จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 21 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 250 มม. กปภ.สาขาท่ามะกา (สถานีจ่ายน้ำท่าม่วง) 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้นายไพโรจน์ เสตสุวรรณ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 21 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.32/2561 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 20 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 3 รายการ 20 มิ.ย. 2561
กองจัดหา - เช่ารถยนต์บรรทุก จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 33 คัน ระยะเวลาเช่า 2 เดือน 7 วัน (ต่อสัญญา) 20 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/29/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งประปาเข้า โรงพยาบาลบ้านไผ่ (แห่งใหม่) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง 3/61 งานขุดลอกสระพักตะกอน 20 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก (น้ำดิบ) Electromagnetic ขนาด 200 มม. จำนวน 1 เครื่อง โรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยทราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 20 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อที่กดชักโครก 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณห้องแถวเลียบทางรถไฟสยามคร๊าฟ หมู่ที่ 19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM 14 BM รหัสสินทรัพย์ 1715306 โรงสูบน้ำแรงสูง 2 สถานีผลิตน้ำบางละมุง 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM 15 BM รหัสสินทรัพย์ 1715345 โรงสูบน้ำแรงสูง 2 สถานีผลิตน้ำบางละมุง 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM 19 BM รหัสสินทรัพย์ 1715302 โรงสูบน้ำแรงสูง 2 สถานีผลิตน้ำบางละมุง 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 12/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับ บริเวณ หมู่ที่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0026 จัดซื้้อด่างทับทิม ขนาดบรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔,๕๐๐ กิโลกรัม 20 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ - 665 ชลบุรี 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 01/2561 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชั่วคราว สถานีสูบน้ำดิบวัดกกสับใน การประปาส่วนภูมิภาค 19 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-7 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานก่อสร้างบ่อพักน้ำและติดตั้งแท่นปั๊มเพื่อดูดน้ำระบายออกจากพื้นที่ เพื่อแก้ไขน้ำท่วมสำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ) 19 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 9/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณต่อจากหัวดับเพลิงวัดบึง หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 10/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยข้างวัดท้าวอู่ทอง หมู่ที่ ๓ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณห้องตลาดลูกแกซอย 16,18 ต.ลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 19 มิ.ย. 2561