จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว 29 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ (งานลูกค้าฯ) 29 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ 26 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ 26 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ 26 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี 26 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 26 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/37/62 เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตาลโง๊ะ หมู่ ๗ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/35/2562 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๗๕๐ ลบ.ม./ชม.ส่งสูง ๓๕ ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า และตู้สวิตซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (ที่รางเลื่อนสูบน้ำแรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/30/2562 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม.พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาตรัง 1/62 งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองตรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 26 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 320/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว กผว.1 กปภ.ข.1 26 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป (งคน.1) 26 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 310/62 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ของกปภ.ข.1 25 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาศ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 25 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 07/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัทโกลเด้น ซัน ซิตี้ จำกัด (โครงการ G CONDO) ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว กปภ.สาขาศรีสะเกษ 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/38/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับหมู่บ้าน บ้านโนนแย้ หมู่ 6 บ้านหนองดินทราย หมู่ 4 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 25 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห.18/2562 เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 6 - จ้างทำของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับจัดสรรให้ กปภ.สาขาในสังกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมตามแผน CRM และแผน CSR ของ กปภ.เขต และกปภ.สาขาในสังกัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการติดตั้งและวางท่อประปา ปี 2562 สายบ้านเลื่อม-นาทราย ชุมชนบ้านเลื่อม ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 323/62 จ้างทำสติ๊กเกอร์ พร้อมติดตั้ง กปภ.ข.1 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 321/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว กรจ.1 กปภ.ข.1 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อพวงมาลา 25 เม.ย. 2562