จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา - จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ป.สส.1/2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับการเคหะแห่งชาติ บริเวณบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม(บางแก้ว)ระยะที่2 7 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 2/2563 ซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำและทวนสอบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับ สถานีผลิตน้ำป่าตัน แม่กวง อุโมงค์ แม่แฝก หน่วยบริการแม่วาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 7 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - ซื้อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 4 คัน 7 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic จำนวน 2 รายการ 7 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานเช่าเครื่องถ่ายพิมพ์ขาว ขนาด A0 สำหรับกองแผนและวิชาการ จำนวน 1 เครื่อง 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.เดอะพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายถวิล แพ่งพนม 5 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-3/2563 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนนประชาอุทิศ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ มัสยิดอัรเราะห์มาน บริเวณ หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 5 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 หนังสือเชิญชวนและเงื่อนไขการจัดซื้อที่ดินฯเลขที่2/2562 จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่ (โพหัก) 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.1/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 1) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขานครพนม 1/2563 โครงการวางท่อขยายเขต สำหรับหมู่บ้านมั่นคง โฉนดที่ดินเลขที่ 89220 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 4 พ.ย. 2562
กปภ. สาขานครพนม 2/2563 โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา สำหรับ นายสกุล ณ นครพนม หมู่บ้านอัมพร 3 ต.อาสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 4 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/96/2562 จัดซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมติดฉลากตรา สัญลักษณ์ กปภ. ครั้งที่ 2 4 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/2/2563 โครงการขยายเขตประปา ม.5, 8, 12, 13 ตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 1 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62117010331 งานจัดซื้อสารเคมีช่วยการตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 1 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาปากท่อ - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 1 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสะเดา - งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.เดือนจันทร์ หมัดอะด้ำ โฉนดที่ดินเลขที่ 47512 บริเวณถนนผลอุทิศ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาตรัง - งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.มหานคร เอสเตท แมนเนจเมนท์ หมู่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 31 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับกปภ.สาขาเชียงราย และกปภ.สาขาน่าน 31 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - เช่าเครื่องถ่ายพิมพ์ขาว ขนาด A0 สำหรับกองระบบจำหน่าย จำนวน 1 เครื่อง 31 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาโนนสูง 62107378098 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒) 31 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชุมพวง - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 62 - กันยายน 2562 31 ต.ค. 2562