จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 - งานซ่อมแซมระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 5 - งานซ่อมแซมระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 6/2561 งานวางท่อบายพาสน้ำประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 315(ชั่วคราว) 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ - 5366 ชลบุรี 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 70/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดอนคา หมู่ 1,2,6,10,17,18,19 ต.ดอนคา หมู่ 3,9,11 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0761/0009 จัดซื้้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) บรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๔,๒๐๐ กิโลกรัม 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/40/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACl) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. จำนวน 5 ชุด ให้กับ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 5 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.36/2561 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 5 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/37/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบรบือ – วาปีปทุม (หน้าโรงเรียนบรบือ – สี่แยกบ้านค้อ) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (น.บรบือ) กปภ.สาขามหาสารคาม 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานขุดลอกลำห้วยพันเสด็จ สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 5 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนกลอย ม.20 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม (น.โกสุมพิสัย) 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง 5/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านใหม่ ม.12 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 5 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 24 v 5 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำยาล้างจาน 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อชุดกาแฟสำหรับห้องประชุมชั้น 2 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กปภ.ดำเนินการเอง) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 61067411142 ซื้อตู้รางเลื่อนและตู้เก็บแบบแปลน 4 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.24/2561 ซื้อโครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ ระยะที่ 3(CIS) 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/32/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนสี่แยกสมเด็จ – แยกดงแหลม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสันติสุข ม.11 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 3 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 43/2561 จ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท นายาวิลล์ จำกัด 3 ก.ค. 2561