จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างซ่อมประตูฉากกั้นห้องประชุมและม่านปรับแสง 8 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างถ่ายแบบแปลนประจำเดือน มกราคม 2562 8 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62027053103 งานวางท่อจำหน่ายน้ำให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์ หมู่บ้านบรรจงเฮาส์ ซอยด่านภาษี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 7 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/8/2562 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาพะเยา 7 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/43/2562 จ้างทำแบบพิมพ์ต่างๆ ประจำปี 2562 7 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.1/2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำ) 6 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.5/2562 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.ปัญญาแลนด์ 6 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.7/2561 จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.รุ่งเจริญ 09 6 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/24/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 6 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 /2561 ซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมฉลากและฝาปิดขวด จำนวน 100,000 ขวด 6 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 140-1/62 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นางอัมพัน โพธิ์ตระกูล บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 6 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาบางสะพาน - จ้างเหมาโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 5 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 2/2562 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ2562(พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ)(ผู้ใช้น้ำขยายเขตเอง)โรงพยาบาลหนองหาน แห่งที่2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/9/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กน - 227 ชลบุรี 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 1 202/62 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อ Ammonium acetate 1 kg. 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำจำนวน 3 รายการ 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อหน่วยความจำถาวร 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อ power supply 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อเวชภัทฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลให้กับพนักงานใน กปภ.ข.5 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อโต๊ะขาพับหน้าโฟเมก้าสีขาว 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อ แบตเตอรี่และเพาเวอร์ซัพพาย 4 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ วัสดุวิเคราะห์น้ำจำนวน 3 รายการ 4 ก.พ. 2562