จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/50/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม./ชม.ส่งสูง ๕๐ ม. จำนวน ๑ ชุด (แรงต่ำพันดอน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทางก่อสร้างที่พักริมทางทางหลวงหมายเลข 201 ระหว่าง กม.86+000 ถึง กม.86+508 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 23 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ นายสมนึก แสงวงศ์กิจ บริเวณหน้าปั้ม PTT ชากมะกรูด หมู่ที่ ๓ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 23 ก.พ. 2564
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) การประปาส่วนภูมิภาค 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/36/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านผือ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 19 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/15/2564 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ระบบผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 80 ลบ.ม./ชม. และปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 30 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/75/2564 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (น.นามน) 23 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาตรัง 10/2564 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/67/2564 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขามหาสารคาม 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/70/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อหลังสนามกีฬาบ้านดงประเสริฐ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/60/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลจระเข้อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.ดอนโมง) 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/12/2564 งานปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๔ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/64/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าร้านไหมไทยขายเหล็ก ถนน ชุมแพ-ภูเขียว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 23 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 02/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหน้าวัดวังมนต์ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 23 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 01/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนไทยสามารถ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ 23 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 4/2563 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ2564 นางสาวศศิธร ไชยเพชร หมู่ที่3 ถนนสาย2280(สนามชัย-นาบัว)ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 23 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 - งานรื้อย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบ เกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง ระหว่าง กม.23+030 - กม.26+182 (ช่วงภูเขา) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 - งานรื้อย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบ เกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง ระหว่าง กม.23+030 - กม.26+182 (ช่วงภูเขา) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 64/2564 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/11/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเพชรมณี ม.๔ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 22 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.สมทรง กตัญญู โครงการหมู่บ้านวรางคณา ซ.ตลาดล่าง 26 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/63/2564 จ้างก่อสร้างงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.เชียงคาน จ.เลย กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/59/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านอนามัยไทยเจริญ หมู่13,บ้านสะอาดนามูล หมู่10 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/50/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อปากทางเข้าบ้านสระกุดถึงหน้าโรงเรียนบ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง (แม่ข่าย) 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/60/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองโน หมู่ 2 - บ้านดงบัง หมู่ 3 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กุดจับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2564