จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.014/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดหนองผักหนาม ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.008/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.013/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หนองผักหนาม-โครงการพาโน่ มาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.012/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยกลางบ้านสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.011/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พลูตาหลวง32,33 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/45/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากตรงข้ามตลาดสดไปถึงบ้านดงบ่อ หมู่ที่ 10 (ฝั่งทิศเหนือ) ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเทิง 1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน ต.ค.63 ถึง เดือน ธ.ค.63) กปภ.สาขาเทิง 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ DMA กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัยที่ 7/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับเทศบาลตำบลปักธงชัย บริเวณ จากจุดสิ้นสุดท่อเดิม ถึง วัดเวฬุวัน บ้านหนองไผ่ ม.๗ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 8 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฝาง - งานปรับปรุงเส้นท่อที่ซอยเทศบาล 15/4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฝาง - งานปรับปรุงเส้นท่อที่ ถนนสวนดอก ตั้งแต่หน้าบริษัท ทีโอที ถึงตรงข้ามทางเข้าบ้านแม่ใจใต้ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฝาง - งานปรับปรุงเส้นท่อที่ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนบ้านปิงโค้ง - สะพานห้วยเตย ที่ กม.126+488 ถึง กม.126+588 (ด้านซ้ายทาง) บ้านศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง (น.ไชยปราการ) 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 8/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ บริเวณถนนเจนจบทิศ ซอย 15 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 46/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 9 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.5/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 9 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 63/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 9 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.7/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแม่กุ หมู่ ๑๒ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กปภ.สาขาแม่สอด) 9 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 25/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยแป๊ะ ถนนบ้านสัตพงษ์-นาเขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 9 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.009/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสันตินิคมสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 9 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/39/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมะลิวัลย์ จากหน้าไปรษณีย์ดอนโมง ถึงแยกซอยจงเจริญ (ด้านซ้ายและขวาทาง) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.ดอนโมง) 9 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/37/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนน 2054 ฝั่งเทศบาลคอนสวรรค์ บ้านจอก หมู่13 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 9 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหัวฝาย หมู่ 7 ซอยอุบาลี 15/4 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 9 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.008/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกเจ้าเงาะ ซอยศาลาแดงเชื่อมพลูตาหลวง 20 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 9 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2564