จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/78/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/74/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan หน่วยบริการคำใหญ่ หน่วยบริการหนองกุงศรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน (น.คำใหญ่,น.หนองกุงศรี) 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/73/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาภูเขียว หน่วยบริการบ้านแท่น 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/69/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (สถานีผลิตน้ำบึงโน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/13/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อที่ ถนนโชตนา ตั้งแต่หน้า กปภ.สาขาฝาง ถึงบริเวณสี่แยกขัวเจ้ทา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๒ ตอนแยกนวมินทร์-หาดเสลา ระหว่าง กม.๔+๑๖๐ ถึง กม.๕+๒๐๐ และ กม.๕+๕๕๐ ถึง ๖+๒๐๐ ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 77/2564 งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ ตำบลวังมะนาว ถึงถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 71/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนเพชรเกษมทางเข้าตาลเจ็ดยอดถึงแยกศาลาลัยฝั่งตะวันออก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/45/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 9 ถึง ซอยห้วยราช ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/46/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 24 จากแยกถนนราชดำเนิน ถึง แยกปลายท่อดับเพลิง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาละหานทราย (น.โนนดินแดง) 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/28/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขาสตึก (น.พุทไธสง) 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/77/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง แม่ข่ายหนองบัวแดง กปภ.สาขาหนองบัวแดง 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/36/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเทพา, ถนนหลักเมือง, ถนนราชการรถไฟ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ(แม่ข่าย) 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/27/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนเทพมงคลเหนือ ซอยเทพมงคล 1 - ถนนข้างคลองชลประทาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/59/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนบางทราย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแพร่ 1/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารโพลิเมอร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/51/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงระบบกรองพร้อมเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง ระบบผลิตขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. และจัดทำระบบสูบน้ำทิ้งจากสระพักตะกอนกลับมาผลิตใหม่ และระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านถ่อน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/47/2564 งานรื้อเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ กปภ.สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) (สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแม่ริม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านอัมรินทร์(ส่วนที่ 2) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/54/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนคำมี หมู่ 2 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/52/2564 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 ฝั่งตรงข้าม โรงพยาบาลพระยุพราชบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างวัดจอมมณี ม.๔ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างวัดโพธิ์เย็นรอบสระ ม.6 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โครงการอณาสิริ อยุธยา บริเวณ ถนนอยุธยา-บางปะอิน (สายใน) หมู่ที่ 5 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/42/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขับลมและประตูน้ำโรงกรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านนิคม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.พ. 2564