จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 - งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 2 รายการ 2 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.57/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.กานนาดาเรียลเอสเตท โครงการกานนาดา ถ.ประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 2 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม งบประมาณปี 2562 ดันท่อลอดทางหลวงหมายเลข 22 (นิตโย) บ้านม่วงไข่ กม.124+042 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5170/62 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครปฐม - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ซอย 3/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างงานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณสามแยกบ้านนางวันเพ็ญ นพแก้ว - บ้านนายเกษม พวงทอง ม.11 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ฤทธิวงศ์วนิช บ้านเลขที่ 249 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ นางสุรินทร์ ดวงเพชร หมู่ที่ 3 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 8 รายการ 30 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.142+503.200 - กม.142+952.200 (ด้านขวาทาง) กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.3/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.กรีนเมโทร โครงการดิเอนทรีโอ-อุดรธานี ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 62 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาพนัสนิคม 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา บจก.อุดร ช.ทวี (สาขาหนองบัวลำภู) 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานจ้างซ่อมมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง และหน่วยบริการเมืองเก่า (กปภ.สาขาสุโขทัย) 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาชุมพวง - งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหันเตย หมู่ที่ 10 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสังขะ 55320-27/พิเศษ งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสังขะ 29 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม 1007.05.62/8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายชุติวัต ตะนวน ต.สันโป่ง องแม่ริม จ.เชียงใหม่ 29 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม 1007.05.62/20 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานพ พำนักชีวา ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/28/2562 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด 29 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม 1007.07.62/15 งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม บ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/18/2562 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2563 29 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลนาแก้ว ที่บ้านป่าแข (ฝั่งขวาทาง) หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 29 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5067/62 จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใสสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง 28 ส.ค. 2562