จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนมสารคาม - ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/12/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน้ำพอง - (อุบลรัตน์) อำเภอน้ำพอง - อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง - (อุบลรัตน์) 3 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 20/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยผลลาภ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 - จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ปากซอยท่าผัก ซอย 2 หมู่9 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 3 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 - จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณบ้านพักตำรวจภูธรด่านช้าง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 3 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชัยบาดาล 1/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย (ALC) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล 3 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-038/2564 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำปลายคลอง-1 กปภ.สาขาตราด 3 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 /2564 งานย้ายแนวท่อ กีดขวางการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลังอันเนื่องพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กปภ.สาขาสตูล 3 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแม่ริม - งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำประปาให้กับ บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการ ดีญ่า วาเล่ย์ สันทราย 3 หมู่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 3 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาภูเก็ต 64027064093 ซื้อสารเคมี (ถ่านกัมมันต์) ใช้ผลิตน้ำโรงกรองน้ำบางโจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/52/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง แม่ข่ายหนองบัวแดง กปภ.สาขาหนองบัวแดง 2 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายปฐวี จิตวรรณา โครงการอินทนนท์ ซ.ท่าทอง 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/17/2564 ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 2 รายการ 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/34/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง,เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรองพร้อมรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 โรงกรอง (น.ท่าอุเทน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/19/2564 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กก. จำนวน ๓,๓๑๘ ท่อ พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 - จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 3 รายการ 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-16/2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/27/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 19/2564 งานจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ (CVM2BP1) สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเกิ้งน้อย หมู่ 10 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 2 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านหนองจาน ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด) 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/30/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกบ้านโนนน้อย-ถนนถั่ว หมู่ 9 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 2 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.004/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยตรงข้ามหมู่บ้านเดอะมิกซ์-หนองผักหนาม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2 ก.พ. 2564