จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 17/2561 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11,18 ถนนบำรุงวิทย์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองโข่ย ม.19 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 188/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เทพทัตสินธนา จำกัด บริเวณ โครงการ เทพทัต แกรนด์ วิลเลจ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4นิ้ว และ 1 1/2นิ้ว เพื่อสำรองคลัง 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/21/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๙ จำนวน ๕ รายการ 25 เม.ย. 2561
กองจัดหา - ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน 100 เครื่อง 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 739/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายทรงเกียรติ แก้วนุรัชดาสร ถ.สาย ก. ผังเมืองรวมหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน จ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยใต้โรงเรียนบ้านหนองเตา บ้านนายน้อย ศรีสุธรรม บ้านหนองเตา หมู่ที่ 9 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน จ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ข้างศาลาปงสนุกบ้านนายแดง หมูบุตร บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน จ้างเหมางานปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จากบ้านนางติ๋ว กันยะมูล ถึงบ้านนางกัลยาพร พุทธิมา บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 25 เม.ย. 2561
กองจัดหา - ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 6 รายการ 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 3/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณแยกสุพรรณิการ์ ถึงกลุ่มบ้านนายประเสริฐ พงศ์สิริวรวัฒน์ หมู่ที่ ๘ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 5 60/2561 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนประตูน้ำระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 04618/0015 งานจ้างวางท่อประปาให้กับงานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางสาวจันทร์ฉาย ใจสันติ์ โฉนดเลขที่ ๑๖๙๐๕ โครงการใจแก้วเอราวัณ ๒๓ ต.หนองหอย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาแม่สาย 3/2561 โครงการงานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล DMA กปภ.สาขาแม่สาย 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/15/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61047212974 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางอารีรัตน์ สุขขานนท์สวัสดิ์ (ธาราศิริ วัดประดู่) ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) ริมคลองชลประทาน โนนชัย - ดอนยาง ม.11 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน 2/2561 ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง) ถนนสาย นพ.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านรามราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 บ้านนายาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ถ.วิชิตวารสาร ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 24 เม.ย. 2561