จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 29 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง – หนองแก ช่วง กม.468+000 – กม.469+000 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชุมแพ 29 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส4/2563(เดือน กรกฎาคม2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) 29 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 9 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 29 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 มท55420-6/1732 จ้างเหมาอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร กปภ.สาขาอ้อมน้อย กปภ.สาขาสามพราน และกปภ.สาขานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยสวนปาล์ม (รองนรินทร์) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตร จำนวน 2 เดือน (1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 63) 29 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 29 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช 4/2563 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ - งานปรับปรุงท่อบริเวณซอยข้างร้าน Dr.สเต็กซ์ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาย จังหวัดอ่างทอง 28 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 5 /2563 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางลหวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.28+115 ถึง กม.29+125 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี 28 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปู่ดอก ปู่ทองแก้ว 15/3 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 28 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 ก.ม.38-080 LT (ขาออก) จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 28 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล กม.51+304.000 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 28 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 5 มท 55520/ว4452 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่างกม.33+872-กม.34+650 กม.34+750-กม.35+100 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี 28 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อ S ขนาด 350 มม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ) 28 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ-นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+210 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาหนองเรือ 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว 11065 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบต.หนองยาว)บ้านหนองยาว ม.4 ไป บ้านหนองหูช้าง ม.6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์(กปภ.สาขาลาดยาว) 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว 11067 งานปรับปรุงสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว 11068 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว 11069 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ กปภ.สาขาลาดยาว 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว 11070 จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิตของ กปภ.สาขาลาดยาว ประจำปีงบประมาณ 2564 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว 11072 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองนมวัว หมู่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 4/2564 จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บจก.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โครงการเดอะ บาลานซ์ ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เฟส 5 ม.8 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 3/2564 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (เฟส 4) ม.10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 27 ต.ค. 2563