จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/16/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาบ้านไผ่ 30 มี.ค. 2561
กองจัดหา - เช่าอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมบุคลากรดูแลระบบเพื่อจ่ายน้ำในพื้นที่ดำเนินการ อำเภอลำลูกกา การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2,592,000 ลูกบาศก์เมตร 30 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อหมึกพิมพ์ 30 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2559 (เงินรายได้ 100%) บ้านขอนแก่น ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 30 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกู้) บ้านฮางโฮง ม.5 ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 30 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางวิลัย ก้องเสียง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.22/61 30 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายพิสุทธิ์ ช่างไม้ 406/50 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.21/61 30 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตให้นายโอภาส ทวีลาภพูลผล บริเวณที่ดินจัดสรร ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 30 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาเด่นชัย - ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาเด่นชัย 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาเด่นชัย - ปรับปรุงบ้านพักหัวหน้างาน แบบ 2 ครอบครัว 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.ศรีเทพไทยพัฒนา สิริโสธร (ระยะที่ 4) บริเวณ หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายบรรจง อินเหล็ง โฉนดเลขที่ ๗๖๑๑ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 29 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมมาตรวัดน้ำหลัก Ultrasonic Flowmeter Meter insert type ขนาด 700 มม. รหัสสินทรัพย์ 1820555 ตู้โฟว์ข้างถังสูง ที่สถานีผลิตน้ำบางละมุง 28 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมมาตรวัดน้ำหลัก Ultrasonic Flowmeter Meter insert type ขนาด 500 มม. รหัสสินทรัพย์ 1820556 หลังหอรับน้ำ (ตู้โฟว์จ่ายแหลมฉบัง) ที่สถานีผลิตน้ำบางละมุง 28 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาระยอง - ติดตั้งวางท่อประปาให้ นางฉวีวรรณ วิชญกุล 27 มี.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปานายยงยุทธ พรสิงชัย ฉ.2532 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 23 มี.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.11/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ถนนตัดใหม่สาย ง-จ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.14/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเส้นท่อ กปภ. สาขาสุโขทัย (แม่ข่าย - น.ทุ่งหลวง - น.บ้านด่านลานหอย) อำเภอเมือง - คีรีมาศ - บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่แตง มท.55110-15/พิเศษ งานซ่อมแซมแก้ไขงานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 21 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางจันทนา อังสโวทัย ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.16/61 19 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาเบตง 2/61 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวนฤมล รุ่งนิธิไพบูลย์ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 25971 ถนนสโมสร ซอย1 (บ้านน่าอยู่ 3 และ4) ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 16 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 16 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลตำบลบางปะกง บริเวณซอย 11/3 หมู่ที่ 11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 16 มี.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หจก.สุรินทร์แสงเพชร 121หมู่ 5 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 16 มี.ค. 2561