จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน 8,500 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง กปภ. สาขา ชม.(พ) 8/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำเลขที่ ป.บฉ.11130720121 ให้ นายนัฐพล ถิ่นปรีดา 462/80 ม.4 ต.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.017/2563 12 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำไหลอ่อนพื้นที่โซนสูง สถานีแม่ข่ายประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ กปภ.ข.3/64/2563 23 มี.ค. 2563 22 ส.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจาก แม่น้ำป่าสักไปยังสระเก็บน้ำ กปภ. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหนองไผ่) กปภ.ข.10/15/2563 10 มี.ค. 2563 7 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อกีดขวางก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอนย่านซื่อ - ตำมะลัง กปภ.สาขาสตูล กปภ.ข.5/25/2563 4 ก.พ. 2563 4 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/25/2563 4 ก.พ. 2563 4 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 งานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี กปภ.ข.5/28/2563 28 ก.พ. 2563 28 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance : PM ประจำปี 2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 รายการ กปภ.สาขาแม่ริม กปภ.ส.มร.ที่ 4/2563 27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ทางเข้าไปวัดห้วยหิน ม.6 ต.อู่ทอง ถึง หน้าวัดโคกสำโรง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง กปภ.ข.3/61/2563 19 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 24/63 26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการจ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน (สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย) กปภ.สาขา สฎ.26/253 26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อประปา (งบทำการจัดการน้ำสูญเสีย ) จำนวน 5 จุด กปภ.สขบณ.05/2563 25 ก.พ. 2563 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว ให้กับ บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด 63/26 ม.1 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.25/2563 23 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายมุสตกีม บือราเฮง มาตรชั่วคราว ถนนอ่าวมะนาว หมู่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส กปภ.นธ.21/2563 23 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 3 ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.บปก.25/2563 25 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน ๑๐๓ ลูก กปภ.ข.4/33/2563 25 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายประวิน ศรีลาการณ์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 46160 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.048/2563 24 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฎิบัติงานด้านงานบริการ การประปาส่วนภุมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ กปภ.สข.ปปส.26/2563 23 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic แบบ Integral จำนวน ๒ รายการ กปภ.ข.8/3/2563 20 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+400-กม.38+450 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/65/2563 20 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายณัฐวุฒิ วังวงศ์ ซอย 18 บ้านดอนแก้ว ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กปภ.ส.มร.ที่ 3/2563 20 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง กปภ.บฉ.045/2563 20 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บจ.ชมจันทร์ 2018 หมู่ 1 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี มล 14/2563 20 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงถังตกตะกอนระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant 1 ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขามหาสารคาม กปภ.ข.6/63/2563 18 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับการเคหะแห่งชาติ โครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.24/2563 17 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563