จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง ตอน 1 ต.โป่ง (เพิ่มเติม รางระบายน้ำ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (พ) 9 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 3 142/61 จัดซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ 8 มี.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปานางจรูญศรี ชมสินทรัพย์ (ช่วงที่ 2) ฉ.80120 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 8 มี.ค. 2561
กปภ. สาขายโสธร - งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน 6 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา หมู่ที่ ๙ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดดงตาล-พัทยา 5 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายเรวัตร์ ศรีกุเรชา 193/432 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.11/61 27 ก.พ. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการ บจก.บ้านสวยเจ้าพระยา โฉนดที่ดินเลขที่ 92369 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 27 ก.พ. 2561
งานอำนวยการ - งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตที่ดินเอกชน บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 9 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 23 ก.พ. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 21 ก.พ. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/51/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา กม.ที่ ๓๗+๔๐๐.๐๐๐ (ตอน ๖-๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 20 ก.พ. 2561
กปภ. เขต 5 /2561 งานซื้อซ่อมแซมประตูน้ำไฟฟ้าของหม้อกรอง โรงกรองน้ำ 550 ลบ.ม./ชม. ,ซ่อมเครื่องสูบจ่ายปูนขาวและซ่อมมอเตอร์ VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 9 ก.พ. 2561
กปภ. สาขานางรอง - จัดซื้อสารเคมี (Polymer) จำนวน 1,000 กิโลกรัม 8 ก.พ. 2561
กปภ. สาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 4/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 29 ม.ค. 2561
กปภ. สาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 5/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ต้นกล้าเชียงใหม่-ลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 29 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 3) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 5) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 4) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา ของนางจรูญศรี ชมสินทรัพย์ ฉ.80120 หมู่บ้านชมสินทรัพย์ หมู่ที่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.10/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 24 ม.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานปรับปรุงบ้านพักครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น 2 ครอบครัว/1หลัง (สถานีผลิตน้ำหนองกี่) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 24 ม.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานปรับปรุงบานพัก คสล.2 ชั้น 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 24 ม.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานปรับปรุงบ้านพัก คสล.2 ชั้น 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 24 ม.ค. 2561