จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน 17 รายการ 29 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 105/62 จ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง Lab 3 รหัส 1849718 29 พ.ย. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.6/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาพิจิตร) (น.วังกรด) 28 พ.ย. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.1/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาพิจิตร) (น.หัวดง) 28 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) หมู่ 11 ซอยโรงฆ่าสัตว์ ทางหลวงหมายเลข 223 (ถนนมัธยมจันทร์) ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-17/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยประชาธิปัตย์ - ซอยเมืองใหม่ หมู่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม 28 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/4/2562 งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 28 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ หมู่ 9 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการบรบือ) 28 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการผลิต - สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 28 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพังโคน กปภ.ส.พังโคน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี2561 (เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลพังโคน)ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 28 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ 28 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 1/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านเจน หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 27 พ.ย. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ 27 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาเบตง 2/62 งานวางท่อติดตั้งประปาให้ (ขยายเขต) นางสาวนฤมล รุ่งนิธิไพบูลย์ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 27589 ถ.สโมสร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 24/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดบางแขม - แยกศาลากลาง ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 27 พ.ย. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.4/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๒ บ้านหนองแก, ม.๑๑ บ้านหนองโสน ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 27 พ.ย. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.7/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๑ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กปภ.สาขาแม่สอด) 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 15/2562 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ซอยบ้านปากเหมืองหนองไอ้พรม ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 9/2562 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 , 5 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 16/2562 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยชุมชนบ้านไร่ใน หมู่ 4 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ค - 7796 ชลบุรี 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 3 นิ้ว 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/13/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 13 (หมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี) ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/12/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนตรงข้ามทางเข้าบ้านหนองโข่ย ทล.208 ท่าพระ-มหาสารคาม ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 27 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู 2/2562 โครงการขยายเขตประปาชุมชน ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3028 บ้านห้วยบง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 27 พ.ย. 2561