จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขานครพนม 2/2561 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร(ครุภัณฑ์) ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่สามารถใช้งานได้ 10 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/14/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดอนหน่อง ม.8,16 ต.ขามเรียง อ.เมือง จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 10 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 2 - งานจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษ์ กปภ.ข.2 ขนาด 350 มล. ปีงบประมาณ 2561 10 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อบต.เชียงยืน) บ้านหนองตอ ม.5 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 10 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจ่ายสารเคมี ขนาดอัตราจ่าย 550 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง ให้กับกปภ.สาขาบ้านไผ่ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อหลอดไฟ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร 9 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1060/0057 งานจ้างวางท่อประปาให้กับงานจ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ ราษฎรหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ๙๕ รวม ๘๕ ราย ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 9 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0461/0008 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โฉนดเลขที่ ๒๒๖๙๗ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 9 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 48/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านเก่าซอย 6 และ อบต.บ้านใหม่ 	 อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน 01/2561 จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง 5 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อพานพุ่ม 5 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา 61047098709 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลเกาะคา ที่ถนนบ้านไร่อ้อย ซอย 5 หมู่ 5 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 5 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาชุมพร 1/2561 ก่อสร้าง จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ น.ส.สุภัสสรา กล่ำพัก บ้านเลขที่ ชั่วคราว หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาปากท่อ 01/2561 จ้างเหมาขยายเขตวางท่อประปา และติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณอาคารและบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา บ้านเลขที่ 179 หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 4 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อกระดาษไข 4 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.อินทวงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.17/61 4 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 20/2561 งานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ณ สถานผลิตน้ำ กม.5 โครงการซ่อมแซมระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 49/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านสามทอง หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อหมึกพิมพ์ รุ่น TN-3320 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 5 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 5 /2561 จัดหาอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนประตูน้ำผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 3 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานจัดซื้อพานพุ่ม 2 เม.ย. 2561