จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแปรง หมู่ 11 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.2/32/2562 25 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้-โกตาบารู ระหว่าง กม.42+325 - กม.42+950 และ กม.31+622 - กม.32+250 จ.ยะลา กปภ.สาขายะหา กปภ.ข.5/16/2562 11 ม.ค. 2562 11 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน กปภ.ข.3/82/2562 14 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาเกาะคา กปภ.สาขาเกาะคาที่ 3/2562 13 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อจำหน่ายน้ำให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์ หมู่บ้านบรรจงเฮาส์ ซอยด่านภาษี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.18/2562 13 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย นฐ.1034 แยกทล.4-บ้านสวนผัก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน กปภ.ข.3/78/2562 7 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมาโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 6/2562 6 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กจห.14/2562 8 ก.พ. 2562 8 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงระบบจ่ายแก๊สคลอรีน(สถานีผลิตน้ำปากพนัง) กปภ.สาขาปากพนัง กปภ.ข.4/39/2562 6 ก.พ. 2562 6 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นางอัมพัน โพธิ์ตระกูล บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อย.15/2562 6 ก.พ. 2562 6 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.5/17/2562 6 ก.พ. 2562 6 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานปรับปรุงทาสีถังสูง ขนาด 500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.7/2562 5 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ชุมชนดอนเขียว ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/21/2562 20 ธ.ค. 2561 1 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านนิคม หมู่ 1, บ้านโนนสง่า หมู่ 7 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/31/2562 28 ธ.ค. 2561 1 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหมู่บ้านร่มฟ้า ซอย 11 ,13 และ 15 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3/80/2562 1 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท โรโตะ เอเชีย เฮิร์บ (ไทยแลนด์) จำกัด 121 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.11/62 ปพย.39/62 31 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายวัลลภ แสงแก้ว มิเตอร์ชั่วคราว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.12/62 ปพย.38/62 31 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหา น้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) เร่งด่วนในพื้นที่ กปภ.สาขาราชบุรี กปภ.ข.3/77/2562 30 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหา น้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) เร่งด่วนในพื้นที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย กปภ.ข.3/76/2562 25 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนชวนันท์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา กปภ.ข.4/38/2562 30 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เดฟ ซิตี้ เอสเตท จำกัด 18/15 ม.4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.10/62 ปพย.37/62 30 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายอภิวัฒน์ เครือบุญ 94/1 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.8/62 ปพย.36/62 30 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.ปิยดา ด้วงทอง มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 107590 หมู่ที่ 11 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 8/62 31 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ข.3/73/2562 24 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.6/62 ปพย.35/62 28 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562