จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสุภาภรณ์ การุณกิจ บ้านเลขที่ 232 ม.8 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 16 ก.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บจก.ชมจันทร์ 2018 หมู่ที่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4110/61 ซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ VSD- Soft Sart สถานีเพิ่มแรงดันท่านางหอม สถานีเพิ่มแรงดัน กปภ.สาขาสงขลา 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 45/2561 งานจ้างล้างทำความสะอาดถังน้ำใสและลดปริมาณตะกอนภายในถังน้ำใส จำนวน 7 สถานี 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 291/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.รตินันท์ เรียลเอสเตท บริเวณโครงการหมู่บ้านบี.เค.ลัคกี้โฮม 4 (ตอน2) หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 13 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.42/61 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขากุมภวาปี -/2561 ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง บริเวณถนนคุรุสภา ฝั่งทางทิศเหนือ (หลังโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร) บ้านโนนวัฒนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 4105/61 วางท่อติดตั้งประปา สนง.บริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ถ.ติณสูลานนท์ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 12 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ - 665 ชลบุรี 12 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 3ท-4262 ชลบุรี 12 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-022/2561 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบางคล้า 12 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา /2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ดีเวล ไลฟ์ จำกัด ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 12 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/46/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/41/2561 จัดซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65 % ให้กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 ใช้ในเดือน เม.ย.-ก.ย.2561 บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติกถังละ 50 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง จำนวน 432 ถัง 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61077057196 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับน.ส.สกุลทิพย์ พุทธแก้ว ซอยสุชน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067485184 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับนายแฟง สุวรรณบุตร โครงการหมู่บ้านสุขสมบูรณ์บางไผ่ ม.4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 6107279768 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกบางใหญ่) 11 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาตรัง - งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางอัจฉราเฉลิม ไฟร์เฟรา ฟอน เก็มมิงเก็น ถนนตรัง – น้ำผุด ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 พิเศษ จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จำนวน 20 การประปาส่วสวนภูมิภาคสาขา (รวมหน่วยบริการ) 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อพวงมาลา 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 352/61 จ้างซ่อมเก้าอี้พนักงานที่ชำรุด ของ กปภ.ข.1 11 ก.ค. 2561