จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.31 จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ เรือนจำนราธิวาส (แห่งใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 31 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - ประกวดราคาจ้างงานจัดหาและติดตั้งถังกรองทรายขนาด 100 ลบ.ม. /ชม. จำนวน 1 ถัง และงานซ่อมถังกรองเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรอง ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ถัง สถานีผลิตน้ำน้ำพอง ( MOBILE ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช 1/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/62 (เดือน กรกฏาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562) 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562) 30 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ สาย สค.4008 แยกทล.3423-นิคมบ้านไร่ หมู่ที่ 3 บ้านสันดาป ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 30 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.90/2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 รายการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผุ้ใช้น้ำ ป.11110179824 บจ.เกตเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง 2/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับนายณัฐวัฒน์ เลิศอริยชาติกุล โฉนดเลขที่ 14922 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 . ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.1 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.14/2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก.กิตยา แอสเสท 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.6/2562 งานปรับปรุุงอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1-8 นิ้่ว งบประมาณทำการปี 2562 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.7/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.ไอเดียลลีฟวิ่ง 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.8/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาให้ บริษัท พีพี เรียลเอสเตท จำกัด 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.9/2562 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.ภคภูมิ ดีเวลลอปเม้นท์ 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.10/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองหว้า ซอย1 หมู่ที่ 8 ตำบลบึง (ชุมชนหนองหว้า) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.11/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เพอร์เฟคท์ แกรนด์ เอสเตท จำกัด 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.12/2562 วางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองปรือ-เขาชี ซอย 23 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง (ชุมชนวังค้อ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.23/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองปรือ-เขาชี ซอย28 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง (ชุมชนวังค้อ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.1/2563 งานทางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจก.พรีวิชั่นเรียลเอสเตท 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อขยายเขตประปาให้ นส.นิรมล ชูหมื่นไวย์ และ วางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก.ซีคอนโฮม 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.ประกายเพชร พร็อพเพอร์ตี้ 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อขยายเขตประปาให้ นายรชณัฐ ศรีม่วง 29 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานซ่อมประตูน้ำเข้ากรอง ขนาด 300 มม. 29 ต.ค. 2562