จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.5/6/2563 11 ต.ค. 2562 16 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 ม.11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.25/2562 1 ต.ค. 2562 10 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป กปภ.ข.5/1/2563 7 ต.ค. 2562 9 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง และมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ม.1 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.1/2563 7 ต.ค. 2562 7 ต.ค. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.นธ.01/2563 4 ต.ค. 2562 7 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานจ้างทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ(Lab Cluster) สาขาตรัง กปภ.ข.5/2/2563 7 ต.ค. 2562 7 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๓๓๘,๒๕๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4/2/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๔๐๔ ถัง กปภ.ข.4/3/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 จัดซื้อผงปูนครอรีนชนิด 65% จำนวน 533 ถัง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.8/1/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ กปภ.ข.8/2/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 กปภ.ข.5/5/2563 7 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 จ้างจัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14 รายการ กปภ.ข.4/1/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 จำนวน 12 เดือน (1ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) กปภ.ข.8/2/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จำนวน12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) กปภ.ข.8/1/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 3 เดือน กปภ.คญ.1/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาถ่ายเอกสารภายใน กปภ.ข.๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.8/3/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ กปภ.ข.๘ บำรุงรักษาและช่วยงานคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.8/4/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในบริเวณ กปภ.ข.๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.8/5/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาดูแลสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.คญ.3/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.คญ.4/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ กปภ.ข.4 กปภ.ข.4/4/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4,ลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบ กปภ.ข.4/9/2563 2 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการสาขามุกดาหาร (Lab – Cluster) อ.เมือง จ.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.8/6/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการสาขาสุรินทร์ (Lab – Cluster) อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.8/7/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.4 กปภ.ข.4/5/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562