จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กิ่งแก้วซอย 1 (ซอย 1/7 - ซอย 1/17) หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/24/2562 18 ธ.ค. 2561 18 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลเขาชัยสน และหมู่ 2 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน กปภ.ข.5/13/2562 14 ธ.ค. 2561 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขานครพนม ติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับนายสกุล ณ นครพนม โฉนดเลขที่ ๗๐๙๒๖ ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 1/2562 19 ธ.ค. 2561 18 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และหมู่ 12 ตำบลทา่ช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ กปภ.ข.5/12/2562 12 ธ.ค. 2561 14 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาปักธงชัย งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำดิบจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัยถึงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย บริเวณบ้านงิ้ว ม.3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ใบสั่งจ้าง เลขที่ 30/62 17 ธ.ค. 2561 14 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 , 5 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง กปภ.ข.3/39/2562 7 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ซอยบ้านปากเหมืองหนองไอ้พรม ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/40/2562 3 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยชุมชนบ้านไร่ใน หมู่ 4 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/45/2562 11 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนสายดอนใจดี-ทุ่งกลาง หมู่ 8 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4/2562 27 พ.ย. 2561 13 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนสวนขนุน-มะเดื่อทอง ม.10 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5/2562 27 พ.ย. 2561 13 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นายวิชัย ลิ้มเลิศมลคล บริเวณ ชุมชนหลังปั๊มเชลล์เก่า หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อย.12/2562 13 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 11 รายการ 242/2561 12 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทอนนกวัว ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ กปภ.ข.4/19/2562 12 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กิ่งแก้วซอย 9 หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/25/2562 12 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกวัดโคกหล่อ ถึงสี่แยกถนนเลี่ยงเมือง ถนนนาหมื่นราษฎร์-เกาะปุด ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง กปภ.ข.5/10/2562 7 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๒๑๔,๑๔๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4/23/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ น.ส.พรจิต จินานนท์ หมู่ 9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา กปภ.ทมก.1/2562 13 พ.ย. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับน.ส.วันวิสา อินชู (โครงการบ้านนราสินี 1+7)เฟส 6 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.12/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด Ø 1/2" ให้กับ บจก.พีบีเอส แอสแสท โครงการ @ LONDON ม.1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.13/2562 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาบ้านผือ โครงการงานขยายเขตจำหน่วยน้ำ ปี ๒๕๖๒ ถนนโยธาธิการ อ.บ้านผือ - ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านผือ 01/2562 14 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านคอหมู หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาชุมพร กปภ.ข.4/22/2562 7 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยธิดา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/21/2562 7 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 3/62 7 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยรากไม้-ถนนซอยวังไทร ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขานครศรีธรรมราช กปภ.ข.4/20/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3,5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา กปภ.ข.5/9/2562 6 ธ.ค. 2561 6 ธ.ค. 2561