จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ศรีอุบลวิลล่า จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการศรีอุบลวิลล่า ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.046/2563 24 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระทาง 1.7 กิโลเมตร ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.ข.5/37/2563 27 พ.ค. 2563 5 ต.ค. 2606
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน 8,500 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง กปภ. สาขา ชม.(พ) 8/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำเลขที่ ป.บฉ.11130720121 ให้ นายนัฐพล ถิ่นปรีดา 462/80 ม.4 ต.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.017/2563 12 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและวางท่อเสริมแรงดัน โซนสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ พร้อมระบบสูบส่ง (สถานีจ่ายน้ำควนลัง) การประปาส่วนภูมิถาคสาขาหาดใหญ่ (พ) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กปภ.ข.5/32/2563 24 เม.ย. 2563 31 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กปภ.ชบ.011/2563 30 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำไหลอ่อนพื้นที่โซนสูง สถานีแม่ข่ายประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ กปภ.ข.3/64/2563 23 มี.ค. 2563 22 ส.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจาก แม่น้ำป่าสักไปยังสระเก็บน้ำ กปภ. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหนองไผ่) กปภ.ข.10/15/2563 10 มี.ค. 2563 7 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยบ้านนายวีระ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.30/2563 18 พ.ค. 2563 17 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง กปภ.ข.4/60/2563 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ถนนเทศบาล 26 (สายบ้านหัวเขา-บ้านวังใหญ่) ม.1 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ กปภ.ข.3 104/2563 8 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนพลอยไพลิน (ถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย) ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ กปภ.ข.3 113/2563 12 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมแซมหัวขับประตุน้ำไฟฟ้า โรงกรองน้ำ 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 32/2563 28 เม.ย. 2563 26 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนราชอาญัติ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่ กปภ.ข.4/57/2563 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบจากบ่อพักน้ำ เทศบาลเมืองกะทู้(ชั่วคราว) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/58/2563 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสวรรคโลก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหย่อมใหญ่ หมู่ 2 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก กปภ.สว.3/2563 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำวังยาง ถึง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/121/2563 20 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยังสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง กปภ.สาขาภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต(ระยะที่ 2) กปภ.ข.4/55/2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ 266/4 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 39/2563 20 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.ซิตี้โฮม ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 307/63 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมแซมระบบความปลอดภัยจากแก๊สคลอรีน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 30/2563 21 เม.ย. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อส่งน้ำจาก กปภสาขาทุ่งสง ถึง สถานีจ่ายน้ำนาบอน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง กปภ.ข.4/53/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีจ่ายน้ำบางคนที ถึงทางหลวงหมาย 325 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กปภ.ข.3/116/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากวัดกาหลง ถึง สุดเขต จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/117/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง กปภ.ข.3/122/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563