จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/1/2563 งานย้ายแนวท่อประปาตั้งแต่สามแยกสนามมวยอำเภอแม่สะเรียง ถึงสามแยกหัวสะพานบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กปภ.สาขาแม่สะเรียง 18 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/4/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางบ้านคำนางรวย หมู่ 3,7 และ 10 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 18 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/1/2563 บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62107074010 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ตอง เอสเตท จำกัด โครงการเดอะนิว ไลฟ์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 18 ต.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.25/2562 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 1,177 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนเคหะสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา จำกัด (หลังแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 17 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/85/2562 โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 17 ต.ค. 2562
กองจัดหา - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 16 ต.ค. 2562
กปภ. สาขานครนายก 4/2562 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๖ ต.ปากพลี ไปยัง หมู่ ๖ บ้านโคกสำโรง ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 16 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง 18/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยซียง ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 16 ต.ค. 2562
กองจัดหา - งานจัดซื้อชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 4-1-39 ไร่ 16 ต.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 84-3-49 ไร่ 16 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.3 16 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/87/2562 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร จำนวน 8 คน ให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) (ตั้งแต่เดือน พ.ย.62 ถึง ก.ย.63) 16 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.70/2562 งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 8,977,525 กก. พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 16 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ป.11110179477 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62107101369 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายสมพรเพ็ชร ไชยภักดี โครงการบ้านราชพฤกษ์ ช่วงที่ 2 ถ.พ่อขุนทะเล 10/3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 15 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62107095075 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แนวถนนสาย 260 บ้านตากแดด-บางกลา ม.2-ม.6 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 15 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ (1) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 15 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ (2) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 15 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62097595772 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ น.ส.ศรินทิพย์ พิเชฐโชติ สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ซอยโรงโอ่ง-บางหมาก ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62097597600 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจ.ดรัณท์ เอสเดท หมู่บ้านปาร์ค เรสสิเดนซ์ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62097731884 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ เทศบาลเมืองท่าข้าม ขยายเขตประปาแยกถนนธราธิบดี (อู่รุ่งเรืองเซอร์วิส) ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 ต.ค. 2562