จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/23/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านบ่อน้อย หมู่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/18/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านเหรียญทอง (ซอยข้างเมโทรทาวน์ 2, ซอยไอรีสอร์ท), หมู่ 10 บ้านพงสว่าง(ซอยข้างวัดหนองป่าพง,ซอยพงสว่าง 12) ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี 29 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาน้ำพอง - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 29 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพวง - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 63 - ธันวาคม 2563 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/4/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 29 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 17/2564 งานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารและหอถังสูง ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-13/2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 29 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทลุง - งานจ้างวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางจตุพร อินทรักษา มาตรชั่วคราว โฉนดเลขที่ 111730 หมู่ที่ 10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 29 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 4/2564 จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/32/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดนครนายก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก (ครั้งที่ ๒) 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพระซอง หมู่ 13 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพังเม็ก หมู่ 4 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 29 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแก้งคร้อ - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-8/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - งานซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องมือกล กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.6 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/31/2564 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 1-7 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 - งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเอียด - ซอย 1 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 - งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเอียด - ธกส. พรเจริญ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ 10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเนินสะอาด หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้อม หมู่ 1 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาทราย หมู่ 6 ถนนนิตโย ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 29 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2563) 29 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาปากท่อ - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 29 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่แตง เลขที่ 1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 1/2564 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 29 ม.ค. 2564