จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นายยุทธชัย นัยสิทธิ์ บริเวณ ม.11 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อย.6/2562 22 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และ สาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.5/61/2561 7 ก.ย. 2561 22 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/21/2561 10 ต.ค. 2561 19 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 4 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/22/2561 10 ต.ค. 2561 19 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาศ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 10/62 18 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นางเครือวัลย์ ผุดผ่อง บริเวณ หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.5/2562 18 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาไชยา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับนางอุไร ทองอภิชาติ โครงการบ้านสวนกาญจนา ม.1 ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา 1/2562 16 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 4 จ้างทำแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 รายการ กปภ.ข.4/5/2562 และ กปภ.ข.4/6/2562 10 ต.ค. 2561 10 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 จัดหาแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข./8/2562 8 ต.ค. 2561 8 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ในการปฏิบัติงาน กปภ.ข.4 จำนวน 2 อัตรา กปภ.ข.4/4/2562 5 ต.ค. 2561 5 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4, ลานจอดรถ และพื้นที่โดยรอบ กปภ.ข.4/1/2562 3 ต.ค. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.๔ และอาคารห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขานครศรีธรรมราช กปภ.ข.4/2/2562 และ กปภ.ข.4/3/2562 3 ต.ค. 2561 3 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาบริการและควบคุมการผลิตน้ำประปาหน่วยบริการแม่อาย 1/2562 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด กปภ.สาขาวัฒนานคร กปภ.วน.10/2562 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาวัฒนานคร กปภ.วน.11/2562 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 งานจ้างเหมาถ่ายเอกสารภายในหน่วยงาน กปภ.ข.1 กปภ.ข.1/069/2561 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาบริการและควบคุมการผลิตน้ำประปาแม่ข่ายฝาง 2/2562 1 ต.ค. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาบริการและควบคุมการผลิตน้ำประปาแม่ข่ายฝาง 3/2562 1 ต.ค. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาบริการและควบคุมการผลิตน้ำประปาแม่ข่ายฝาง 4/2562 1 ต.ค. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาบริการในเขตพื้นที่ กปภ.สาขาฝางและหน่วยบริการ 5/2562 1 ต.ค. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานอำนวยการด้านระบบบิลลิ่ง 6/2562 1 ต.ค. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานอำนวยการด้าน การเงินและบัญชี กปภ.สาขาฝาง 7/2562 1 ต.ค. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาฝาง 8/2562 1 ต.ค. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาตัดหญ้า ตัดตกแต่งต้นไม้รอบบริเวณ กปภ.สาขาฝาง 9/2562 1 ต.ค. 2561 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาไชยา งานจ้างเหมาทำการสูบจ่ายน้ำ ณ โรงสูบจ่ายน้ำแม่ข่ายไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา 9/2561 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561