จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา - เช่าครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) จำนวน 3 เครื่อง 25 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชุมพร - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายปฐวี โกฎเพชร บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.บางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 25 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.ชุติมา อินตา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.4/63 25 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.ชลธิดา หน่อแก้ว ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.3/63 25 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บลูสกาย แอทเสท พลัส จำกัด 223 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.1/63 25 ต.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของการประปาส่วนภูมิภาค 24 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 15/2562 จ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) 24 ต.ค. 2562
กปภ. สาขานครพนม 1/2563 โครงการวางท่อขยายเขต สำหรับหมู่บ้านมั่นคง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 24 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 4/2563 จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ พร้อมเก็บกวาดและขนทิ้งให้เรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 24 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/003/2563 จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบ กปภ.ข.1 สำหรับปีงบประมาณ 2563 22 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 5 /2562 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอล์ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสิเกา - ปากเมง หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง กปภ.สาขากันตัง 22 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-1/2563 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต กม.36+950(ซ้ายทาง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 22 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/ 1 /2563 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบัว ม.1, บ้านโนนเขวา ม.9 และบ้านบึงสวาง ม.11 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) 22 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/2/2563 งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 22 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น - ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการ แจ้งเตือนก่อนตัดมาตร/ตัดมาตรวัดน้ำค้างชำระ/ประสานมาตรวัดน้ำ,บรรจบมาตร ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม 11/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 22 ต.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ ประกาศไตรมาส 4/2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ก.ค.2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้านนายนิกร เกตุทอง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 21 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.62-ก.ย.62 21 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ สายบ้านนางประทิน – บ้านนายเสน่ห์ - เลียบถนนเพชรเกษม(ช่วงลำห้วย D4) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขวาง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 21 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ บจ.ตั้งมั่นกิจ ม.1 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 21 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 21 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางพร หมั้นทำ 28/160 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.113/62 21 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชุมพร - จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ ให้กับนายทรงศักดิ์ รสมาลา บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.ตกแดด อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลเมืองพัทลุง ถ.เลียบคลองเขาเจียก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 18 ต.ค. 2562