จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขานครนายก 9/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณต่อจากหัวดับเพลิงวัดบึง หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 10/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยข้างวัดท้าวอู่ทอง หมู่ที่ ๓ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณห้องตลาดลูกแกซอย 16,18 ต.ลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณทางเข้าโรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 11/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณหมู่ที่ 12 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0021 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางสิริจันทร์ เจริญภักดี และพวกรวม ๔ ราย บ้านเลขที่ ๕๙๗, ๕๙๗/๑–๓ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0022 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายใน เฟส ๔) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0023 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ น.ส.จันทร์ฉาย ใจสันติ์ (หมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ ๒๓ เฟส ๒) โฉนดเลขที่ ๑๖๙๐๕ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067230675 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนายสิทธิชัย อารีชีวกุล สถานที่ก่อสร้าง ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 26/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านดอนดู่เมืองใหม่ ม.15 ต.พนะลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ผชั้นพิเศษ) 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 257/61 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับ บจก.รตินันท์ เรียลเอสเตท บริเวณ โครงการหมู่บ้านบี.เค ลัคกี้โฮม 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 18 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข..5/20/2561 งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก สถานีเพิ่มแรงดันมหาราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 18 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อกระดาษ A4 18 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0018 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายกษิฎิศ เลี่ยมแก้ว (เดอะปาร์คเวียงกุมกาม) โฉนดเลขที่ ๕๒๐๒๑ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0019 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน จำกัด ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 25/2561 งานติดตั้งและวางท่อประปา ของ นายกนก นับพินิจ บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 15 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาระยอง - ติดตั้งดับเพลิงให้ เทศบาลตำบลบ้านค่าย บริเวณถนนอาทิตย์ประดิษฐาน ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 15 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาระยอง - ติดตั้งวางท่อประปาให้ นายไกรวิชญ์ สกุลพลไพศาล 15 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 9/2561 ดำเนินการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนสุคันธาราม ๒ หมู่ที่ ๖ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 15 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 13/2561 ปรับปรุงชุดอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ ขนาด ๒-๖ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง 15 มิ.ย. 2561
กองจัดหา 61027174830 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินกิจการของรัฐภายหลังสัญญาสิ้นสุด โครงการเอกชนร่วมลงทุน ปทุมธานี – รังสิต โดยวิธีคัดเลือก 15 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067130629 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ซอยสุทธิรักษ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 14 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067067237 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับบจก.ท่าชนะการเกษตร โครงการหมู่บ้านสยามสแควร์ ช่วงที่ 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 14 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 24/2561 จ้างซ่อมมาตรวัดน้ำหลักที่ชำรุด กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) รหัส 1862545 14 มิ.ย. 2561