จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 31072562 โครงการจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้นางเบญจวรรณ จันทนฤกษ์พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62087254549 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 28 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-54/2562 ซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 28 ส.ค. 2562
กองจัดหา 62087487833 จ้างผลิตและจัดทำชุดแก้วคริสตัน 2 แบบ 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปา นายไพโรจน์ ศุภศิลป์ โฉนดเลขที่ 123743 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี -/2562 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลปะโค บริเวณบ้านบุงหมากลาน-บ้านป่าหวาย ม.5 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5009/62 จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวกนกจันทร์ เลิศไพบูลย์ โฉนดเลขที่ 142125 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 27 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาท่ามะกา - วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนางจิรพร ประดิษฐ์กุล ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 27 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.74/2562 จ้างเหมาเอกชนบริการรับ – ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 27 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - เช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม จำนวน 3 ชุด บริเวณสถานีผลิตน้ำสระเก็บน้ำพระรามเก้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 27 ส.ค. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างและขยายผิวทางยางพาราบริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222-บ้านหัวตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี ช่วง กม.ที่ 10+400 ถึง กม.ที่ 10+690 27 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 30/2562 งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ PVC dai 300 มม. บริเวณสี่แยกลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 27 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 27 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางเข้าวัดอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 27 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0562/0028 จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โฉนดเลขที่ 127511 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จำนวน12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) 26 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.62/2562 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน 26 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - จ้างเหมาบริการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62087533870 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 9/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 16/2562 งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ DATA LOGGERการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 18/2562 จ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ฉัตรลดาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 20/2562 งานจ้างสำรวจหาจุดรั่ว ในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา DMA1-DMA8 เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบแผนงานที่ 6-1-3 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง 9/2562 งานซ่อมแซมระบบ DMA.6,DMA7,DMA10 และ DMA14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพะเยา 4/2562 งานติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 กิโลวัตต์ และตู้ไฟฟ้าควบคุมพร้อม Overhaul Pump & Motor สถานีสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาพะเยา 26 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 26 สาขา สำหรับระยะเวลา 4 เดือน 26 ส.ค. 2562