จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดทำป้ายไวนิล ร.10 และเขตปลอดบุหรี่ 7 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในสำนักงาน Lab Cluster 7 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน นค-3307 ชลบุรี 7 พ.ค. 2562
กองจัดหา กจห. 22/2562 งานจ้างเหมาโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ (ครั้งที่ ๒) 3 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 - โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ. ของ มทบ.29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา) อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 3 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 3190/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 102946 หมู่ 5 ถนนบ้านดอนขี้เหล็ก-มัสยิด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 3 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 - ซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมยูเนี่ยนอุปกรณ์ครบชุด(งบทำการ) ประจำปี 2562 ขนาด 3/4-11/2 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างงานดูดตะกอนถังน้ำใส จำนวน 3 ถัง (สถานีผลิตน้ำนาท่อม) 3 พ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10/2562 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน ๒๖ สาขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน กษ-5366 ชลบุรี 3 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างทำอคิลิกใส 3 มิติ ประกบหน้า หลัง ขนาด A3 3 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน กปภ.ข.5ประจำไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 3 พ.ค. 2562
กองจัดหา - ซื้อเครื่องฉายโปรเจเตอร์พร้อมอุปกรณ์และจอภาพ จำนวน 7 รายการ 2 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ หมู่ 3ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 2 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสถานีรถไฟวังก์พง กม.232+377 หน้าทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 2 พ.ค. 2562
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ 2 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน บริเวณบ้านพรุจำปา กปภ.สาขาภูเก็ต 2 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย ประกาศ กปภ.สาขาปักธงชัย 7/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหลุมข้าว หมู่ 4,บ้านตะคร้อ หมู่ 9 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 2 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจก. วีพีเอ.เรียลตี้ (เฟส 1) หมู่ที่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน 82 - 7334 ชลบุรี 2 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน 51 - 8722 ชลบุรี 2 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านพักครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม, ซอยข้างวัดวิมลโภคาราม, ซอยสมเด็จ 2,ซอยสมเด็จ 3 (สมาคมจีน), ซอยสมเด็จ 5,8,10,11 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 30 เม.ย. 2562
กองจัดหา - เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 102 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - โครงการงานล้างมาตรวัดน้ำขนาดเล็ก 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว จำนวน 1,500 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 30 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสามพราน - การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2562