จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.4/2564 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2564
กปภ. สาขาภูเขียว จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลสวนสนามหญ้า กปภ.สาขาภูเขียว1/2564 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564
กปภ. สาขาภูเขียว จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ที่กปภ.สาขาภูเขียว กปภ.สาขาภูเขียว2/2564 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564
กปภ. เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 - 21 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์) 2/2564 22 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างถนนสาย อจ.3022 แยก ทล.212 – บ้านพุทธอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ กปภ.ข.8/16/2564 20 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขากระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.ข.4/22/2564 18 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำโซนสนามบิน จังหวัดตรัง และชุมชนบริเวณถนนสาย 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง กปภ.ข.5/23/2564 18 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยโรงเรียนบ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/ 69 /2564 13 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม. 123+915 - กม. 126+925 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ข.3/68/2564 13 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้การเคหะแห่งชาติ วางท่อขยายเขตประปาโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดระยอง (บ้านฉาง) ระยะที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.062/2564 18 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ บมจ.ธาราศิริแลนด์ บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร กปภ.สาขาชุมพร/12/2564 15 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาปักธงชัย โครงการวางท่อระบายน้ำภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้ากรณีน้ำท่วมขังบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาปักธงชัย 5/2564 15 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.วนิดา มารัญพาล ถนนเลียบแม่น้ำตาปี (บางชุมโถ) ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.11/2564 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ ราคา จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้บริษัทโลแกนส์ เรสซิเด้นท์ ดีวีลอปเมนท์ บ้านเลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.05/2564 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน บริเวณ ถนนสายในไร่-คลองแพน (ซอยบ้านผู้ใหญ่ยอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหัดระยอง กปภ.สข.ปปส.04/2564 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กจห.1/2564 13 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก.(ตอนที่ 2) (ซ้ายทางขวาทาง) ช่วงถนนกาญจนวิถี ถึง ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.9/2564 13 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.10/2564 13 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ น.ส.ภัทราภรณ์ เพียรพิทักษ์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 7/2564 13 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บริเวณศูนย์เด็กเล็กวัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 3/2564 13 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณหน้าปั้มเชลล์ - หน่วยป้องกันรักษาไฟป่า ณ ชุมชนสามแยก หมู่ 4 ตำบลร่อน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4/2564 11 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดัน เส้น จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 6/2564 12 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กปภ.ส.พย.3/2564 12 ต.ค. 2563 12 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยคลองลอย ณ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5/2564 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564