จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานติดตั้งมาตร ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายพรชัย แสงอรุณเจริญ บริเวณบ้านเลขที่ 184/15 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 - จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนควบคุม 0100 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.7+750 ถึง กม.9+750 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/28/2563 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กปภ.สาขาย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว กปภ.สาขาภูเขียว 2/2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ที่กปภ.สาขาภูเขียว 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว กปภ.สาขาภูเขียว 3/2564 งานก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนดินแดง(คุ้มบ้านผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ 7 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา 463.1/64 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายจวง ลีสุรพงศ์ โฉนดเลขที่ 266026 ซอยทวีไทย ถนนกาญจนวนิช หมู่ 9 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ - งานซ่อมแซมถังผสมสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหลังธนาคารออมสิน ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 10 พ.ย. 2563
กองจัดหา กจห. 92/2563 จ้างพิมพ์แบบแปลนพิมพ์เขียว พิมพ์ขาว พิมพ์ไข และการ Scan File จำนวน 10 รายการ 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาตรัง - งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ ตอนตรัง-สิเกา ที่ กม.๑+๒๐๐ ด้านขวาทาง ถ.ตรัง-สิเกา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 10 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - ซื้อสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ค่าพีเอช(บรอมไธมอลบลู)และสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ค่าคลอรีน(น้ำยาดีพีดี) 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยตรกโรงเจ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 9 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยแขวงเมืองวิเศษ 1/1 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 9 พ.ย. 2563
กองจัดหา - จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานของ กปภ. ปี ๒๕๖๔ ทางสถานีวิทยุ ๒ สถานี 6 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.422/64 จ้างซ่อมท่อแตกรั่ว ท่อ A/C 600 มม.หน้าสถานีดับเพลิง ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 6 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/2/2564 ซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๓๕๙,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง บริเวณสะพานหนองมะจับ ตอน ยโสธร – บ.น้ำปลีก ตอน 1 กม.5 + 700 – 6 + 100 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กปภ.สาขายโสธร 6 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยข้างร้านทรงนิมิต ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 6 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวแดง กปภ.สาขาหนองบัวแดง จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนแก่งสว่างและซอยแก่งสว่าง 12 ตำบลเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) 6 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/4/2564 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า บ้านสามแยก(ฝั่งซ้าย) ม.6 ถ.ปากภู-ท่าลี่ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-007/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน จำนวน 16 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง สำหรับปีงบประมาณ 2564 5 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพาน 7/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านต้างหนอง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 5 พ.ย. 2563
กองจัดหา กจห.87/2563 จ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปีงบประมาณ 2564 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย กส.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านหนองแปน ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 3/2564 งานเช่าระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม/ชม. ณ สถานีจ่ายน้ำบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 5 พ.ย. 2563