จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากแยกทางเข้าบ้านยางน้อย ถึงร้านยางตลาดค้าไม้ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 15 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานล้างถังน้ำใส จำนวน 6 สถานี กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานย้ายแนวท่อบริเวณปากซอยโพธิสารเพื่อหลบการก่อสร้างบ่อสูบ และท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 15 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่แตง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายเพชร เอกกำลังกุล หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาแม่แตง 15 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเพชรบุรี - จ้างเหมาโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2564 ขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านลาดและสถานีผลิตน้ำนายาง การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเพชรบุรี 15 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมาวางท่อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๔ นิ้วให้บริษัท เคเอสเค ลมทะเล ชาเล่ต์ จำกัดบริเวณโครงการโรงแรมเมอร์เคียว ระยอง เลขที่ ๒๓๕/๕ หมู่ที่ ๓ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.11/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไทรโรงโขน ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 12 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 33/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ทูพีเอ็ม ดีเวลลปอเม้นท์ จำกัด หมู่ 3 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 12 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายวรพงษ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล บริเวณ น.ส.3 ก. เลขที่ 107 หมู่ 6 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 12 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี กปภ.สพ.06/2564 จ้างเหมางานขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บริษัท พนาแอสเสท จำกัด หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรให้กับโรงเรียนวัดสำนักขัน และชุมชนสำนักขัน หมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/12/2564 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 11 รายการ 12 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตร 1 เครื่อง สำหรับอาคารสำนักงานส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/70/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2022 สี่แยกไฟแดงเพ็ญ ถึง ทางแยกบ้านเหล่าสูง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ - บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/65/2564 ประกวดราคาซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด (แรงสูงทรายขาว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/45/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต จาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาโนนสูง 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา-สัตหีบ ตอน 2 กปภ.สาขาพัทยา(พ) 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/46/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านถนนถั่ว หมู่ 10 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/48/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/51/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านชัชชญา หมู่ 8 ตำบลกุดนกเป้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/47/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยอนุรักษ์ หมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 บริเวณทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม.3+450 - กม.6+010 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 12 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา 11/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ เฟิร์น เฟส 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 กปภ.ข.3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 12 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท บ้าน ระยอง-ชลบุรี(ประเทศไทย) จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 66753-66760 ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 12 มี.ค. 2564