จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/17/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยัง โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 343/62 จ้างสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหล (Ultrasonic Flow meter ) กปภ.ข.1 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 344/62 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00 X 2.00 เมตร กปภ.ข.1 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/59/2562 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำ Mobile Plant ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 347/62 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ หน่วยงานกบง.1 กปภ.ข.1 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 348/62 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ของหน่วยงาน กผว.1 กปภ.ข.1 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 345/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียวงานขยายเขตฯ จำนวน 60 แผ่น 15 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62047314681 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับบจก.ศุขเฮงไล้ สถานก่อสร้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 15 พ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข10 ซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ๓/๔ นิ้ว(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน ๓๐๐ เครื่อง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำจำนวน 2 รายการ 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) โครงการบำรุงเชิงป้องกัน (ชุดประตูน้ำไฟฟ้า) กปภ.สาขาเมืองพล อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/60/2562 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำพระนครศรีอยุธยา ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 15 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 3308/62 ย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางคูระบายน้ำโครงการพราววิลเลจ อลินดาท่าข้าม ของบริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด ฉ.เลขที่ 27580 ถ.ควนหิน-บ้านใหม่ ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/56/2562 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำบางไทร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2 - 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2 - 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2 - 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2 - 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 เหมางานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2- 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 เหมางานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2- 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 1735501 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างซ่อมเครื่อง Spectrophotometer รหัสครุภัณฑ์ 1849850 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2- 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2- 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2562