จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 13 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62097273178 งานจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นในระบบจำหน่าย ปีงบประมาณ 2563 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62097280717 งานจ้างซ่อมชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำออนไลน์ สถานีสูบน้ำดิบ/ผลิตน้ำบางพระ 1 12 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.24/2562 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 - จ้างทำของที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ประจำปี 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 05/2562 งานจ้างเหมาผู้สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ระยะเวลา 3 เดือน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.35/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กิจวัฒนา กรุ๊ป จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.36/2562 บริษัท กิจวัฒนา กรุ๊ป จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 62 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท และค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/78/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.๖ สำหรับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการสาขามุกดาหาร (Lab – Cluster) อ.เมือง จ.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการสาขาสุรินทร์ (Lab – Cluster) อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.5/2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 ม.11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 12 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.22/2562 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีน จำนวน 1 เครื่อง 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ชนิดข้อแข็งขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจาร์เทสต์ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 10 รายการ 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.93/62 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/3/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 - จ้างเหมาสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ รักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ปีงบประมาณ 2563 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/29/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ (เพื่อแก้ไขปัญหาท่ออุดตัน) หน่วยบริการทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กปภ.สาขาละงู 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๔๐๔ ถัง 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓ รายการ) 11 ก.ย. 2562