จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพิษณุโลก งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 กปภ.ข.10-พล./19/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ อบต.ไสไทย บ้านหนองกก ถนนสายหนองกกพัฒนา 2/4 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.4-กบ./10/2565 9 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/192/2565 20 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 2127 ตอนศิวาลัย ถึง สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4 + 100 ถึง กม.6 + 316 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กปภ.สาขากันทรลักษ์ (น.ขุนหาญ) กปภ.ข.8/37/2565 6 ม.ค. 2565 6 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท สาริศา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (โครงการบ้านสาริศา 2 เฟส 4) ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./19/2565 14 ธ.ค. 2564 14 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 งานวางท่อน้ำดิบ HDPE 80 ขนาด 110 มม. PN6 ทดแทนท่อน้ำดิบเดิม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) กปภ.ข.7/22/2565 19 พ.ย. 2564 19 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สายบุรีรัมย์ ถึง ลำน้ำมูล ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (น.คูเมือง) กปภ.ข.8/8/2565 26 ต.ค. 2564 26 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2,3 และหมู่ 4 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก กปภ.ข.5/96/2564 30 พ.ย. 2564 30 พ.ย. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ บจ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) โฉนดเลขที่ 30182 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./9/2565 19 ต.ค. 2565 19 ต.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2565 กปภ.ข.9-ชม./2/2565 1 ต.ค. 2564 1 ต.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาลูกจ้างนิติบุคคล สังกัดงานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 5 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./41/2564 27 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางรุจิรา ไชยะ โฉนดเลขที่ 10437 หมู่ 2 ซอย 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./90/2565 2 ส.ค. 2565 2 ก.ย. 2565
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5, 7 ต.ท่าช้าง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จากบริเวณบ้านนางกรจงกล ยิ้มสละถึงบริเวณบ้านนางประภัสรา พูลผล จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนายสิทธิชัย แดงคำ ถึงบริเวณบ้านนางศิรินุช ยินดี ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก กปภ.ข.2-นย./18/2565 26 ก.ค. 2565 26 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาโนนสูง งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต–จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง กปภ.ข.2-นส./3/2565 18 ก.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณถนนสายกุยบุรี - บ้านทุ่งน้อย ช่วง กม.ที่ 5+015 ถึง กม.ที่ 14+515 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/117/2565 11 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+590 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/116/2565 11 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาฝาง งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.ภูธดล โครงการหมู่บ้านวินเทอร์ ฟิลด์ ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กปภ.ข.9-ฝ./17/2565 4 ก.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานาทวี งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงสะพานชุมชนข้ามคลองนาทวี ถนนต่างตานุสรณ์ ตำบลนาทว อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กปภ.สาขานาทวี กปภ.ข.5-นท./9/2565 10 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกทางหลวงหมายเลข 42 - เรือนจำอำเภอนาทวี หมู่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี กปภ.ข.5/48/2565 25 ก.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล กปภ.ข.5/54/2565 27 ก.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ หมู่ 1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ กปภ.ข.3/111/2565 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา ถนนทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณ กม.26+314 - กม.26+810 ด้านซ้ายทาง และ กม.26+058 - กม.26+810 ด้านขวาทาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.ข.3/112/2565 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท คิวบิคดิวิลอพเมนท์ จำกัด หมู่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.ข.4-สฎ./56/2565 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายวัฒนา ไทยพินิจ พร้อมพวก จำนวน 77 ราย ป.11040601740-11040602576 กปภ.ข.1-พน./345/2565 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Booster Pump รหัสสินทรัพย์ 2047788 สถานีเพิ่มแรงดันสีคิ้ว – วังโรงใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.ข.2-สค./29/2565 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565