จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ส.ศิริภรณ์ ภูทอง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 18 พ.ย. 2563
กองจัดหา - จ้างตรวจติดตาม รอบที่ 1 เพื่อรักษาสภาพการรับรอง ISO 9001:2015 ของกปภ. สาขา 10 แห่ง 17 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน ท่อ S 400 มม. บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำท่าม่วง ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 17 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 1 ระหว่าง กม.3+800 - กม.5+200 อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 17 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/1/2564 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 2,184,500 กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ หสม.บ้านเจริญวดี หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 16 พ.ย. 2563
กองจัดหา 58/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/6/2564 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าวัดทุ่ง หมู่ 15 ซอยอู่สง่ายนต์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - ซื้อแบตเตอรี่เครื่องวัดอัตราการไหลและเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 31/2563 งานย้ายแนวท่อ หลบการก่อสร้างบริเวณสายศรีราชา – หนองค้อ ซอย 17 (ข้างวัดไร่กล้วย) หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 16 พ.ย. 2563
กองจัดหา กจห.56/2563 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) 13 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 13 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 13 พ.ย. 2563
กองจัดหา - จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ Outdoor LED Display จำนวน 1 รายการ 13 พ.ย. 2563
กองจัดหา กจห. 55/2563 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒) 13 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/4/2564 สารส้ม จำนวน ๒,๘๙๐,๖๕๐ กก. พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2563
กองจัดหา กจห.65/2563 ลว.16 ก.ค.2563 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - จัดหาขวดน้ำ PET 350 ml เปล่าเพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฉลากข้างขวดแบบใหม่) จำนวน 187,904 ขวด 13 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1,500 ลบ.ม/ชม. รหัสสินทรัพย์ถาวร 1907916 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 13 พ.ย. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา ระหว่าง กม.5+400 - กม.6+335 (กปภ.สาขาแม่สอด) 12 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/29/2563 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 2,353 ท่อ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 12 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.518.1/64 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายรักษิต กิติโกระ บ้านเลขที่ 123/3 หมู่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 12 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 1/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.บางขันแตก 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 - จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ สายหนองจอก – ดอนทราย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 11 พ.ย. 2563
กองจัดหา - จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจ และผลการดำเนินงานของ กปภ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 11 พ.ย. 2563