จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาตัดมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาประสานมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 8 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสายพระราม 2 – เศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2563 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 จำนวน 12 เดือน (1ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) 7 ต.ค. 2562
กองจัดหา - ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 1,091 ตัน พร้อมขนส่ง สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 7 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพะเยา 5/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 7 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย ลำน้ำพาน-บ.หลุบ ช่วง กม.0+000 – กม.7+867 บ.สุขสวัสดิ์ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 7 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง และมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ม.1 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 7 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 123/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.อิมตินาน แอสเซท โฉนด 104068 ซ.ข้างไปรษณีย์พะวง ถ.กาญจนวนิช ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 4 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อพร้อมระบบสูบจ่ายจากสถานีจ่ายน้ำท่าพระไปสถานีบ้านเป็ด และสถานีจ่ายน้ำบ้านโกทา เพื่อเสริมศักยภาพระบบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) 4 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.69/2562 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 71,157 ท่อ พร้อมขนส่ง 4 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.82/2562 ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดไดอารี่และปฏิทินพร้อมบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 2562
กองจัดหา - ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 42 รายการ 3 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาหลังสวน กปภ.สาขาหลังสวน 2/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยวัดสุวรรณคีรี และซอยต้นเหรียง เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 3 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาลำปลายมาศ พิเศษ/2562 งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 บ่อ (บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงานและโรงสูบน้ำดิบบ้านไผ่) กปภ.สาขาลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 3 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัยที่ 41/2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก 3 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ 3 ต.ค. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก 2/2563 จ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ ซอยหลังที่เช่าเครน ชุมชนสะพาน 3 หมู่ 4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) 3 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5559/62 จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท วงทองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด นส.3ก.6480 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ม.6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 93-5/62 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 80/2563 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายธนกร รัตนถาวร 33/27 ม.6 ซ.จันทราติวเตอร์ ถ.สงขลา-นาทวี 32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic (ตัวเรือนสแตนเลส) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างทำความสะอาดภายในอาคาร ปฏิบัติการ งคน.1 ชั้น 1 ชั้น 2 ทำความสะอาดภายในสำนักงานทั้งหมด ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร สำนักงาน กปภ.ข.๒ ชั้น 1 ชั้น 3 ประจำปี 2563 2 ต.ค. 2562