จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 - จ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร ห้องพัสดุ งาน GIS และงานมาตรวัดน้ำ ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างดูแลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพัก ผอ.กปภ.ข.๒ โรงจอดรถยนต์ อาคาร สนง.กปภ.ข.๒ ศาลพระแม่ธรณี คลังเก็บพัสดุ อาคารพัสดุ ห้อง GIS โรงซ่อมบำรุง รวมถึงบริเวณแนวรั้วสำนักงาน ด้านหลังสำนักงาน บริเวณโซน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างดูแลทำความสะอาดภายนอกบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ อาคารปฏิบัติการ งคน.1 รอบสระน้ำ สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ ดูแลตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับตามแนวรั้วสำนักงานด้านหน้าและด้านในสำนักงานทั้งหมด บริเวณโซน 2 ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดภายในอาคารปฏิบัติการสำนักงาน Lab Cluster สาขาลพบุรี ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดภายในอาคารปฏิบัติการสำนักงาน Lab Cluster สาขาสีคิ้ว ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - จ้างงานย้ายแนวท่อบริเวณ ถ.เทศบาล 4 จากแยก ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กปภ.สาขามวกเหล็ก 2 ต.ค. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก 1/2563 จ้างงานย้ายแนวท่อบริเวณ ถ.เทศบาล 4 จากแยก ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณพื้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ(DMA 20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 56/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดภายใน สำนักงาน - ภายนอก และอาคารพัสดุชั่วคราว กปภ.สาขาพนัสนิคม 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงานอำนวยการ/งานจัดเก็บรายได้/งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยและช่วยปฏิบัติงานผลิตน้ำ จำนวน 10 สถานี กปภ.สาขาพนัสนิคม 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.02/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผลิต – จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน ื1/2563 งานจ้างเหมา โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ2562(ผู้ใช้น้ำขยายเขตเอง) บริษัท เดม่อน โฮมส์ จำกัด โครงการบ้านมีสุข หมู่ที่12 ถนนสุวรรณเทน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 24/2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขจ 3 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - จ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 43/2562 งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4,ลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบ 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/58/2562 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บริเวณฟากใต้ของถนนทัศนปทุม (ด้านหลังโครงการบ้านเอื้ออาธร) ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๒ (นครพนม- ธาตุพนม) ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - โครงการงานก่อสร้างฝายชั่วคราวบริเวณคลองบางใหญ่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห. 69/2561 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อำเภอบ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเมืองพล - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง บ้านเสรีชล ม.10 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น หน่วยบริการหนองสองห้อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 30 ก.ย. 2562