จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.14/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเส้นท่อ กปภ. สาขาสุโขทัย (แม่ข่าย - น.ทุ่งหลวง - น.บ้านด่านลานหอย) อำเภอเมือง - คีรีมาศ - บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่แตง มท.55110-15/พิเศษ งานซ่อมแซมแก้ไขงานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 21 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางจันทนา อังสโวทัย ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.16/61 19 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาเบตง 2/61 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวนฤมล รุ่งนิธิไพบูลย์ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 25971 ถนนสโมสร ซอย1 (บ้านน่าอยู่ 3 และ4) ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 16 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 16 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลตำบลบางปะกง บริเวณซอย 11/3 หมู่ที่ 11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 16 มี.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หจก.สุรินทร์แสงเพชร 121หมู่ 5 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 16 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ 15 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาปทุมธานี 3/2561 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - วงแหวน บริเวณ ถนนวัดท่าเกวียน ม.๔ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 14 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาจอมทอง 4/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) 14 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 5 /2561 งานปรับปรุงถังกรอง ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขากันตัง (หน่วยบริการสิเกา) สถานีผลิตน้ำควนกุน 13 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ น.ส.ณัฐรินีย์ เงินเปี่ยมขจร 18/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.19/61 12 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท การ์เด้นวิลล์ โฮม แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.18/61 9 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง ตอน 1 ต.โป่ง (เพิ่มเติม รางระบายน้ำ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (พ) 9 มี.ค. 2561
กปภ. เขต 3 142/61 จัดซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ 8 มี.ค. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปานางจรูญศรี ชมสินทรัพย์ (ช่วงที่ 2) ฉ.80120 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 8 มี.ค. 2561
กปภ. สาขายโสธร - งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน 6 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา หมู่ที่ ๙ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดดงตาล-พัทยา 5 มี.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายเรวัตร์ ศรีกุเรชา 193/432 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.11/61 27 ก.พ. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการ บจก.บ้านสวยเจ้าพระยา โฉนดที่ดินเลขที่ 92369 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 27 ก.พ. 2561
งานอำนวยการ - งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตที่ดินเอกชน บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 9 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 23 ก.พ. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 21 ก.พ. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/51/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา กม.ที่ ๓๗+๔๐๐.๐๐๐ (ตอน ๖-๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 20 ก.พ. 2561
กปภ. เขต 5 /2561 งานซื้อซ่อมแซมประตูน้ำไฟฟ้าของหม้อกรอง โรงกรองน้ำ 550 ลบ.ม./ชม. ,ซ่อมเครื่องสูบจ่ายปูนขาวและซ่อมมอเตอร์ VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 9 ก.พ. 2561