จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62097733094 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ เทศบาลเมืองท่าข้าม ขยายเขตประปาแยกถนนอุดมสุข บริเวณหลัง ส.พาณิชย์ ถึงบ้านเลขที่ 33 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/86/2562 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 16,632.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 786.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาฝาง 62107139253 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/93/2562 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.บางปะอิน - อ. นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+250.000 - กม.81+000.000 อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาท่าเรือ 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 204/63 ซ่อมท่อแตกรั่ว เดือนสิงหาคม 2562 หน้าบ้านเลขที่ 61/14 ซอย 4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างงานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่นน ถึงบ้านนายมงคล หมู่ที่ 10 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.78/2562 โครงการนำข้อมูล Master meter เข้าระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ. (ครั้งที่ ๒) 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน ก.ค.62- ก.ย.62 10 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขากระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประส่วนภูมิภาคสาขากระนวน โดยวิธีคัดเลือก 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสามพราน - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 188/63 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวธนวรรณ อีดยี ที่ดินแปลงหมายเลข 835 สัญญาเลขที่ 563 ซอยสงขลารีสอร์ท หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 1/2563 งานย้ายมาตรวัดน้ำให้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงด่านฯ บางพระ 1 ย้ายไปติดตั้งที่ด่านฯ บางพระ 3 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บลูสกาย แอทเสท พลัส จำกัด มิเตอร์ชั่วคราว ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.114/62 10 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-57/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 9 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 36/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.ตูม บริเวณซอยบ้านนายเหรียญ - บ้านนายอนันต์ หมู่ 6 บ้านบุพระเมือง ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 9 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/20/2562 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔ สายดอยติ – ลำพูน จังหวัดลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 9 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.81/2562 จ้างออกแบบและพิมพ์วารสารน้ำ ปี 2563 9 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ สายทางหลวงชนบท 1021 สถานีรถไฟห้วยขวาง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขวาง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 9 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาระโนด - งานย้ายแนวท่อเนื่องจากการก่อสร้างถนน คสล.และคูระบายน้ำ เทศบาลตำบลระโนด กปภ.สาขาระโนด 9 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาระโนด - งานย้ายแนวท่อเนื่องจากแนวท่ออยู่ในเขตที่ดินเอกชน ถ.มหาดไทย 2 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา กปภ.สาขาระโนด 9 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/77/2562 งานวางท่อพร้อมระบบสูบจ่ายจากสถานีจ่ายน้ำท่าพระไปสถานีบ้านเป็ด และสถานีจ่ายน้ำบ้านโกทา เพื่อเสริมศักยภาพระบบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) 8 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/95/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาล เมืองผักไห่ บริเวณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมางานว่าท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (ท่อเมน) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 8 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - โครงการติดตั้งแพและระบบสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบมาบยางพร กปภ.สาขาพัทยา (พ) 8 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - โครงการติดตั้งหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำดิบหนองปลาไหล กปภ.สาขาพัทยา (พ) 8 ต.ค. 2562