จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา - ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 6 รายการ 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 3/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณแยกสุพรรณิการ์ ถึงกลุ่มบ้านนายประเสริฐ พงศ์สิริวรวัฒน์ หมู่ที่ ๘ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 5 60/2561 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนประตูน้ำระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 04618/0015 งานจ้างวางท่อประปาให้กับงานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางสาวจันทร์ฉาย ใจสันติ์ โฉนดเลขที่ ๑๖๙๐๕ โครงการใจแก้วเอราวัณ ๒๓ ต.หนองหอย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาแม่สาย 3/2561 โครงการงานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล DMA กปภ.สาขาแม่สาย 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/15/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61047212974 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางอารีรัตน์ สุขขานนท์สวัสดิ์ (ธาราศิริ วัดประดู่) ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) ริมคลองชลประทาน โนนชัย - ดอนยาง ม.11 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน 2/2561 ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง) ถนนสาย นพ.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านรามราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 บ้านนายาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ถ.วิชิตวารสาร ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อพวงมาลา 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก 2/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยประสงค์ดี-ท่าช้าง ถึงบ้านนางปรางทอง จันทร์พันธ์โสม หมู่ที่ 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาระโนด - งานย้ายแนวท่อดับเพลิง เนื่องจากติดตั้งอยู่ในที่ดินเอกชน บริเวณหมู่บ้านวีพี ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา กปภ.สาขาระโนด 24 เม.ย. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) บ้านนางแจ้วถึงบ้านนายแช่ม ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0461/0018 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ งานบ้านพักแบบ ๑ ครอบครัว โครงสร้าง คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน (แม่วาง) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 183/61 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว สำหนับ บจก.ก.พัชรศักดิ์ โฮลดิ้ง บริเวณ 79 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อรถเข็น 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเครื่องเป่าลมร้อน 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค. 4/2561 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตร วัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 งาน เลขที่ ป.11110161528 และ ป.11110161546 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2561