จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา - จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน 27 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนน แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ สาย ชย.4008 แยก ทล.2037-บ้านห้วยยางดำ กม.12+000 ถึง กม.15+000 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาหนองบัวแดง 27 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) จำนวน ๒ รายการ 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม 28/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงดป็นหนังสือประจำไตรมาส3/2563 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยสนามยิงปืนพนมซูตติ้งเรนจ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.439/64 ซื้อคลอรีนน้ำ 10 % (สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ) จำนวน 180,000 กิโลกรัม 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขานครนายก - างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณแพสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้ นายพีระพงษ์ มีเบ้า วางท่อเข้าโครงการ ป.รุ่งเรืองทรัพย์ 2 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ 4/2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 26 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.โชคศิริ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 26 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/1/2564 แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีชนิดทำความร้อน จำนวน ๗,๑๙๖ ม้วน และแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าติดตั้ง (ปอนด์) จำนวน ๒๖๒ ม้วน ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ต.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายในอาคาร จำนวน 1 อัตรา ของหน่วยงานกองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 6/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวสุชาดา นาดี บริเวณถนนห้วยกะปิ 15 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 26 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวแดง กปภ.สาขาหนองบัวแดง/9/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ) 26 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแก้งคร้อ - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 26 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 5 - งานซื้อกระดาษ A4 Idea Work 80gam 500sheets ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยบ้านเจ๊ตุ๊ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนห้วยเม็ก-ท่าคันโท ที่ กม.13 + 765 - กม. 14+775 อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคกระนวน 22 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนก.ค. 2563 ถึง กันยายน 2563) 22 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 บริเวณสะพานข้ามลำน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กปภ.สาขาธาตุพนม โดยวิธีคัดเลือก 22 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 5/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลเมืองชลบุรี อาคารห้องพักคนงานกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ม.5 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 22 ต.ค. 2563