จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+590 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณถนนสายกุยบุรี - บ้านทุ่งน้อย ช่วง กม.ที่ 5+015 ถึง กม.ที่ 14+515 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 3 ส.ค. 2565
กองจัดหา กจห.30/2565 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร “น้ำ” การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานย้ายแนวท่อปี 2565 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 242 - ถนนสุริยะวงศ์ (ซอยริมโขงถึงห้วยสะพานทอง) ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมที่ 2 งานบำรุงป่า (ปีที่3,4) 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 03082565 จ้างเหมาบริการซ่อมประตูน้ำในระบบผลิต สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 03082565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ CVM01PT2 สถานีจ่ายน้ำพานทอง 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างกำจัดตะกอนสระพักตะกอนแบบขุดลอก สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จำนวน 2 สระ (ครั้งที่ 2) 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาบ้านบึง 3 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.๕/๓๒/๒๕๖๕ จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 2,650 ท่อ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565
กองจัดหา กจห.31/2565 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 236 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - จ้างซ่อมถังน้ำของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 50-0465 กทม. 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/72/2565 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 19 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/70/2565 งานวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ระหว่าง กม.222+005 ถึง กม.222+125 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 02082565 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายกำพล แย้มบาน หมู่ 10 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 02082565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศุภกฤษ์ รอดร่วมบุญ พร้อมพวก จำนวน 53 ราย ป.11040600558-11040601281 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี - จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำปีกผีเสื้อ บริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการท่ามะเขือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพิษณุโลก - งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพิษณุโลก - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.วังทอง) 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 02082565 จ้างเหมาบริการสำรวจหาจุดรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาซ่อมตู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ถังตกตะกอน โรงกรองน้ำ 2,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเกาะสมุย 9/2565 ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสามพราน - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ. ศรีสุวรรณสุภาพร พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 3) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ (PLC) โรงสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน 2 ส.ค. 2565