จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 70/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สถานีผลิตน้ำช้างแรก ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/7.2564 จ้างงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กปภ.สาขาอู่ทอง 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. งานซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานคลองหลวง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายทนุทวีชัย ปริยัติสุนทร บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 7658 หมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/49/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากแยกทางเข้าบ้านยางน้อย ถึงร้านยางตลาดค้าไม้ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/44/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อในเขตเทศบาล หมู่ 1,หมู่ 2,หมู่ 3,หมู่ 6 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/58/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อทางเข้าค่ายประเสริฐฯ ฝั่งบ้านท่านคร ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาร้อยเอ็ด (แม่ข่าย) 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา หมู่ 4 บ้านทะเล ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา หมู่ 5 บ้านหินตั้ง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/35/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 - บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.บรบือ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/28/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเก่าใหม่ หมู่ 10,13 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.บรบือ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/32/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาน้ำพอง สถานีผลิตน้ำอุบลรัตน์ และสถานีผลิตน้ำ Mobile plant การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (แม่ข่าย) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนโนนทัน ๒ ซอยอารมณ์สุข ถนนฉิมพลี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างก่อสร้างงานวางท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN.๖ จากหนองทุ่มถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการพรรณานิคม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๔ ถนนสายแยก ทล.๒ - พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสามเหลี่ยม ๑ หมู่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาวัฒนานคร - จ้างเหมางานซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ในระบบ DMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 26/2564 งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ นายฐานพัฒน์ วิชัยดิษฐ์ บ้านเลขที่ ชั่วคราว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/29/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและเครื่องสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการเกษตรวิสัย กปภ.สาขาสุรรณภูมิ 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/37/2564 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกปภ.ข.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2564
กองจัดหา - จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ กปภ. ผ่านเว็บไซต์สยามรัฐ เนื่องในโอกาส กปภ.ครบรอบ 42 ปี 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี 1/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บริษัท ก่อฤกษ์ บ้านและที่ดิน จำกัด บริเวณหมู่บ้านยิ่งรวย หมู่ที่ 4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.6/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแม่ตาวแพะ หมู่ 3 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กปภ.สาขาแม่สอด) 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/10/2564 งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันมหาราช ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 10 ก.พ. 2564