จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลแบบแช่ สูบน้ำได้ 14 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 60 ม. จำนวน 1 เครื่อง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยบ้านจัดสรรป่าระบม หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - โครงการย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) ตั้งแต่ กม.1+350 ถึง กม.2+535 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.สิริพัชรนันท์ วางท่อเข้าโครงการมิราเคิล แกรนด์ทาวน์ 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บม.ไพร์ม ทรี พร็อพเพอร์ตี้ บ้านเลขที่ 521/4 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ นายโยธิน แสงเนตร วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 6200 หมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม.บริเวณ ใกล้วงแหวนบางปะอิน ม.1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด 1/64 งานติดตั้งวางท่อประปาและ มาตรวัดน้ำ ของ น.ส.สีตลา เทพอารักษ์กุล 393 หมู่ 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขานครปฐม 63107342584 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด มท.5521030/พิเศษ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (นิติบุคคล) กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาน้ำพอง - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาเด่นชัย 9/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กค.63-กย.63) 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขานครปฐม 63107347942 จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับนางมาลี งามเกียรติขจร และคณะ เฟส 2 หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( ก.ค. - ก.ย. 2563) 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขานครปฐม 63107362900 จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 สำหรับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 หมู่ที่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.91/2563 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ PWA Cyber Security 30 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/6/2564 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 798,650 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง 30 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2483 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้านาส่วง ระหว่าง กม.3 + 275 – กม.4 + 100 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม (น.นาส่วง) 30 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ยโสธร – อำนาจเจริญ ตอนยโสธร – บ้านน้ำปลีก (สะพานข้ามลำเซบาย) กปภ.สาขาอำนาจเจริญ (น.ป่าติ้ว) 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาโพนทอง - ค่าจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสพฃำหรับ นายธวัช พุ่มเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยข้างโรงแรมป๊อกเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว กปภ.สาขาภูเขียว 4/2564 งานก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเส้นตาปู่บ้านห้วยพลวง ม.7 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 30 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.89/2563 จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๒) 29 ต.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างจัดทำเสื้อยืดคอปกโปโลสีฟ้า กปภ. จำนวน 18,616 ตัว 29 ต.ค. 2563