จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 12/2562 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแปรง หมู่ 11 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.2/32/2562 25 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 420 ตอนวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี กม.7+000(ขวาทาง) ถึง กม.8+744(ขวาทาง) และ กม.7+000(ซ้ายทาง) ถึง กม.7+515(ซ้ายทาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4/49/2562 19 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ปากทางคลองโคน – สะพานวัดธรรมประดิษฐ์ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กปภ.ข.3/105/2562 4 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 4030 ถลาง-หาดราไวย์ ตอน 2 ช่วง กม.11+410-กม.11+866 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/48/2562 18 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้-โกตาบารู ระหว่าง กม.42+325 - กม.42+950 และ กม.31+622 - กม.32+250 จ.ยะลา กปภ.สาขายะหา กปภ.ข.5/16/2562 11 ม.ค. 2562 11 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี(สถานีผลิตน้ำหนองทะเล) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.ข.4/47/2562 11 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณตรงข้ามแฟลตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ถ.สันติสุข ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/109/2562 11 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ซอย 555 และแยกจนถึงซอยบางกอกพีวีซี หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน สัญญาเลขที่ กปภ.ข.3/96/2562 2 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนบางเตย ซอย 5/6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย กปภ.ข.3/102/2562 5 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำบริเวณวัดแสงธรรมวังเขาเขียว เลขที่ 26 หมู่ 19 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 6/2562 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กองจัดหา ซื้อวัสดุถาวร จำนวน 9 รายการ 61/2562 4 เม.ย. 2562 4 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนควบคุม 0100 ตอนเพชรบุรี – บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.0+200 – กม.1+200 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/106/2562 4 เม.ย. 2562 4 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบการสูบน้ำแรงต่ำรือเสาะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ กปภ.ข.5/28/2562 2 เม.ย. 2562 2 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๑, บ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๕ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.2/22/2562	 13 ธ.ค. 2561 29 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยลานตาชั่ง หมู่ ๑ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ กปภ.ข.2/25/2562	 18 ธ.ค. 2561 29 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขนงพระเหนือ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง กปภ.ข.2/44/2562	 25 ธ.ค. 2561 29 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.ข.5/25/2562 29 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านผือ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บ้านเพีย ม.๑ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ 03/2562 29 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านผือ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บ้านหัวขัว ม.๒ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ 04/2562 29 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท บ้านสุขุมวิท 1 จำกัด บริเวณโครงการสุขุมวิท ไลท์ นีโอ 1 หมู่ที่ 3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.11/2562 1 เม.ย. 2562 29 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท บ้านสุขุมวิท 1 จำกัด บริเวณโครงการสุขุมวิท ไลท์ นีโอ 2 หมู่ที่ 3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.12/2562 1 เม.ย. 2562 29 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป กปภ.ข.5/29/2562 29 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดม่วง หมู่ ๗ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.2/19/2562	 11 ธ.ค. 2561 28 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ดินนายเชาวริน ลัทธศักย์ศิริ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง กปภ.ข.3/95/2562 27 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562