จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1261/0031 จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางแสงจันทร์ เกตุทอง โฉนดเลขที่ 99346 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	 21 ธ.ค. 2561
กองจัดหา 61127086851 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องทดสอบหาปริมาณโลหะ) 20 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาชนบท ที่ มท 55210-15/1086 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองสระขวางเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 20 ธ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.86/2561 ซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 งานซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายในบริเวณพื้นที่ สำนักงาน กปภ.ข.5 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อผ้าปูโต๊ะพลาสติก 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 20 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ห้องกองบัญชีและการเงินและห้อง ผช.กปภ.ข.5 20 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1261/0026 จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก 20 (เฟส 4) โฉนดเลขที่ 37520 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 20 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาศ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง - งานขุดลอกสระพักน้ำดิบที่ตื้นเขิน หน่วยบริการหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 /2561 งานจ้างเหมาบรรจุน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 มล. และขนาด 600 มล. จำนวน 20,000 ขวด 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายบ้านสระน้อย- บ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 19 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 18/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายนำ้ให้ นายณัฐพศิน ปัญญะจินตวัฒน์ 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างวงเวียนในเขตทางรถไฟ บริเวณ Local Road No.21 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/18/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เขตทางหลวงหมายเลข 212 จากสะพานบ้านปากสวยถึงบ้านพวก ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสื่อสารองค์กร อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อชุดกระติกพร้อมแก้วสแตนเลส 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 135/62 จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Lab 1 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างสอบเทียบ Thermo-hygrmeter 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 19 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี - จ้างเหมาวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" นายสุพจน์ พวงพรศรี บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 19 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4" จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ บจก.เอนโนววี่ ชั่วคราว หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 19 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 19 รายการ 19 ธ.ค. 2561