จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 65087158545 ซื้อเครื่องจาร์เทสต์ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายวรชัย ตันติวราเกียรติ โฉนดที่ดินเลขที่ 44713 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 65077167406 งานซ่อมบำรุงระบบประปาและอาคาร (ทาสีอาคาร) แผนประจำปีงบประมาณ 2565 ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสีคิ้ว 8 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล ทำความสะอาดสนามหญ้า พร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปราจีนบุรี 06/2565 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาตรัง 17/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.ปิยเวศม์ 2015 โครงการหมู่บ้านเลิศทรัพย์ หมู่ 1ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท คิวบิคดิวิลอพเมนท์ จำกัด หมู่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จัดซื้อบริการ iQNewsClip การมอนิเตอร์ข่าว กปภ. จากเว็บไซต์และจากเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ เทศบาลตำบลลาดบัวขาว ซอยโคกไม้แดง 3/1 หมู่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.โมสต์ พร้อพเพอร์ตี้ บริเวณโฉนดเลขที่ 31164 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.อนัญญา วิลล์ บริเวณโฉนด เลขที่ 303955 หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้ DMA กปภ.สาขาสีคิ้ว จำนวน 6 จุด 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Booster Pump รหัสสินทรัพย์ 2047788 สถานีเพิ่มแรงดันสีคิ้ว – วังโรงใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/033/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาบางคล้า 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 37/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก แยกป้อมตำรวจตาหลวง ม.1 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-030/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาจันทบุรี 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา 63/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว ให้ บริษัท โกลเด้น ซัน ซิตี้ จำกัด เลขที่ 384 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาตราด - งานปรับปรุงระบบจ่ายคลอรีน สผ.เขาสมิง-แสนตุ้ง กปภ.สาขาตราด 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาแม่ริม 8/2565 งานปรับปรุงระบบท่อประปาภายในและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อทำความสะอาดสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างเหมาสูบทอยน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบสวนสน ใช้เครืองสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 4 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-35/2565 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร สาขาท่าแซะ สาขาภูเก็ต สาขาหลังสวน และสาขาเกาะพะงัน 4 ส.ค. 2565