จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/1-62 จ้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 8 ชุมชนเจริญสุข ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-21/2562 งานจ้างหน่วยงานภายนอก จัดพิธีเปิด ส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก 1/2562 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 18 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ - 665 ชลบุรี 18 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นค - 3307 ชลบุรี 18 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 19/2562 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.ไอลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หมู่ที่ 7 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/13/2562 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) กปภ.สาขานครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 26,085 ท่อ พร้อมขนส่ง 18 ธ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.88/2561 งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขานครพนม 1/2562 ติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับนายสกุล ณ นครพนม โฉนดเลขที่ ๗๐๙๒๖ ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 18 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 18 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 132/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว กผว.1 18 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อน้ำมันดีเซลรถยนต์ทะเบียน กฉ - 5818 สข. 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1261/0018 วางท่อประปาให้กับ นายธัชพล ประคัลภากร โฉนดเลขที่ 131243 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1261/0019 จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายบุญฤทธิ์ คำปัน โฉนดเลขที่ 13192 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 18 ธ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.85/256 จัดซื้อโครงการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) สนง.ปศุสัตว์ศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/14/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านนิคม หมู่ 1, บ้านโนนสง่า หมู่ 7 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธ.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.3/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (กปภ.สาขากำแพงเพชร) 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/15/262 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านภูบ่อบิด-บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/17/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ถนนริมโขงบ้านกองนาง - บ้านปากมาง ฝั่งขวามือ (ริมโขง) ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-18/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสะพานลอดข้ามทางรถไฟถึงสะพานบางยี่โร ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน 17 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง จำนวน 5,561 ตัน พร้อมขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-026/2562 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อรองรับพื้นที่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 17 ธ.ค. 2561