จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 68/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สามแยกซอยทั่งทองถึง สามแยกเทพวัลย์ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 16 ก.พ. 2564
กองจัดหา กจห.1/2564 จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๓) 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 55310-30/- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ไทยสามารถ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/23/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านโนน ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/24/2564 หมู่ 4 บ้านสะเดา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/21/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านแกใหญ่, หมู่ 4 บ้านตะคร้อ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/22/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 4 บ้านโคกเพชร, หมู่ 21 บ้านหนองบัว ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/20/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยประชาธิปไตย หมู่ 1 บ้านเฉนียง, หมู่ 8 บ้านถนน, หมู่ 8 บ้านโคกจ๊ะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/38/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี - สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/40/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2356 จากสี่แยกไฟแดงถึงหน้าวัดหลวงปู่สอน หมู่12 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท นิดา พาร์ค จำกัด บริเวณ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/11/2564 งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำควนพลา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา (ครั้งที่ 2) 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) บริเวณ ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-18/2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-12/2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสำรองกรณีไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำพลายวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/25/2564 งานซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100กิโลกรัม จำนวน 3,009 ท่อ พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/12/2564 งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/31/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาสมเด็จ และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (แม่ข่าย) (น.นามน) (น.สหัสขันธ์) 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/57/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาหนองเรือ หน่วยบริการดอนโมง และหน่วยบริการภูเวียง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.ดอนโมง) (น.ภูเวียง) 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/40/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 214 บริเวณปั๊มแก๊ส บ้านหลุบทางไปร้อยเอ็ด ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (แม่ข่าย) 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/51/2564 โครงการติดตั้งระบบควบคุมแบบ VSD. โรงสูบน้ำแรงสูงค่ายเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/54/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางเข้าวัดประชานิยม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (แม่ข่าย) 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 64017564381 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน ๑๐ ห้อง กปภ.สาขาชลบุรี(พ) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 74/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านฉัตรทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 15 ก.พ. 2564