จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายวีรุสา รำพรรณ์ โครงการหมู่บ้านธาราศิริวิลล์ ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 62107256420 1 พ.ย. 2562 12 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายศานติ โชคชัยกวิน สถานที่ก่อสร้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.8/2563 12 พ.ย. 2562 12 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับนายณัฐวัฒน์ เลิศอริยชาติกุล โฉนดเลขที่ 14922 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปช.2/2563 5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.เดอะพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ กปภ.ฉบ.10/2563 5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายถวิล แพ่งพนม กปภ.ฉบ.11/2563 5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ มัสยิดอัรเราะห์มาน บริเวณ หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.2/2563 5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานเช่าเครื่องถ่ายพิมพ์ขาว ขนาด A0 สำหรับกองแผนและวิชาการ จำนวน 1 เครื่อง กปภ.ข.3/8/2563 1 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ เรือนจำนราธิวาส (แห่งใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส กปภ.นธ.03/2563 1 พ.ย. 2562 1 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.เดือนจันทร์ หมัดอะด้ำ โฉนดที่ดินเลขที่ 47512 บริเวณถนนผลอุทิศ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.สด.1/2563 1 พ.ย. 2562 1 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.ชลธิดา หน่อแก้ว ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.3/63 ปพย.22/63 31 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 9 งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.9/13/2563 31 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ตอง เอสเตท จำกัด โครงการเดอะนิว ไลฟ์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.ชบ.03/2563 30 ต.ค. 2562 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.ชุติมา อินตา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.4/63 ปพย.20/63 30 ต.ค. 2562 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางนูรียะ เระปูตา 69 หมู่ 7 ถนนเทศบาล 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กปภ.นธ.02/2563 30 ต.ค. 2562 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.2/63 ปพย.21/63 30 ต.ค. 2562 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตประปาให้ นายรชณัฐ ศรีม่วง กปภ.ฉบ.6/2563 3 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมานิติบุคคลเพือปฏิบัติงานสำนักงาน ในปีงบประมาณ 2563 กปภ.ฉบ.4/2563 1 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ฉบ.5/2563 1 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ฉบ.1/2563 1 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมานิติบุคคลตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และดุแลความสะอาดบริเวณสำนักงาน สถานีผลิตน้ำไร่หนึ่ง และสถานีผลิตน้ำไร่สอง ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ฉบ.2/2563 1 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมานิติบุคคลผลิต-จ่ายน้ำประปา ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ฉบ.3/2563 1 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บลูสกาย แอทเสท พลัส จำกัด 223 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.1/63 ปพย.19/63 28 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำและทวนสอบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับ สถานีผลิตน้ำป่าตัน แม่กวง อุโมงค์ แม่แฝก หน่วยบริการแม่วาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขา ชม.(พ) 3/2563 1 พ.ย. 2562 24 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางพร หมั้นทำ 28/160 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.113/62 ปพย.18/63 24 ต.ค. 2562 24 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 9/63 21 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562