จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขานครนายก - จ้างงานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขานครนายก 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างงานย้ายแนวท่อปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอนกุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม.238+850 - กม.240+533 (บริเวณบ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-026/2565 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 28,000 เครื่อง กปภ.ข.1 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 09082565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายวัฒนา ไทยพินิจ พร้อมพวก จำนวน 77 ราย ป.11040601740-11040602576 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจ. ภัททาดีเวลลอปเม้นท์ มิเตอร์ชั่วคราว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.44/65 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.มนฑกาญจน์ ศรีทรัพย์โกษิต ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.41/65 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.วาสนา ก้าหรีมการ หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างซ่อมแซม TEMPERATURE SENSOR สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ กปภ.สาขาบางปะกง 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 65087158545 ซื้อเครื่องจาร์เทสต์ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายวรชัย ตันติวราเกียรติ โฉนดที่ดินเลขที่ 44713 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 65077167406 งานซ่อมบำรุงระบบประปาและอาคาร (ทาสีอาคาร) แผนประจำปีงบประมาณ 2565 ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสีคิ้ว 8 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล ทำความสะอาดสนามหญ้า พร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ - โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว บ้านเลขที่ 400/1 ให้กับ นายปิยะพงค์ คชศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปราจีนบุรี 06/2565 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาตรัง 17/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.ปิยเวศม์ 2015 โครงการหมู่บ้านเลิศทรัพย์ หมู่ 1ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท คิวบิคดิวิลอพเมนท์ จำกัด หมู่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จัดซื้อบริการ iQNewsClip การมอนิเตอร์ข่าว กปภ. จากเว็บไซต์และจากเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ เทศบาลตำบลลาดบัวขาว ซอยโคกไม้แดง 3/1 หมู่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.โมสต์ พร้อพเพอร์ตี้ บริเวณโฉนดเลขที่ 31164 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.อนัญญา วิลล์ บริเวณโฉนด เลขที่ 303955 หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้ DMA กปภ.สาขาสีคิ้ว จำนวน 6 จุด 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Booster Pump รหัสสินทรัพย์ 2047788 สถานีเพิ่มแรงดันสีคิ้ว – วังโรงใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565