จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 ) 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 57/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.65 ถึงเดือน มิ.ย.65) 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2565 วัดแหลมทอง ม.3 บ้านบางหมาก ต.คลองฉลาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 27 ก.ค. 2565
กองจัดหา - ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 27 ก.ค. 2565
กองจัดหา - งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Nostra Map API ปีงบประมาณ 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาตรัง 16/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.โชคชัยธานี พร็อพเพอร์ตี้ โครงการหมู่บ้านโชคศิริ หมู่ ๑ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาโนนสูง 1/2565 งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนทางหลวงชนบท นม.1018 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านหัวถนน ช่วง กม.ที่ 8+099(ซ้ายทาง) ถึงช่วง กม. ที่ 9+229(ซ้ายทาง) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-027/2565 งานวางท่อขยายเขตให้ บจ.ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ เข้าโครงการดีญ่า วาเล่ย์ ศรีราชา 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 27072565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นางภาวินี แดงกระจ่าง พร้อมพวก จำนวน 50 ราย ป.11040599781-11040600549 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 จากซอยโรงปุ๋ย ถึงบริเวณหน้าบ้านนางนกเอี้ยง งามใบศรี จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนางนกเอี้ยง งามใบศรี ถึงบริเวณบ้านนางวิลาสินีย์ พิมจุฬา จุดที่ 3 จากบริเวณบ้านนางอนงค์ งามใบศรี ถึงบริเวณบ้านนางยุพา เกียงหนุน ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางรุจิรา ไชยะ โฉนดเลขที่ 10437 หมู่ 2 ซอย 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางประภา อินต๊ะ บ้านเลขที่ 142 หมู่ 3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายสันต์ติ ปันทวงค์ โฉนดเลขที่ 43695 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา สมปรารถนา โฉนดเลขที่ 52912 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท บ้านสวยรับทรัพย์ จำกัด โฉนดเลขที่ 29802 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา 3/2565 งานดูดตะกอนภายในถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน สถานีจ่ายน้ำเขาสำโรง สถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง สถานีเพิ่มแรงดันบ้านท่านางหอม กปภ.สาขาสงขลา จำนวน 9 ถัง 26 ก.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาวัฒนานคร 12/2565 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยพะใย หมู่ที่ 4 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) 3/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 74/2565 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนข้างร้านดวงสโตน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย ที่ 21/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียว บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่ ที่ กม.226+428 ทล.304 ม.17 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณโรงพยาบาลอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กปภ.สาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565