จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. (ดงเมือง) พร้อมประสานระบบจ่ายน้ำ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/37/2564 19 ม.ค. 2564 16 ต.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.4/2564 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2564
กปภ. สาขาภูเขียว จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลสวนสนามหญ้า กปภ.สาขาภูเขียว1/2564 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564
กปภ. สาขาภูเขียว จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ที่กปภ.สาขาภูเขียว กปภ.สาขาภูเขียว2/2564 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้เทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองยาย อิน 9/1 (สุดซอยบ้านนายกิต) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สัญญาเลขที่ กปภ.ข.๑-ปปส./๑๓/๒๕๖๔ 23 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้เทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยก้นอ่าว ๑/๗ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ กปภ.ข.๑-ปปส./๑๔/๒๕๖๔ 23 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับนางอัมพร ณ นครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 4/2564 22 เม.ย. 2564 22 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.ข.4/50/2564 21 เม.ย. 2564 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.กณิศา จินดาพรสุข ม.10 ถ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./28/2564 21 เม.ย. 2564 21 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสมพร บุสดี บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 43819 หมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.ข.1-บปก./25/2564 21 เม.ย. 2564 21 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตฯ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.ข.1/079/2564 20 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./17/2564 2 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งวางท่อประปาให้กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.ข.1/078/2564 19 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ บจ.เดอะ เอ็กซ์ตร้า โฉนดเลขที่ 128186 ม.2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ข.10-นว./22/2564 19 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายธนัท สนานคุณ 159/3 ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ข.10-นว./23/2564 19 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 3374 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/171/2564 16 เม.ย. 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเขาย้อยเมืองใหม่ ซ.1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ กปภ.ข.3/165/2564 16 เม.ย. 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวอิศราพร บำรุงทรัพย์ ม.4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./18/2564 9 เม.ย. 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสายแยก ทล.3233 - บ้านคลองนราภิรมย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3/173 /2564 8 เม.ย. 2564 9 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อ (งบทำการ) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จำนวน 5 โครงการ กปภ.สขบณ.10/2564 9 เม.ย. 2564 9 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำให้ บมจ.พีทีที โกบอล เคมิคอล บ้านเลขที่ 66 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน สาย 363 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กปภ.ข.1-บฉ./107/2564 9 เม.ย. 2564 9 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RVM02BP สถานีสูบน้ำดิบคลองบางไผ่ กปภ.ข.1-บฉ./106/2564 9 เม.ย. 2564 9 เม.ย. 2564
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กจห.19/2564 8 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านณัฐยาบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/167/2564 7 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบผลิต กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./69/2564 7 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2564