จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาชุดเกียร์ประตูน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 800 มม. (backwash) จำนวน 10 ตัว โรงกรองน้ำ 3,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สขบณ.12/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โครงการ See View Villa (ซี วิว วิลล่า) หมู่ 15 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา กปภ.สาขาบางปะกง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ น.ส.ดาราวรรณ โพธิครูประเสริฐ โครงการสุขอาศัย ถ.ดอนนนทรี ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา จ.3751/65 ซ่อมท่อแตกรั่ว JOB SKL 1152 ซอยโรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน ถนนแหลมขวัญ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมท่อบริเวณบ่อ BLOW OFF คลองพุนพิน ม.2 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๓๖/๒๕๖๕ งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS (ไตรมาส ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-34/2565 งานวางท่อน้ำดิบและก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ จากวัดคลองท่อม (คลองท่อม) ถึงสถานีผลิตน้ำคลองท่อมเร่งด่วน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ระหว่างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว (โครงการชลประทาน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 02/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 1 ส.ค. 2565
กองจัดหา - เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน 2 เครื่อง 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวง 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) กม.2+535 ถึง กม.3+240 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างงานปรับปรุงปล่องระบายความร้อน ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงสูง 1 สถานีผลิตน้ำป่าตัน, แรงสูงสถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางนา กม.42 ระยะ 3 หมู่ที่ 7 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด บริเวณโครงการศรีเทพวิลเลจบางปะกง (เฟส 1 ระยะ 6 และ เฟส 2) หมู่ที่ 3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.3/2564 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นางกุมารี ศรีสุข หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.เก้าเลี้ยว) 28 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านโปร่งดินแดง สายที่ 2 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) 28 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ บริษัท เดอะ เอ็กซ์ตร้า จำกัด มาตรชั่วคราว หมู่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 28 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 ) 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 57/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.65 ถึงเดือน มิ.ย.65) 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2565 วัดแหลมทอง ม.3 บ้านบางหมาก ต.คลองฉลาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 27 ก.ค. 2565
กองจัดหา - ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 27 ก.ค. 2565
กองจัดหา - งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Nostra Map API ปีงบประมาณ 2565 27 ก.ค. 2565