จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำไร่หนึ่ง 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองหว้า ว.7/3 หมู่ที่ 8 ต.บึง (ชุมชนหนองหว่า) 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพฯ-ชลบุรี 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - วางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นส.ประไพ ศิริจัด 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อขยายเขตประปาให้ นายจุล พรวัฒนา 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายณัฐ มัครากุล 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองหว้า ซ.7/6 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหมู่บ้านทวีทรัพย์ (ชุมชนห้วยสะพาน) 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตวัดน้ำให้ บจก.พีทีจี เอ็นเนอยี่(มหาชน) 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองหว้า ซ.2 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองปรือ ซ.5 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - จ้างเหมานิติบุคคลเพือปฏิบัติงานสำนักงาน ในปีงบประมาณ 2563 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - จ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - จ้างเหมานิติบุคคลตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และดุแลความสะอาดบริเวณสำนักงาน สถานีผลิตน้ำไร่หนึ่ง และสถานีผลิตน้ำไร่สอง ปีงบประมาณ 2563 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - จ้างเหมานิติบุคคลผลิต-จ่ายน้ำประปา ปีงบประมาณ 2563 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ มิเตอร์ชั่วคราว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.110/62 29 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - ประกวดราคาจ้างงานจัดหาและติดตั้งถังกรองทรายขนาด 100 ลบ.ม. /ชม. จำนวน 1 ถัง และงานซ่อมถังกรองเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรอง ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ถัง สถานีผลิตน้ำน้ำพอง ( MOBILE ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ต.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายในอาคาร จำนวน 1 อัตรา ของหน่วยงานกองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.2/63 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาธัญบุรี 1/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา บริเวณหมู่บ้านแสงอานนท์ หมู่ 13 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 28 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62107256420 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายวีรุสา รำพรรณ์ โครงการหมู่บ้านธาราศิริวิลล์ ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 28 ต.ค. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.02 จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางนูรียะ เระปูตา 69 หมู่ 7 ถนนเทศบาล 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 28 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณโรงเรียนวัดนาน้อย ถึงประตูน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/ 3 /2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทราย หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4003 (กม 0+700 ถึง กม 1+825) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 25 ต.ค. 2562