จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาขอนแก่น 28/2561 ซ่อมท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 1,000 มม. ถนนด้านข้างรั้ว หน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 18 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 46/2561 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิคชนิดกระเป๋าหิ้ว พร้อมเครื่องรับและแสดงผลข้อมูลชนิดพากพา 18 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี 2/2561 งานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว จำนวน 4 หลัง 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อสว่านไฟฟ้า 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 326/61 แบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 11 รายการ 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ลานออกกำลังกายชุมชนสวนสาธารณะหนองแวง (หน่วยบริการวังสามหมอ) ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 76/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณ ถนนสามชุก - หนองหญ้าไซ ถึงบริเวณถนนหน้าบ้านนายสัน วรรณวงศ์ (ชุมชนร่วมใจ) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 17 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-30/2561 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 17 ก.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ MDB 17 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - งานซื้อน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาภูเก็ต 17 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อธง วปร. 17 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา 4/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว ให้กับบริษัท มิตรดีเซล จำกัด ที่อยู่ 464 ม.11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 17 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61077201137 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจก.เดอะคิว ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/26/2561 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา, สาขาเบตง, สาขาสายบุรี, สาขานราธิวาส, สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/33/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/37/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิดELECTROMAGNETIC ขนาด 200 มม.จำนวน 1 เครื่องและชุดรับส่งข้อมูลDATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/36/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนนาหว้า - บ้านตาล ฝั่งซ้าย อ.นาหว้า จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/35/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.หน้าประปา - สำนักงานที่ดิน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/33/2561 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538 ) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 20,000 เครื่อง งบประมาณ ประจำปี 2561 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/34/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/39/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดอนแดง ม.2 ,บ้านดอนหัน ม.1 ,14 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/38/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแดงน้อย ม.6,7,16,17 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 16 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับนางชั้น ศรีอินทร์ ม.2 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ 16 ก.ค. 2561