จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 22 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62057238072 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับบจก.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) โครงการแกรนพารากอน วัดมะปริง ม. 4 ถนนสาคร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 21 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62057063928 งานวางท่อขยายเขตและติดตั้งมาตรขนาด 2 นิ้ว ให้กับ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี 105 ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 21 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 9/2562 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำปักธงชัย และวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 21 พ.ค. 2562
กองจัดหา - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-40/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชน หมู่ 6 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 21 พ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.28/2562 ลว.23 เม.ย.2562 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 21 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยตาเณร ม.11 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก 21 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2 - 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 21 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2 - 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2-1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2 - 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 21 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ 21 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานซื้อน้ำประปาลงถังน้ำใสของสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ป่าตอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 17 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 17 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว กปภ.สาขาเขมราฐ 17 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-39/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เชิงทะเล และ ต.กมลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต )(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/38/2562 งานปรับปรุงหอถังสูง ขนาด 250 ลบ.ม. สถานีสูบน้ำโนนสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 17 พ.ค. 2562
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ กปภ.ส.กส./05/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บจก.ธนาสิทธิ์บ้านไท หมู่ที่ 11 ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 17 พ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.15/2562 งานย้ายแนวท่อเพื่อให้พ้นการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า-สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหล่มสัก) 17 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายฤทธิเดช ศรีสุระ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.26/62 17 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาห้วยยอด 1/2562 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาห้วยยอด หน่วยบริการคลองปาง กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาภูเก็ต มท55510-263/ จัดซื้อน้ำดิบโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน บริเวณบ้านพรุจำปา กปภ.สาขาภูเก็ต 16 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางปัญจพร จันทร์อิ่ม ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.27/62 16 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อบานพับสายยูและกุญแจรหัส 16 พ.ค. 2562