จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อ Power Supply 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อหน่วยความจำถาวร 14 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาภูเก็ต มท55510-263/ จัดซื้อน้ำดิบโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน บริเวณขุมเหมือง ม่าหนิก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน กบง.1 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/44/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 13 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา - งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.มนสิชา ไตรจักราธร บริเวณ 55/29 ถ.อิสลามบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 13 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานล้างมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 13 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานล้างมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2562
กปภ. สาขานครพนม 5/2562 จ้างงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวขนาด 200 ลบ.ม/ซม แรงต่ำโรงกรองแม่ข่ายนครพนม 13 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อน้ำมันดีเซลรถเครนทะเบียน 81 - 7546 สข. 13 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ (งคส.1) 13 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน กรจ.1 13 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/42/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/41/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 10 พ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.27/2562 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/43/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 10 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางกนิษฐา โยมทรัพย์ บ้านเลขที่ 164/7 ถ.อภัยบริรักษ์ ซ.1 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 /2562 งานซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหล Ultrasonic ชนิดกระเป๋าหิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 /2561 งานซื้อหมึกพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 10 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางสะพาน - งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการย้ายแนวท่อประปา บริเวณริมถนนสายกลางนา-ทุ่งลานควาย ม.6 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 08/2562 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ DMA (DATA LOGGER) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 10 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 09/2562 งานซ่อมแซมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 10 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 10/2562 งานจ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ณ สถานีผลิตน้ำศรีราชา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างทำหมวกผ้าดีวายด้านหลังเป็นตีนตุ๊กแกสำหรับเลื่อนสกรีนสีขาว 1 สี 1 ตำแหน่ง 10 พ.ค. 2562