จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาชุมพร - จ้างเหมาโครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นางจินดา เมฆอำพล บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 25 พ.ย. 2563
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานธุรการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2563
กองจัดหา กจห.66/2563 ลว.16 ก.ค.2563 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาชุมชนศาลเจ้าโรงจีน บริเวณซอยแยกบ้านนายสำเนา คล้ายเชย หมู่ที่ 3 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสายทางวังเย็น - เตาอิฐ บริเวณแยกซอยบ้านนางสาวพิมพา สืบต่อม หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนบ้านท่าราบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 24 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.627.1/2564 ย้ายแนวท่อ เนื่องจากงานก่อสร้างหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/7/2564 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/8/2564 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/2/2564 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหารจาง ม.๘ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 24 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/3/2564 งานย้ายแนวท่อประปาถนนเทพกุญชร ๔๒ (ซอยแมนฮัตตัน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 24 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 21/2563 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 23 พ.ย. 2563
กองจัดหา - เครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 150 รายการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ 16/21 ม.11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 23 พ.ย. 2563
กองจัดหา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาตรัง - งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายวิสูตร โพชสาลี (ซอยศาลเจ้ากิ้มฮวงก๊ก) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 9/2564 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนสุพรรณบุรี - มะขามล้ม ระหว่าง กม.2+350 ถึง กม.3+467 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนายขจร แซ่ลิ้ม บ้านเลขที่ 78/26 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 18/2563 งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บจก.ภัทรัตน์เพลส (เฟส 3) ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 20 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 19/2563 จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บจก.กรีนเฮ้าส์ เรียลเอสเตท ม.4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 20 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/30/2563 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน 715,275 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-59/2563 งานจัดซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสนามบินภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 - งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0200 (ตอนทุ่งชุมพล - ลานข่อย) กม.42+625-กม.45+190 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด โดยวิธีคัดเลือก 18 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/2/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 206 สาย อ.พิมาย - บ.หินดาด ระหว่าง กม.7+830 - 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ นายสิขริน ฟ้าประทานชัย วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 618/2 หมู่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 18 พ.ย. 2563