จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/1/2562 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ.) 28 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท โรโตะ เอเชีย เฮิร์บ (ไทยแลนด์) จำกัด 121 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.11/62 28 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส2) หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 28 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห. 96/2561 จ้างเหมาโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหมู่ 8 ซอยเทศบาล 13/1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย นฐ.1034 แยกทล.4-บ้านสวนผัก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหมู่บ้านร่มฟ้า ซอย 11 ,13 และ 15 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานเช่าเครื่องถ่ายพิมพ์ขาว ขนาด A0 สำหรับกองแผนและวิชาการ จำนวน 1 เครื่อง 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 29/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านดอนมะนนท์ ม.3 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 /2561 สารเคมีสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ(DPD No.1,DPD No.4)ของ กปภ.ข.5 และ กปภ.สาขา 25 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางกนิษฐา โยมทรัพย์ (มาตรชั่วคราว) โฉนดที่ดินเลขที่ 93295 ถ.อภัยบริรักษ์ ซอย1ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 196/62 จ้างซ่อมห้องพักอาคารแฟลต 4 ชั้น กปภ.ข.1 25 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายอภิวัฒน์ เครือบุญ 94/1 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.8/62 25 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายวัลลภ แสงแก้ว มิเตอร์ชั่วคราว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.12/62 25 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เดฟ ซิตี้ เอสเตท จำกัด 18/15 ม.4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.10/62 24 ม.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.9/2562 งานวางท่อ HDPE Ø ๒๒๕ มม. เสริมแรงดัน (งบสำรองเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) จากวัดดงจังหัน ต.เนินขี้เหล็ก ถึง วัดดอนขวาง ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาลาดยาว) 24 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 194/62 จ้างทำตรายาง กรค.1 24 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ - 5366 ชลบุรี 24 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารตอนบนบานเลื่อกระจก ตอนล่างบานเลื่อนทึบ 24 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 24 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อ External Hard Disk 1TB 24 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำจำนวน 2 รายการ 24 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำจำนวน 5 รายการ 24 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำจำนวน 5 รายการ 24 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำจำนวน 9 รายการ 24 ม.ค. 2562