จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.รวยดี แลนด์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาลำปลายมาศ พิเศษ ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู (ทำทางเดินเท้า ปลูกต้นไม้ดอกและทำป้ายสวนสาธารณะ) 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/27/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหนองโน บ้านดอนบม ม.10 – ทางเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/23/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Management : DSM) ปีงบประมาณ 2561 งานติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำโรงพยาบาลสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการแก้ไขปัญหากรณีจำเป็นเร่งด่วน งบประมาณปี 2561 (เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) งานซ่อมแซมท่อส่ง-จ่ายน้ำ หอถังสูง หน่วยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อไส้กรอง 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 8/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยจุลวงษ์ หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 7 มิ.ย. 2561
กองจัดหา - งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 - ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 65/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านพรชัย ม.13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม 01/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการเดอะชิลล์ ชิดชล(เฟส 4) ถ.ถีนานนท์ หมู่ 14 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง - งานซ่อมแซมระบบผลิตนำ้ประปาบ้านหนองเซียงซุย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานำ้พอง จังหวัดขอนแก่น 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง - งานซ่อมแซมระบบผลิตนำ้ประปาบ้านโนนสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 7 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.31/2561 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2561 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 23/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าที่ดิน ของ บริษัทรินสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 8 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/23/2561 งานย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 ตอนดอนไชย-ผาเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อกล้าพันธุ์ไม้ ดินและปุ๋ย 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 8/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยเจริญรุ่ง หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.17/61 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟ (ชัยพฤกษ์-ห้วยใหญ่) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/009 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางพรรณทิพย์ ซู และพวกรวม ๔ ราย บ้านเลขที่ ๓๕๒/๑, ๓๕๒/๒, ๓๕๒/๗, ๓๕๒/๘ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-28/2561 งานย้ายแนวท่อประปา ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี บริเวณคลองบางใหญ่ ตั้งแต่ปากคลองที่เชื่อมกับคลองมะขามเตี้ยถึงสะพานถนนอำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ถาวร) กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ถนนปริญญาช่างหน้าด่านศุลกากร) 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานก่อสร้างเสารับท่อเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสะพานบ้านนายาว ม.4 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย) 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อถังขยะ 5 มิ.ย. 2561