จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 9 รายการ 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.14/61 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อยู่ดี (ไทยแลนด์) จำกัด ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.30/61 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.16/61 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยไทยโปโลคลับ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.15/61 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ซอย 13 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางเกษร โสภณ 31/2 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.31/61 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3 กม.ที่ 4+130 – 4+600) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 299/61 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของกปภ.ข.1 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0561/0027 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายวรินทร์ภิรัช อัชฌาสุตานันท์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้าน มโนมายา ส่วนภายใน เฟส ๔) 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาธาตุพนม 01/2561 งานขยายเขตระบบประปาเพื่อใช้ในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 28 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง M61050022875 จ้างเหมาวางท่อประปาให้ จก.เบสตั้น เอสเตท 28 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 267/61 มาตรวัดน้ำ Ultrasonic ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 28 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาลำปลายมาศ พิเศษ งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 28 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 20/2561 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบ SCADA ที่ชำรุดจากการใช้งาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 พ.ค. 2561
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 2/61 โครงการปรับปรุงห้องน้ำและโรงครัววัดบ้านวังมน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 25 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเบตง 55520-25/4 งานวางท่อติดตั้งประปา ให้แก่นายโกศล กู้สกุลชัย บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 25083 ซอยตลาดใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 25 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อปากกาจับเหล็กขนาด 6 นิ้ว ชนิดตั้งกับโต๊ะปฏิบัติงาน 25 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาภูเก็ต มท55510-243/- ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เครื่องพิมพ์แคร่สั้นและเครื่องสำรองไฟ (UPS) 24 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/27/2561 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2561 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอนกุรุคุ-นครพนมระหว่าง กม.236+307-กม.237+037(ย้ายจุดตัดท่อลอด)การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 24 พ.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก 13/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านบุขนุน ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 24 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 19/61 จ้างเหมาขุดลอกและดูดทรายออกจากบริเวณรางซักน้ำดิบ 24 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 24 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงานระดับ 1-7 24 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 4 รายการ 24 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายอดิศักดิ์ ศรีชลัง 40/58 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.28/61 24 พ.ค. 2561