จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/34/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนเขวา หมู่ 3 บ้านท่าแร่ หมู่ 10 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/65/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาชุมแพ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 - งานซ่อมแซมชุดเครื่องสูบน้ำล้างย้อน โรงกรองน้ำทุ่งน้อย กปภ.สาขาเมืองพล 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/42/2564 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,500 ลบ.ม. ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 22 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสามพราน 1/2564 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ชนะสุ พร็อพเพอร์ตี้ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/39/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนสายพระพุทธบาท - ท่าเรือ (ด้านขวาทาง) ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 54/2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 ก.พ. 2564
กปภ. สาขายโสธร 14/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขต หมู่ 3 บ้านดอนมะยาง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 47/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ดินโฉนดเลขที่ 96429 เลขที่ดิน 1219 เล่มที่ 965 หน้า 29 หน้าสำรวจ 6594 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 59/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนตะนาวศรี ฝั่งตรงข้ามสถานีจ่ายน้ำประปาสวนผึ้ง ม.1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-14/2564 งานก่อสร้างห้องน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/71/2564 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง (น.ร่องคำ) 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/56/2564 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) กปภ.สาขากระนวน 19 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน - งานย้ายแนวท่อบริเวณเยื้องปั้มบางจาก ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร(กปภ.สาขาตะพานหิน) 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/43/2564 ก่อสร้างประตู - รั้วและป้าย กปภ.สาขาปักธงชัย 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/43/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่1 บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/61/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมาประณีต ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (แม่ข่าย) 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/59/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านโนนหัน ฝั่งซ้ายมือ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/68/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อจากปากทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝั่งขวา)-หน้าโลตัส ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.กันทรวิชัย) 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 - โครงการงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ระหว่าง กม.10+300-17+000 กปภ.สาขาบางคล้า 19 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-17/2564 งานป้องกันการพังทะลายของดินริมตลิ่งบริเวณสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำพระแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 - จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หมู่บ้านศุภการ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 - โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและโรงจอดรถด้านหลัง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ 18 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสงขลา จ.1605/64 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายรณกร สายสลำ โฉนด 42505 ม.3 ซ.ไศลรมย์ ถ.ทางหลวงชนบท สข.2031 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/19/2564 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ปีงบประมาณ 2564 18 ก.พ. 2564