จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3423 สายสมุทรสาคร – ต.โคกขาม ระหว่าง กม.0+200-กม.7+137 กปภ.สาขาสมุทรสาคร 5 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/79/2562 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของ กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 จำนวน 7 คน 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 9203/62 ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ SCADA โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) สถานีจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสงขลา และสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง 4 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.2+300-กม.4+800 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 4 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-56/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสังขะ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร ม.3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.4/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บมจ.ศุภาลัย โครงการศุภาลัยไพรด์ เฟส 1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 4 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-056/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อส่งน้ำสถานีผลิตพลิ้ว บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 กปภ.สาขาจันทบุรี 4 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๒ รายการ) 4 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการติดตั้งและวางท่อประปา ปี 2562 บ้านนาทราย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานขุดลอกสระน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำท่าลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง 16/62 จ้างโครงการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดันบริเวณเลยสะพานโครงถัก ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62087625459 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนายอโนทัย คงคาช่วย ถนนพ่อขุนทะเล 25 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 55/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและชุมชนโดยรอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62087615256 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายภานุพงษ์ ม่วงคำ (โครงการทรัพย์ทวี) ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62087460015 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 10/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 400 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขากุยบุรี (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน-ส่งสถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่) 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62/2562 งานติดตั้งชุดระบายตะกอนอัตโนมัติในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จำนวน 30 จุด 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5191/2562 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ)พนักงานขับรถยนต์รถบรรทุกน้ำ 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.3 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกูแบ บลือดี หมู่ที่ 13 ถนนโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (โดยจังหวัดนราธิวาส) 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อมาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ให้กับ กปภ.สาขาพะเยา และกปภ.สาขาเชียงราย 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายจักรพงษ์ สายใยทอง บริเวณหมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในบริเวณ กปภ.ข.๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด แกรนด์วิว 2 เฟส 7 (ส่วนที่ 4) หมู่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 2 ก.ย. 2562