จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2- 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมางานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก ๑/๒ - ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2- 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2- 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2-1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2-1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมางานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2- 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 16 รายการ (งคน.3) 15 พ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.26/2562 ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62047154871 งานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 14 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านผือ 05/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บ้านดงเค็ง ม.๑๑ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ 14 พ.ค. 2562
กองจัดหา - ซื้อวัสดุถาวร จำนวน 12 รายการ 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบประมาณทำการปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงคันดินบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายน้อย เนื่องจากฤดูฝนถูกน้ำกัดเซาะเป็นรูโพรงทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) 14 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาซ่อมหัวขับประตูน้ำโรงกรองน้ำ 3,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างเช่าเต้นท์ ,เก้าอี้และเวที 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้ออุปกรณ์ชั้งกอ,ค่าเช่าเรือและน้ำมัน 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างทำใบปลิวขนาด A4 พิมพ์สี่สี หนึ่งหน้า 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างทำป้ายไวนิล 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อตู้เก็บกุญแจและสเปรย์ไม่ผสมน้ำมัน 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อหน่วยความจำถาวร 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อKeypad และ 480GB SSD SATA Apacer AS350 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 1856419 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารบ้านและสวนประจำเดือน มีนาคม 2562 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟ 14 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ 14 พ.ค. 2562