 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.ข.1-ชบ./79/2565 6 ก.ค. 2565 1 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจก.อนันต์ศิริเรียลเอสเตท บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ข.1-พค./52/2565 1 ก.ค. 2565 1 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จากวัดเกาะสะบ้า ถึงบ้านนายประจวบ เย็นศิริ หมู่ 4 บ้านเกาะสะบ้า ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร กปภ.ข.10- กพ./20/2565 1 ก.ค. 2565 1 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปาและอาคาร (เปลี่ยนประตูน้ำ สถานีผลิตน้ำบางพระ 1) แผนประจำปีงบประมาณ 2565 กปภ.ข.1-ชบ./78/2565 4 ก.ค. 2565 1 ก.ค. 2565