จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 45/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท โฮม โซลูชั่น จำกัด บริเวณ หมู่ที่1 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 8651 งานจัดจ้างงานซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ที่สถานีผลิตน้ำบางพระ2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/53/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - งานขุดลอกเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - งานขุดลอกเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (แม่ข่าย) ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด บ6/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของนางแสงกุหลาบ วงษ์กิจ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาโชคชัย กปภ.สาขาโชคชัย 7/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมิตรภาพ บริเวณซอยดอนชมพู หมู่ที่ 1 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศีขรภูมิ - งานจ้างเหมาขุดลอกชักร่องน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ขนาด 3x400x3 ม. เพื่อชักน้ำเข้าสู่จุดสูบน้ำดิบและกักเก็บน้ำให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง น.สำโรงทาบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/52/2563 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว กปภ.สาขาภูเขียว 6/2563 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-039/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/59/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บริษัท ทิพทิฆัมพร จำกัด บริเวณ ถนนเลียบคลองเกาะเกรียง หมู่ 1 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาตรัง - งานจ้างเหมางานย้ายแนวท่อบริเวณสะพานวัดควนนาแค ถ.นาหมื่นราษฎร์-บ้านโคกมะพร้าว ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพะเยา - จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบ้านพักพนักงานของคลังพัสดุไฟฟ้าพะเยา ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 8777 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 22/3 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 8778 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 8 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 8896 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 8897 งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามหาชนะชัย มท.55320-184/120 งานปรัปบรุงท่อส่งน้ำข้ามคลองกุดกุง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 - งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเพื่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ไปยังพื้นที่จ่ายน้ำบางวาด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 61/2563 จ้างค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนมาลัยแมน ถึงบริเวณเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/49/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.บ้านนิคม) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว , 3 นิ้วและ 4 นิ้ว (จำนวน 3 รายการ) 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RTM03BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 20 เม.ย. 2563